download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.2

God horen spreken

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Indonesian • ‎Kannada • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil • ‎Turkish
More information about Dutch

God wil met iedereen spreken. Of wij Hem horen spreken hangt vaak meer van ons af dan van Hem: "Heb ik God al gevraagd om met mij te spreken?" "Neem ik de tijd om naar Hem te luisteren?" "Ben ik bereid om te doen wat Hij zegt?" Dit zijn de essentiële voorwaarden om van God te horen en meer en meer vertrouwd te raken met de vele manieren waarop Hij spreekt.
We gebruiken hier het woord "horen", maar het moet voor ons duidelijk zijn dat God Geest is, en Hij al onze zintuigen gebruikt om met ons te communiceren. Dit betekent dat we ons eigenlijk "bewust worden" van God.

Iedereen kan iets van God horen. Maar om regelmatig iets van God te horen en echt in relatie met Hem te leven, is het nodig dat we gevuld zijn met de Heilige Geest. Dan leeft Hij in ons en zal dan onze gedachten en gevoelens steeds meer vormen, zodat we steeds duidelijker zullen begrijpen wat God ons wil zeggen.
Als we het idee hebben dat we niets van God ontvangen, is er mogelijk iets wat de communicatie tussen God en ons blokkeert. Dit zou zonde kunnen zijn waar jij je van moet bekeren, dingen die afleiden, of een pijn. Om duidelijk God te horen spreken moeten we alles weg doen wat tussen Hem en ons in staat.
Het doel is dat we God echt gaan kennen en in direct contact met Hem leven, net als met een goede vriend.

Wat houdt mij tegen om God meer te ervaren? Zijn er plekken in mijn leven waar ik niet wil luisteren naar God? Waarom?

Ben ik gedoopt met de Heilige Geest en ben ik er zeker van dat Hij in mij leeft?

Als je het idee hebt dat God niet met jou spreekt, kan je vragen: "God, staat er een muur tussen U en mij?" Als het antwoord ja is, bid dan met een ervaren trainer om er achter te komen waar het vandaan komt en hoe je de muur neer haalt.

Manieren waarop God met ons spreekt

Bijbel

De Bijbel is als een brief van God voor ons waarin alles staat wat Hij belangrijk vindt voor ons om te weten (2 Timoteüs 3:16). Alles wat God spreekt zal overeenstemmen met de Bijbel.

Dromen

God kan tot ons spreken als we slapen. We kunnen leren om dromen te interpreteren zodat we gaan begrijpen wat ze betekenen. (Job 33:14-17; Genesis 40:1-41:40; Matteüs 1:20).

Andere mensen

Het is normaal dat God tot je spreekt via je leiders en trainers. Maar zoals al je broers en zussen in Gods familie, kan God je indrukken geven voor elkaar. Iemand kan naar je toe komen waarbij zijn woorden eigenlijk van God komen.

Innerlijke gedachten en indrukken

Wanneer de Heilige Geest in ons woont, vormt Hij onze gedachten en kan ons ieder moment indrukken geven. Dit kan via ons onderbewustzijn of door gedachten die in ons opkomen en ons herinneren aan de dingen die God wil. Of we kunnen een beeld zien in onze gedachten waardoor God ons iets wil laten zien. (Handelingen 10:10-11)

Incidenten

God gaf ons ogen, oren en een verstand om die te gebruiken. Soms zien we iemand die hulp nodig heeft. Dit kan God zijn die spreekt door mensen elkaar te laten ontmoeten. In deze situaties is het goed eerst te observeren en dan aan God te vragen wat onze verantwoordelijkheid is (Matteüs 11:2-6; 27:54).

Op welke manier spreekt God vaak tot mij? Hoe kan ik nog meer op dat gebied leren? In welk van de andere gebieden wil ik nog meer leren om God te ervaren?

Drie verschillende stemmen

We horen in ons leven continu verschillende stemmen/meningen, dus we moeten leren onderscheiden waar ze vandaan komen: Van God? Van mensen (van jezelf of anderen) Of van de duivel?
Dit zijn de kenmerken van de verschillende stemmen:

De stem van God De stem van mensen De stem van de duivel
 • bemoedigend, vol van liefde, goed, perfect (Romeinen 12:2)
 • stemt overeen met wat de bijbel zegt
 • kan lastig zijn: openbaart zonde, daagt ons uit
 • intentie: bouwt ons op
 • gedreven door eigen belang (bewust of onbewust)
 • je maakt je eigen ervaring de standaard: "voor mij was het zo, dus het moet ook voor anderen zo zijn"
 • beangstigend, ontmoedigend
 • komt niet overeen met Gods wil / Bijbel
 • zorgt voor verdeeldheid, onenigheid
 • intentie: beschamen, verwijten, beschuldigen, afbreken

Opdracht: Neem een situatie waarin je een beslissing moet nemen. Verdeel de gedachten en de stemmen die er verband mee houden in de drie groepen waaruit ze komen; God, mensen, duivel.

Maak onderscheid: Wat komt van God? (1 Tessalonicenzen 5:19-21)

 • Wat zegt de Bijbel er over? De Bijbel is de meest belangrijke autoriteit om iets te testen. Als iets niet overeenstemt met de principes van de Bijbel, dan is het niet van God.
 • Is het goed? Komt het overeen met het karakter van God?
 • Wat zeggen andere volwassen broers en zussen er over? Als je ergens onzeker over bent, vraag dan je leider of trainer om advies.
 • Heb ik er vrede over? De bovennatuurlijke vrede van God kan ons een innerlijke zekerheid over iets geven. Zo kan een voortdurende onrust een teken zijn dat we God om meer duidelijkheid moeten vragen. Toch moeten we geen 100% verwachten. God wil niet ieder detail van ons leven regelen - Hij geeft ons vrijheid om keuzes te maken. Hij wil dat we steeds dichter bij Hem komen en Hem vertrouwen door verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen beslissingen.

Belangrijk: Er zijn vragen waarbij we makkelijker een antwoord van God zullen horen (Voorbeeld: "God, wie moet ik vergeven?" "Waar zit er nog zonde in mijn leven waar ik me van moet bekeren?")
Bij andere vragen kan het veel moeilijker zijn om Gods stem te verstaan ("God, met wie moet ik trouwen?") en bij andere zal God waarschijnlijk niet direct antwoorden ("Hoe zullen de komende 20 jaar er voor mij uit zien?")
Soms kunnen we helemaal vastlopen in het stellen van waarom-vragen. Vaak zijn ze ook niet direct nuttig in ons leven of voor onze groei. Ook kan het zijn dat we het antwoord niet echt aan zouden kunnen zodat God die ook niet aan ons geeft.

Welke vragen stel ik aan God? Zijn dat goede vragen?

Twee uitersten in het omgaan met Gods stem

Je zelfvertrouwen om Gods stem te verstaan is te laag Het zelfvertrouwen in het verstaan van Gods stem is te groot / trots
Overtuiging: God praat niet met me. Alles wat ik hoor komt van God.
Typerend: "Mijn gedachten zijn niet Gods gedachten." "God zegt...!"
"Ik hoef dit niet te testen."
De waarheid: De Heilige Geest is in jou, daarom zijn veel van jou gedachten, Gods gedachten! We zijn allemaal mensen en maken fouten, dus we verstaan allemaal God wel eens niet goed.
Suggesties: Neem aan dat veel van je gedachten van God afkomstig zijn. Begin altijd met "Ik denk dat God zegt..."

Naar welke van deze twee uitersten neig ik het meest? Waar komt die neiging vandaan? Hoe kan ik er vrij van worden en meer gezond met Gods stem omgaan?