Podstawy

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Chinese • ‎English • ‎German • ‎Polish • ‎Vietnamese
More information about Polish

W tej części możesz znaleźć "podstawowe" materiały, które są bardzo często potrzebne do trenowania kogoś, aby stał się uczniem Chrystusa.

Pierwsze lekcje treningowe

1. Boża historia

Ta pierwsza lekcja zawiera streszczenie Bożego planu i to, czego On chce od nas. Korzystaj z niej na pierwszym spotkaniu treningowym dla nowego wierzącego tak, żeby mógł dobrze zrozumieć znaczenie swojej decyzji i dowiedzieć się, jak wyjaśnić to innym.

2. Modlitwa

Ta druga lekcja daje podstawowe zrozumienie naszego porozumiewania się z Bogiem. Przeróbcie to spotkanie i nie zapomnijcie przećwiczyć różnych form modlitwy kiedy będziesz kogoś trenował!

3. Czas z Bogiem

Bóg chce nas nauczać. My musimy nauczyć się w jaki sposób spędzać czas z Nim i uczyć się od Niego. Ta trzecia lekcja wyjaśnia jak to robić i pokazuje przykłady tego jak różne osoby z Biblii spędzały czas z Bogiem.

Hearing from God

God wants to speak to everyone. But how can we hear from Him? This lesson explains the different ways God communicates with us and how to discern His voice.

4. Kościół

Nie jesteśmy sami. Wspólnie z innymi naśladowcami Jezusa tworzymy wspólnotę. Ta czwarta lekcja wyjaśnia czym jest i czym się zajmuje kościół.

Chrzest

Wykorzystaj tą lekcję jako przygotowanie do chrztu. W Biblii widzimy, że ludzie są ochrzczeni zaraz po ich decyzji wiary. Możesz przeprowadzić tę lekcję zaraz za pierwszą lekcją lub w późniejszym momencie procesu treningowego.

Notatki do spotkań

Proces trzy trzecie

Diagram pokazujący różne części spotkania treningowego. Poprowadź każde spotkanie treningowe w oparciu o ten schemat a w części "nauczanie" nauczaj kolejnej z lekcji dotycząecj uczniostwa.

Zakładka do czytania Biblii

Ten arkusz jest przeznaczony do wydrukowania dwustronnego i pocięcia na cztery małe zakładki. Zawiera w sobie proste wskazówki dla zainteresowanych osób dotyczące tego, jak rozpocząć czytanie Bożego słowa i plan odkrywczego studium Biblii (który jest właściwie taki sam jak Proces trzy trzecie).

Codzienna modlitwa

Ten arkusz jest przeznaczony do dwustronnego wydrukowania i pocięcia na osiem małych części. Pasuje doskonale np. do twojego portfela, tak żeby zawsze mieć go ze sobą i używać go codziennie do modlitwy!