Các điểm chính yếu

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Chinese • ‎English • ‎German • ‎Polish • ‎Vietnamese
More information about Vietnamese

Phần này cung cấp các nguồn tài liệu "trọng yếu", thường xuyên cần thiết cho công tác huấn luyện truyền giáo.

Các bài đào tạo căn bản ban đầu

1. Chuyện kể của Chúa Trời

Bài học đầu tiên này tóm lược hoạch định của Đức Chúa Trời và những gì Ngài mong muốn từ chúng ta. Hãy sử dụng ngay bài huấn luyện đầu tiên này cho một tín đồ mới, để giúp anh ấy (cô ấy) thực sự hiểu trọn ý nghĩa quyết định của chính mình, và sau đó là biết cách giải thích các quyết định đấy cho người khác hiểu được.

2. Cầu nguyện

Bài thứ hai này giúp chúng ra có được sự hiểu biết căn bản về cách chúng ta giao tiếp với Đức Chúa Trời. Hãy xem qua phần này và đừng quên thực hành các hình thức cầu nguyện khác nhau khi bạn hỗ trợ đức tin cho người khác!

3. Thời gian với Chúa

Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta. Chúng ta cần học cách dành thời gian với Chúa và được khai sáng từ Đấng Chúa Trời. Bài học thứ ba này lý giải việc đó và cung cấp một số ví dụ về cách dùng thời gian với Chúa Trời từ các nhân vật trong Kinh Thánh.

Hearing from God

God wants to speak to everyone. But how can we hear from Him? This lesson explains the different ways God communicates with us and how to discern His voice.

4. Giáo hội

Chúng ta không đơn độc. Cùng với các tín đồ theo Giê-su khác, chúng ta tạo thành một cộng đồng hoặc một hội ái hữu. Bài thứ tư này giải thích về giáo hội và các hoạt động của một giáo hội.

Lễ rửa tội

Bài này là để chuẩn bị cho lễ rửa tội. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng người ta được rửa tội không lâu sau quyết định của mình. Bạn có thể dùng bài này ngay sau bài đầu tiên, hoặc tại bất cứ thời điểm nào cần trong quá trình hỗ trợ đức tin cho người khác.

Các ý chính trong các buổi gặp mặt.

Phương pháp Ba-phần-tư

Sơ đồ với các phần khác nhau cho một buổi gặp mặt hỗ trợ. Hãy áp dụng sơ đồ này cho phần "bài học" trong các buổi gặp mặt hỗ-trợ-đức-tin mà bạn tiến hành.

Các dấu sách khi đọc Kinh Thánh

Tờ này được thiết kế để in trên hai mặt giấy và cắt thành bốn dấu sách nhỏ. Trong đó là một vài gợi ý đơn giản về cách bắt đầu đọc lời của Chúa và một bản đề cương cho các buổi học Kinh Thánh (về căn bản là giống với Phương pháp Ba-phần-tư).

Một lời Cầu nguyện hàng ngày

Tờ này được thiết kế để in trên hai mặt giấy và cắt thành tám mảnh nhỏ. Các mảnh giấy này có thể cất vừa trong ví tiền, và như vậy các bạn luôn có thể đem theo bên mình và dùng chúng trong lời cầu nguyện mỗi ngày.