download: Pdficon.png
Odgicon.png
Version: 1.0

Үчтөн-Үч Процесси

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Chinese • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Hindi • ‎Indonesian • ‎Italian • ‎Korean • ‎Kurmanji (Sinjar) • ‎Kyrgyz • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil • ‎Turkish • ‎Turkish (secular)
More information about Kyrgyz
Үчтөн-Үч-Процессинин диаграммасы

Бул диаграмманы колдонуу боюнча кененирээк маалыматты Окуу жыйналышынын схемасы баракчасынан алсаңыз болот.

  1. Кандайсыз?
  2. Жоопкерчилик
  3. Максат
  4. Даңктоо
  5. Сабак
  6. Практика
  7. Максаттарды коюуу
  8. Сыйынуу