Кошумча

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎English • ‎German • ‎Kyrgyz • ‎Polish
More information about Kyrgyz

Коркунучту жана Ачууланууну жеңүү

Коркуу сезиминен жана ачуулануудан арылуу үчүн, жашообуздагы ачык эшиктерди жабуу.

Түстүү линзалардан кутулуу

Көбүнчө биз Кудайга же жагдайларга көз айнек аркылуу карайбыз, алардын линзалары кээ бир жерлерди чыпкалап, башкаларын бурмалап көрсөтөт. Чындыкты айкын көрө алышыбыз үчүн, аларды кантип аныктап, андан кантип кутула алабыз.

Терс мурастан арылуу

Ата-бабаларыбыздан алган терс рухий мурастан кантип арылууга болот.

Кечирүү Кадамдар: Окутуу үчүн белгилер

Кечирүү кадамдары баракчаны кантип колдонууга жана аны окутууда кантип колдонуу тууралуу көбүрөөк түшүндүрмөлөр .

Кечиримдүүлүк аркылуу башкаларды жетектөө

Кечирүү кадамдары колдонмосу: Жардамчынын ролун кантип алуу керек жана башка адамды беш кадам аркылуу кантип кечирүүнү ала алгандыгы тууралуу.

The Role of a Helper in Prayer

How to lead others in a conversation with God.

Шакирттердин төрт түрү

Көбөйүү жана ага карай жасалган кадамдарды түшүнүү үчүн жөнөкөй жана керектүү диаграмма!