download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 0.9

سپری کردن زمان با خداوند

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Arabic • ‎Czech • ‎English • ‎German • ‎Turkish • ‎Turkish (secular)
More information about Persian

وقتی یک نوزاد شروع به نفس کشیدن کرده، نیاز به غذا خوردن هم دارد. این مثال مشابه ای هست که ما هم هر روز نیاز به غذای روحانی داریم. این کلام خدا، کتاب مقدس است، و در ارتباط با خدا است. اگر می خواهید کسی را بشناسید، شما نیاز به تماس منظم با او و یا او با شما دارد. برای انجام این کار، معمولا نیاز به تنظیم یک زمان و وقت ملاقات با آن فرد دارید. این دقیقا مثل رابطه ما با خداوند: برای شناخت بهتر او ما هم باید زمانی را در برنامه روزانۀ خود با او بگذاریم.

هدف مان از سپری کردن زمان با خداوند

 • ستایش خداوند: او شایسته ستایش است و همیشه درهنگام حمد و سپاسش با استقبال به پیش ما میاید.
 • همراه شدن با خداوند: آنچه را که برای ما مهم است با خدا در میان بگذاریم چرا که او خیر و صلاح مان را از خودمان بهتر میداند. روابط ما با او رشد خواهد کرد و قوی تر می شود.
 • گوش دادن به خدا: او می خواهد با ما صحبت کند و ما را راهنمای کند.

مثالهایی از کتاب مقدس

Look up the following Bible verses and fill out the table: Which person is it talking about? When, where and how exactly does this person spend time with God?

آیه شخص زمان محل فعالیت
مزامیر 3:5 David in the morning ? praying and waiting for answer
دانیال 10:6
مُرقَس 35:1
لوقا 12:6
اعمال رسولان 9:10
اعمال رسولان 25:16

راهنمایی و پیشنهادهایی برای گذراندن زمانمان با خدا

 • کتاب مقدس: پس از خواندن یک متن در کتاب مقدس، در مورد آنها فکر کنیم و در مورد آن دعا کنیم. چهار پرسش خوب برای پرسیدن وجود دارد: ما چه چیزی در مورد خدا اینجا یاد میگیرم؟ دربارۀ افراد اینجا چه چیزی یاد میگیریم؟ باید چکار کنم؟ با چه کسی من می توانم این را مطالب را به اشتراک بگذارم؟
  Head-32.pngHead: What do I learn here?
  Heart-32.pngHeart: What touches my heart?
  Hands-32.pngHands: How can I apply this?
 • محل: جایی را برای عبادت کردن و ملاقات باخدا انتخاب کنید که کسی نتواند مزاحمتان شود.
 • زمان: یافتن بهترین زمان، زمانی که شما همواره می توانید بطور مداوم با خدا دعا و ملاقات کنید.
 • برنامه: یک کتاب از کتاب مقدس را برای خواندن انتخاب کنید. برای شروع، کتاب پیدایش (در عهد عتیق) و کتاب متی (در عهد جدید) بخوانید. و بعد از آن کتاب خروج را ( در عهد عتیق) و کتاب اعمال رسولان را ( در عهد جدید) بخوانید.
 • یادداشت برداشتن و صحبت کردن با دیگران: افکار خود را بنویسید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید، آنچه که شما احساس می کنید که خداوند به شما می گوید، سوالات خود، درخواست دعا از شما یا از دوستانتان، چطور خداوند پاسخ عبادتهای شما رو داده، آیات تشویقی ، ...

تعهد من برای گذراندن زمان با پروردگارم

زمان:


محل:


برنامه: