download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

شنیدن از خداوند

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Indonesian • ‎Kannada • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil • ‎Turkish
More information about Persian

خداوند میخواهد با همه صحبت کند اما شنیدن او معمولا بیشتر به خود ما بستگی دارد تااینکه به خدا مربوط باشد. ”آیا تاکنون از خدا درخواست کرده ام که با من حرف بزن؟“ آیا به او گوش میدهم و آیا آماده انجام آنچه او میگوید هستم؟ آیا سوالات درستی از خدا میپرسم؟ اینها نیازهای ضروری ای هست برای شنیدن خداوند و آشنایی هرچه بیشتر با راههای مختلفی که او صحبت میکند.
ما در اینجا از کلمه ”شنیدن“ استفاده میکنیم, اما باید توجه داشته باشیم که خداوند روح است و از تمام حواس ما برای برقراری ارتباط با ما استفاده میکند.این به این معناست که ما در واقع خدا را ”حس“ میکنیم.

هرکسی میتواند که از خدا بشنود.اما برای دائما شنیدن او و با او در ارتباط بودن لازم است که از روح القدس پر شویم.سپس او در ما زندگی میکند و هر چه بیشتر به افکار و احساسات ما شکل میدهد و در نتیجه ما قادر خواهیم بود تا آنچه خداوند میخواهد بگوید را واضحتر حس کنیم.
اگراحساس کنیم که از خدا چیزی دریافت نمیکنیم, احتمالاً مانعی باعث مسدود شدن رابطه ما و خدا شده است.این مانع ممکن است که گناهی و یا عامل مزاحمی باشد که میبایست از آن بازگردیم.برای به وضوح شنیدن خداوند ما باید هر مانعی که سد راه رابطه ما با خدا شده است را از میان برداریم.
هدف این است که ما به واقع خدا را بشناسیم و مانند یک دوست خوب در رابطه ای صمیمی و نزدیک با او زندگی کنیم.

​چه چیزی دارد مرا از حس کردن خدا دور میکند؟آیا در زندگی من بخشهایی وجود دارد که من نخواهم به خدا گوش بدهم؟چرا؟​

​آیا باروح القدس تعمید گرفته ام و روح القدس در من زندگی میکند؟​

اگر احساس میکنید که خدا با شما صحبت نمیکند, از او این سوال را بپرسید:خدایا٬آیا دیواری میان من و تو وجود دارد؟ اگر پاسخ بله میباشد٬با مربی ای با تجربه دعا کنید و به پیدا کردن علت وجود این دیوار و فروریختن آن بپردازید.

راههایی که خدا با ما صحبت میکند

کتاب مقدس

کتاب مقدس همچون نامه خداوند برای همه ما میباشدو شامل تمام اصولیست که خدا میخواهد ما بدانیم.(دوم تیموتائوس ۳:۱۶).هرآنچه که خدا میگوید مطابق با کتاب مقدس خواهد بود.

رویاها

خدا قادر است زمانی که در خواب هستیم نیز با ما صحبت کند.ما میتوانیم چگونگی تفسیر رویاها را بیاموزیم تا معنی آنها را متوجه شویم(ایوب ۱۷:۳۳-۱۴ ٬پیدایش کل باب ۴۰تاآیه ۴۰ از باب ۴۱ ٬ متی ۲۰:۱ )

سایر انسانها

این طبیعی است که خدا به توسط رهبر یا معلم روحانیتان با شما صحبت کند.اما به عنوان هر برادر و خواهری در خانواده خداوند٬خدا قادر است که پیام و برداشتی را میانمان توسط همدیگر منتقل کند.ممکن است کسی به نزدتان بیاید و کلمات و گفته هایش به شمادر واقع از طرف خداوند باشد.

افکار و برداشتهای درونی

زمانی که روح القدس در ما زندگی میکند٬قادر است که به افکار ما شکل بدهد و هر لحظه ممکن است که برداشت و مکاشفه ای به ما بدهد.به گونه ای که دریافتش توسط وجدان بیدار ما و افکار ماامکان پذیر است و حال آنکه خواست خداوند به ما یادآوری میشود و یااینکه ممکن است تصویر یا صحنه ای در ذهنمان تداعی شود که به وسیله آن٬خداوند میخواهد موضوعی را به ما نشان دهد.(اعمال رسولان ۱۰:۱۰-۱۱)

اتفاقات

خداوند به ما چشمها ٬گوشها و ذهنی عطا کرده است تا از آنها به خوبی استفاده کنیم.بعضی اوقات با افرادی مواجه میشویم که باید کمکشان کنیم و ممکن است خداوند با مواجه کردن ما با این افراد و قرار دادنمان در چنین شرایطی برای حتی همگیمان پیام و کلامی داشته باشد.در اینچنین مواردی میبایست ابتدا با هوشیاری مشاهده گر بوده و سپس از خداوند بپرسیم که مسئولیت ما چه میباشد.(متی۱۱ :۲-۶ ٬ ۲۷:۵۴)

​خدا معمولا به کدام طریق با من صحبت میکند؟ من در این مورد چگونه میتوانم بیشتر یاد بگیرم؟ در کدام موارد دیگر مایل هستم که خدا را بیشتر حس کنم؟​

سه صدای متفاوت

در زندگی دائما نظرات مختلفی را میشویم٬پس لازم است که منبع و مرجع این نظرات را تشخیص دهیم:آیا از طرف خداوند هستند؟ یا از طرف انسانها(خودم و دیگران)؟ یا از طرف شریر؟
اینها مشخصات صداهای متفاوت میباشند:

صدای خداوند صدای انسانها صدای شریر
 • تشویق کننده٬ سرشار از محبت
 • مطابق با کتاب مقدس
 • نیکو٬ آموزنده٬ بی نقص (رومیان۲:۱۲)
 • بعضا ناخوشایند :گناهمان را آشکار میکند٬برایمان چالش برانگیز است
 • هدف:بنا و سازندگی ما
 • در راستای علایق و نظرات شخصی (آگاهانه یا ناآگاهانه)
 • مشخص شده بر حسب تجربه شخصی ؛برای من اینطور بود پس برای دیگران هم باید همینطور باشد
 • ترسناک٬دلسردکننده
 • متناقض با اراده خداوند/کتاب مقدس
 • خودخواهانه ؛ از خودت مراقبت کن
 • هیچکس متوجه نخواهد شد!!!
 • تفرقه آمیز و اختلاف برانگیز
 • هدف: خجالت زده کردن٬سرزنش کردن٬متهم کردن٬تشویش و بلوا به پا کردن

​تمرین:یک موقعیت در زندگیتان که برایش نیازمند تصمیم گیری ای هستید را درنظر بگیرید.افکار و صداهایی که در این مورد دریافت میکنید را با توجه به اینکه از ؛ خداوند٬انسانها یا شریر سرچشمه میگیرد و در کدام ردیف قرار دارد٬تقسیم بندی کنید.​

تشخیص: چه چیز از خداوند است؟(۱ تسالونیکیان۵ :۲۱-۱۹)

 • نظر کتاب مقدس درباره آن چیست؟ کتاب مقدس مهم ترین قدرت برای آزمودن و ارزیابی چیزی است.اگر چیزی مخالف اصول خداوند در کتاب مقدس باشد٬در نتیجه از طرف خداوند نمیباشد.
 • آیا خوب و در راستای شخصیت خدا است؟
 • سایر برادران و خواهران ایماندار و بالغ از لحاظ روحانی در مورد آن چه نظری دارند؟ اگر مطمئن نیستید با رهبر یا معلم خود مشورت کنید.
 • آیا نسبت به آن احساس آرامش دارم؟ آرامش فوق طبیعی خداوند باعث اطمینان و یقین درونی ما نسبت به چیزی میشود.چنانچه ناآرامی مداوم میتواند نشانه ای برای درخواست وضوح و شفاف سازی بیشتر از خداوند باشد.اما ما نمیبایست که انتظار ۱۰۰٪ وضوح و مشخص بودن را داشته باشیم.خداوند نمیخواهد که همه جزئیات زندگیمان را به ما دیکته کند٬او به ما آزادی انتخاب می دهد.او از ما میخواهد که با اعتماد به او و با مسئولیت پذیری نسبت به تصمیماتمان٬به سمت او قدم برداریم.

مهم:چند سوال که باعث آسانتر شدن شنیدن پاسخ های خداوند میباشد(مانند:-خدایا٬چه کسی را باید ببخشم؟-در کجای زندگی من گناهی را میبینی و میخواهی که از آن توبه کنم؟)
با اینچنین سوالاتی تشخیص صدای خداوند مشکلتر میباشد(مانند:خدایا٬با چه کسی باید ازدواج کنم؟)وبعضی دیگر٬خدا احتمالا در یک لحظه پاسخ بعضی درخواستها را نمیدهد(مانند:بیست سال بعدی زندگی من چگونه خواهد گذشت؟)
گاهی در پرسیدن چراهای بسیاری گیر می افتیم.بعضی وقتها این چراها کمکی به زندگی فعلی و رشد ما نمی کند.و یا قادر به پذیرفتن و کنار آمدن با جوابهای آن چراها نیستیم و به همین دلیل خداوند جوابش را به ما نمیدهد.

​چه سوالاتی از خداوند میپرسم؟آیا سوالات خوبی هستند؟​

دو افراط در رابطه با صدای خداوند

اعتماد به نفس در شنیدن صدای خداوند خیلی پایین باشد اعتماد به نفس در شنیدن صدای خداوند بیش از معمول بالا باشد
باور: خدا با من حرف نمیزند هرچه میشنوم از خداوند است
نمونه: ”افکار من مطابق با افکار خدا نیست“ ”خدا میگوید...!“
”نیازی به امتحان این ندارم“
حقیقت: روح القدس در تو است٬به همین دلیل خیلی از افکار تو٬افکار خداوند هستند! ما انسان هستیم و همچنان مرتکب خطا میشویم٬درنتیجه ما همگی گاهی در فهمیدن خداوند مرتکب اشتباه میشویم.
پیشنهادات: فرض بر اینکه خیلی از افکارتان از خداوند باشند. همیشه اینگونه شروع کنید ”فکر میکنم خدا میگوید...“

​کدامیک از دو نمونه افراط شامل حال من نیز میشود؟این پیش زمینه از کجا میاید؟چگونه میتوانم از آن آزاد شوم و سالمتر و به درستی صدای خداوند را بشنوم؟​