Więcej

From 4training
Other languages:
English • ‎German
More information about Polish

Jak pokonać strach i złość

Jak pozamykać pewne sprawy w naszym życiu, żeby uwolnić się od niezdrowego strachu i złości.

Pozbycie się kolorowych okularów

Często patrzymy na Boga czy na różne sytuacje poprzez okulary, których szkła powiększają pewne rzeczy a inne zniekształcają. Jak je zidentyfikować i skutecznie się ich pozbyć, po to żeby wyraźnie widzieć rzeczywistość.

Family and our Relationship with God

God created the concept of family to meet our needs when growing up. Family involves three main roles: father, mother, and siblings. How we experienced these roles also shapes how we view God - Father God, Jesus and the Holy Spirit. Here we explore these connections and how to become free from wrong ideas of God.

Pokonanie negatywnego dziedzictwa

Jak uwolnić się od negatywnego duchowego dziedzictwa, które pozostawili nam nasi przodkowie.

Przebaczenie krok po kroku - notatki szkoleniowe

Więcej wyjaśnień o tym jak nauczać i szkolić Przebaczenie krok po kroku

Prowadzenie innych poprzez proces przebaczenia

Zastosowanie Przebaczenie krok po kroku - jak zostać pomóc i przeprowadzić inne osoby poprzez pięć kroków, tak aby mogły całkowicie przebaczyć.

Rola pomocnika w modlitwie

Jak prowadzić innych w rozmowie z Bogiem.

Leading a Prayer Time

How to lead others in a conversation with God: Practical guidelines.

How to Continue After a Prayer Time

When we encounter God, He reveals lies and brings truth instead. Now it’s in our hands to apply these truths: How do we do that and what help do we need?

Cztery rodzaje uczniów

Prosty i podstawowy diagram, którzy pozwoli ci zrozumieć pomnożenie i kroki prowadzące do niego!