download: Pdficon.png
Version: 1.0

Procesi i tre të tretave

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Chinese • ‎Czech • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Italian • ‎Kurmanji (Sinjar) • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Spanish • ‎Turkish • ‎Turkish (secular)
More information about Albanian
Tre te tretat.png

Për më shumë detaje se si të përdorësh këtë diagramë, shiko Pikat kryesore të takimit trajnues.

  1. Si je?
  2. Llogaridhënie me dashuri
  3. Vizion
  4. Adhurim
  5. Mësim
  6. Praktikë
  7. Vendosja e objektivave
  8. Lutje