Version: 1.2

Tanrı'yı Duymak

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Indonesian • ‎Kannada • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil • ‎Turkish
More information about Turkish

Tanrı yeryüzündeki tüm insanlara tek tek konuşmak ister. Fakat O'nu duymak, O'ndan çok bize bağlıdır: "Daha önce hiç Tanrı'dan benimle konuşmasını istedim mi?", "Tanrı'yı işitmek için zaman ayırıyor muyum?", "O'nun söylediklerini yapmaya hazır mıyım?". Bunlar Tanrı'yı duymak ve O'nun bize konuştuğu pek çok yöntemle aşina hale gelmek için temel gereksinimlerdir.
Burada "duymak" kelimesini kullanıyoruz, ama farkında olmalıyız ki Tanrı Ruh'tur ve bizimle iletişim kurmak için tüm duyularımızı kullanır. Yani aslında Tanrı'yı sadece işitmekle kalmaz, "algılarız".

Herkes Tanrı'dan bir şeyler duyabilir. Ama O'ndan düzenli olarak işitebilmek ve ve O'nunla ilişki halinde yaşamak için, Kutsal Ruh ile dolu olmamız şarttır. Böylece O bizde yaşar ve düşüncelerimizle duygularımızı giderek daha fazla şekillendirir ki Tanrı'nın bize söylemek istediklerini daha açık bir şekilde algılayabilelim.

Eğer Tanrı'dan hiçbir şey duymadığını düşünüyorsan, O'nunla arandaki iletişimi bloke eden bir engel olması oldukça olasıdır. Bu engel dönmen gereken bir günah olabilir; dikkatini dağıtan bir şey veya içindeki bir yara da olabilir. Tanrı'yı açıkça işitebilmek için O'nunla aramızda duran her şeyi kaldırmamız gerekir.
Amaç, Tanrı'yı gerçekten tanımak ve O'nunla bir dost gibi yakın temas halinde yaşamaktır.

Beni Tanrı'yı algılamaktan ne alıkoyuyor? Yaşamımda Tanrı'nın ne söylediğini dinlemek istemediğim konular var mı? Neden?

Kutsal Ruh ile vaftiz oldum mu? Ve O'nun içimde yaşadığından emin miyim?

Eğer Tanrı'nın sana konuşmadığını düşünüyorsan, O'na sorabilirsin:“Tanrım, seninle aramda bir duvar/engel var mı?”

Tanrı'nın bize konuştuğu yollar

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap bizzat Tanrı'nın bize yazdığı mektubu gibidir ve bilmemizi istediği tüm ana konuları içerir (2. Timoteos 3:16). Bu durumda Tanrı'nın bize söylediği her şey Kutsal Kitap ile uyum içerisinde olacaktır.

Rüyalar

Tanrı biz uyurken, rüyalar aracılığıyla bize konuşabilir. Ne anlama geldiklerini anlayabilmek için rüyaları yorumlamayı öğrenebiliriz (Eyüp 33:14-17; Yaratılış 40:1-41:40; Matta 1:20).

Diğer İnsanlar

Tanrının bizlere liderler ve öğretmenler aracılığıyla konuşması gayet doğaldır. Ancak Tanrı'nın ailesindeki erkek ve kız kardeşler olarak, Tanrı her birimize bir diğerimize dair fikirler/izlenimler verebilir. Birisi bize gelip konuşabilir ve söyledikleri gerçekten de Tanrı'dan olabilir.

İç düşünceler ve izlenimler

Kutsal Ruh bizde yaşamaya başladığı zaman, düşüncelerimizi şekillendirir ve bazen bize çeşitli izlenimler verebilir. Bunlar bilincimiz aracılığıyla veya aklımıza gelip bize Tanrı'nın arzuladığı şeyleri hatırlatan düşünceler aracılığıyla olabilir. Veya "aklımızın gözleriyle" Tanrı'nın bize göstermek istediği bir resim görebiliriz (Elçilerin İşleri 10:10-11)

Çeşitli olaylar

Tanrı onları kullanalım diye bize gözler, kulaklar ve bir bilinç verdi. Ve O elbette ki bunlar aracılığıyla da bize konuşur. Mesela bazen yardım etmemiz gereken birisini görürüz. Bu Tanrı'nın insanları birbirlerine denk getirerek konuşması olabilir. Bu gibi durumlarda öncelikle gözlem yapabilir ve ardından Tanrı'ya bize düşen sorumluluğun ne olduğunu sorabiliriz (Matta 11:2-6; 27:54).

Tanrı bu kanalların hangisiyle bana daha sık konuşuyor? Bu kanala dair nasıl daha fazla öğrenebilirim? Başka hangi yolla Tanrı'yı algılamayı öğrenmek istiyorum?

Üç farklı ses

Yaşamlarımızda sürekli olarak farklı fikirler duyuyoruz. Ve bunların hangi kaynaklardan geldiklerini ayırt etmeye ihtiyacımız var. Tanrı'dan mı? İnsanlardan (ben veya başkaları) mı? Veya Şeytan'dan mı?
Aşağıdakiler bu farklı seslerin yaygın özellikleridir:

Tanrı'nın sesi İnsanların sesi Şeytan'ın sesi
 • yüreklendirici, sevgi dolu, mükemmel (Romalılar 12:2)
 • Kutsal Kitap'a uygun
 • bazen rahatsız edici olabilir: günahlarımızı gösterir, meydan okuyucudur
 • amacı: bizi geliştirmek ve büyütmek
 • kendi isteklerimize yöneliktir (bilerek veya bazense farkında olmadan)
 • kendi tecrübelerimize bağlıdır: “bu benim için böyleydi, öyleyse başkaları için de aynı olmalı”
 • korkutucu, cesaret kırıcı
 • Tanrı'nın arzusuna/ Kutsal Kitap'a aykırı
 • bölünme ve anlaşmazlık yaratır
 • amacı: bize utanç, suçluluk duygusu, üzüntü vermek

Alıştırma: Karar vermeniz gereken bir durumu ele alın. Kafanızdaki buna dair düşünceleri ve sesleri geldikleri kaynağa göre Tanrı, insan ve Şeytan olarak üç kategoriye ayırın

Ayırt et: Hangisi Tanrı'dan? (1. Selanikliler 5: 19-21)

 • Kutsal Kitap bu konuda ne söylüyor? Bir şeyleri test etmek için en önemli kaynak ve otorite Kutsal Kitaptır. Eğer bir şey Tanrı'nın Kutsal Kitap'taki ilkeleriyle uyuşmuyorsa, o zaman Tanrı'dan değildir.
 • Bu şey iyi mi? Tanrı'nın karakteriyle paralel mi?
 • Olgun kız ve erkek kardeşler bu konuda ne söylüyor? Eğer emin değilseniz, lideriniz veya öğretmeninizden tavsiye isteyin.
 • Duyduğum şey konusunda huzur hissediyor muyum Tanrı'nın doğaüstü esenliği bize içsel bir güven duygusu verebilir. Aynı şekilde, sürekli bir rahatsızlık duygusu hissediyorsam bu Tanrı'ya yeniden sorup konuya daha fazla açıklık getirmem gerektiğine dair bir işaret olabilir. Ama %100 kesinlik beklememeliyiz. Tanrı yaşamımızdaki her şeyi bize dikte etmeyi istemez- Bize seçim yapma özgürlüğü verir. Kendi yaşamımızla ilgili kararlar konusunda, O'na güvenerek ve seçimlerimiz için sorumluluk alarak O'na adım adım yaklaşmamızı arzular.

Önemli: Bazı sorular için Tanrı'nın cevaplarını duymak daha kolaydır (Örneğin; "Tanrım, kimi affetmeye ihtiyacım var?" "Hayatımda nerelerde günah görüyor ve tövbe etmemi istiyorsun?").
Bazı sorularda ise, Tanrı'nın sesini ayırt etmek daha zordur (Örneğin; "Tanrım, kiminle evlenmeliyim?" veya " Önümüzdeki 20 yılda neler yaşayacağım?"). Tanrı muhtemelen bunlara cevap vermeyecektir.
Bazen "neden" sorularına saplanıp kalırız. "Neden" soruları genellikle yaşamımıza ve büyümemize fayda sağlamaz. Eğer aradığımız cevapların bize bir faydası olmayacaksa, Tanrı bizi yanıtlamayabilir. Veya aradığımız cevap bize ağır gelecekse, Tanrı biz buna hazır olana dek cevap vermeyebilir.

Tanrı'ya hangi soruları soruyorum. Bunlar cevabını aramak için iyi sorular mı?

Tanrı'nın sesine dair iki aşırı uç

Tanrı'nın sesini duymaya dair öz güven çok düşüktür Tanrı'nın sesini duymaya dair öz güven aşırı yüksektir/ Gurur
İnanç: Tanrı bana konuşmaz. Duyduğum her şey Tanrı'dandır.
Tipik Düşünce: “Düşüncelerimin hiçbiri Tanrı'nın düşünceleri değiller.” “Tanrı diyor ki: … !”
“Bunu sınamaya ihtiyacım bile yok.”
Gerçek: Kutsal Ruh seninle beraber ve senin içinde, bu yüzden düşüncelerinin birçoğu Tanrı'nın düşünceleri! Tanrı'nın ailesinde olsak bile hâlâ insanız ve hatalar yapabiliriz, dolayısıyla bazen Tanrı'yı yanlış anlarız.
Öneriler: Düşüncelerinin birçoğunun Tanrı'dan olduğununun farkına var. Fazla emin konuşmak yerine, "Sanırım Tanrı diyor ki.. " deyin

Bu iki aşırı ucun hangisine daha fazla meyilliyim? Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Bundan nasıl özgür kalabilirim ve Tanrı'nın sözünü nasıl daha sağlıklı bir şekilde anlayabilirim?