Version: 2.0

Záložka čtení Bible

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Chinese • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎German • ‎Hindi • ‎Indonesian • ‎Italian • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Tamil
More information about Czech

Bůh nám dal své Slovo, abychom poznali kým je a co chce. Čteme ho, abychom Mu lépe rozuměli a dělali to, co On chce. Tyto principy jsou stejné všude. Otázka je: Kde začít číst? Dle tvé situace a prostředí, ze kterého vycházíš, ti nabízíme různé možnosti. V těchto verzích je hlavní struktura záložky stejná, pouze navrhované čtení se liší. Níže najdeš "standardní" verzi, která navrhuje začíst čtení Bible knihou Lukáše a Skutky apoštolskými.

Záložka ke čtení Bible (Sedm příběhů plných naděje)

  • Zahrnuje výběrem sedmi příběhů z Nového zákona.
  • Vhodný pro lidi s "moderním západním" přístupem.

Záložka ke čtení Bible (Začíná od stvoření)

  • Navrhuje začít čtení knihou Genesis, Matouš a Skutky apoštolské
  • Vhodný pro lidi např. z muslimského prostředí

Rady jak číst Bibli

Když začínáš číst Bibli, začni s následujícími knihami:

  1. Lukáš
  2. Skutky (Skutky apoštolské)

Pokaždé než začneš číst, modli se: mluv s Bohem, aby ti pomohl textu porozumět.

Odpověz na otázky (podívej se na druhou stranu), aby ses z textu něco naučil.

Pověz to druhým nebo si zapiš své myšlenky, otázky a cokoliv ti bude Bůh říkat.

Objevné čtení Bible ve skupině

Jak setkání probíhá:

1. Jak se máte?
2. Věrnost
Co jsme z minulého setkání uplatnili v praxi?
3. Díkůvzdání
Jaké dobré věci jsi minule zažil? Chvála a uctívání.


4. Čtěte
společně text z Bible. Požádejte Ježíše, aby vám pomohl slovu porozumět.
5. Znovu společně
převyprávějte příběh (aniž byste se dívali do textu).
6. Odpovězte
na následují otázky dle textu:
Head-32.png Hlava: Co se zde učíme? (O Bohu /o lidech / ...)
Heart-32.png Srdce: Co ke mně mluví? (Jak se cítili? Jak se mi líbí....?)
Hands-32.png Ruce: Jak to použijeme v praxi? (Je nějaký příklad? Komu to můžeme říct?)7. Cíle
Dejte si osobní cíle do dalšího setkání.
8. Modlete se
Modlete se jeden za druhého.

Pravidla:

  • Držte se biblického textu
  • Dejte každému možnost se podílet
  • Povzbuzujte se