Version: 1.2

Jak usłyszeć Boga

Other languages:
More information about Polish

Bóg chce mówić do każdego. Ale to, czy Go słyszymy często zależy bardziej od nas niż od Niego: "Czy poprosiłem Boga, żeby do mnie przemówił?". "Czy przeznaczam czas na słuchanie Go?". "Czy jestem gotów zrobić to, co On mówi?". To są podstawowe wymagania, potrzebne do słuchania Boga i zaznajomienia się ze sposobami w jakie mówi do nas.

Używamy tutaj słowa "słyszeć", ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg jest Duchem i korzysta ze wszystkich zmysłów, żeby komunikować się z nami. To znaczy, że tak dokładnie to my "odczuwamy" Boga.

Każdy może usłyszeć coś od Boga. Ale, żeby słyszeć od Niego systematycznie i żyć w więzi z Bogiem, niezbędne jest, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Wtedy On żyje w nas i kształtuje nasze myślenie, nasze uczucie coraz bardziej i możemy coraz czytelniej wyczuć co Bóg chce nam powiedzieć.

Jeśli czujemy, że nic nie dociera do nas od Boga, to możliwe jest, że jest jakaś przeszkoda blokująca komunikację pomiędzy Bogiem a nami. To może być grzech, z którego muszę się nawrócić, coś co mnie rozprasza albo zranienie. Aby usłyszeć wyraźnie musimy usunąć z drogi wszystko co stoi pomiędzy Nim a nami.

Celem jest to, żebyśmy naprawdę poznali Boga i żyli w bliskim kontakcie z Nim jak z dobrym przyjacielem.

Co przeszkadza mi w wyczuciu Boga? Czy są jakieś dziedziny mojego życia, w których nie chcę słuchać Boga? Dlaczego?

{{{1}}}

Sposoby w jakie Bóg mówi do nas

Biblia

Biblia jest jakby listem dla nas wszystkich i zawiera wszystkie najważniejsze rzeczy, które Bóg che żebyśmy wiedzieli (2 Tymoteusza 3,16). Wszystko co Bóg mówi będzie zgadzało się z tym co mówi Biblia.

Inni ludzie

To jest normalne, że Bóg mówi do Ciebie poprzez twoich liderów czy trenerów. Ale Bóg może użyć każdego z twoich braci czy sióstr w Bożej rodzinie i dawać im odczucia (wrażenia) odnośnie innych osób. Ktoś może podejść do Ciebie i jego słowa mogą być słowami od Boga.

Wewnętrzne myśli i wrażenia

Kiedy Duch Święty mieszka w nas, On kształtuje nasze myśli i może dawać nam wrażenia, kiedy tylko chce. To może się wydarzyć przez nasze sumienie i poprzez myśli, które przychodzą do nas i przypominają nam rzeczy, które Bóg chce. Możemy też zobaczyć coś, jakby obraz oczami umysłu przez który Bóg chce nam coś pokazać (Dzieje 10,10-11).

Wydarzenia

Bóg dał nam oczy, uszy i umysł po to, żebyśmy ich używali. Czasami widzimy kogoś, komu powinniśmy pomóc. To może właśnie wtedy mówi Bóg, powodując że ludzie się spotykają. W takich sytuacjach możemy najpierw przyjrzeć się temu i potem zapytać Boga co jest naszą odpowiedzialnością (Mateusz 11,2-6; 27,54).

Sny

Bóg może mówić do nas kiedy śpimy. Możemy nauczyć się wyjaśniać sny i rozumieć co oznaczają (Hiob 33,14-17, Rodzaju 40,1-41;40, Mateusz 1,20).

Przez który z tych kanałów Bóg często przemawia do mnie? Co mogę zrobić, żeby nauczyć się więcej w tej dziedzinie? W jakiej innej dziedzinie chcę nauczyć się wyczuwać Boga?

Trzy różne głosy

W naszym życiu stale słyszymy różne opinie, musimy więc nauczyć się rozróżniać z jakiego źródła pochodzą: Czy są od Boga? Czy od ludzi (ode mnie lub od innych)? Czy też są od diabła?
To są cechy charakterystyczne tych różnych głosów:

Głos Boga Głos ludzi Głos diabła
 • zachęcający, pełen miłości, dobry, doskonały (Rzymian 12,2)
 • pasuje do tego, co mówi Biblia
 • może być niewygodny: odkrywający grzech, wzywający nas do zmiany
 • cel: zbudowanie nas
 • motywowany naszymi własnymi pragnieniami (świadomie lub nie)
 • opisany przez nasze własne doświadczenie: "dla mnie to było tak i tak, więc tak samo musi być i dla innych"
 • przerażający, zniechęcający
 • niezgodny z wolą Bożą/ Biblią
 • generujący podziały, rozdziały
 • cel: zawstydzić, oskarżyć, obwinić, zniszczyć

Ćwiczenie: Weź sytuację, w której musisz podjąć decyzję. Podziel myśli i głosy związane z nią według źródła ich pochodzenia na trzy kategorie, od Boga, od ludzi i od diabła.

Odkrycie: Co pochodzi od Boga (1 Tesaloniczan 5,19-21)

 • Co Biblia mówi o tym? Biblia jest najważniejszym autorytetem, żeby coś sprawdzić. Jeśli coś przeczy Bożym zasadom z Biblii, to nie jest to od Boga.
 • Czy to jest dobre? Czy to jest zgodne z charakterem Boga?
 • Co inni dojrzali bracia i siostry mówią o tym? Jeśli nie jesteś pewien, zapytaj twojego lidera albo trenera o radę.
 • How trustworthy is the source I got it from?

Czy mam pokój w związku z tym? Boży nadnaturalny pokój może dać nam wewnętrzną pewność w jakiejś sprawie. Podobnie stały niepokój może być znakiem, że należy zapytać Boga o większą jasność. Ale nie oczekujmy 100% pewności. Bóg nie chce nam dyktować każdego szczegółu w naszym życiu - On daje nam wolność do dokonywania wyborów. On chce, żebyśmy zbliżali się do Niego ufając Mu i biorąc odpowiedzialność za nasze decyzje.

Ważne: Są takie pytania, w których łatwiej jest usłyszeć Boże odpowiedzi (Przykłady: "Boże, komu powinienem przebaczyć?". "Gdzie widzisz grzech w moim życiu i chcesz, żebym się nawrócił?")
Z innymi pytaniami to może być trudniej odkryć Boży głos ("Boże z kim mam się ożenić?"), a niektóre Bóg prawdopodobnie nie odpowie w danym momencie ("Jak będzie wyglądało moje następne dwadzieścia lat życia?")
Czasami możemy też ugrzęznąć w zadawaniu pytań - dlaczego. Często te nie pomagają w naszym życiu teraz i we wzroście. Albo moglibyśmy nie poradzić sobie z odpowiedzią, więc Bóg nam jej nie daje.

Jakie pytania zadaję Bogu? Czy to są dobre pytania?

Dwa ekstrema reakcji na głos Boga

Przekonanie: Bóg do mnie nie mówi. Wszystko co słyszę pochodzi od Boga.
Typowe: "Moje myśli nie są myślami Bożymi." "Bóg mówi...!"
"Nie muszę tego sprawdzać."
Prawda: Duch Święty jest w tobie, oto dlaczego wiele twoich myśli jest Bożymi myślami! Ciągle jesteśmy ludźmi i ciągle popełniamy błędy, więc każdy z nas czasami źle rozumie Boga.
Sugestie: Załóż, że wiele z twoich myśli jest od Boga. Zawsze zaczynaj od "Myślę, że Bóg mówi ..."

Do którego z tych dwóch ekstremów się skłaniam? Skąd to się bierze? Jak mogę się uwolnić od tego i reagować w zdrowy sposób na głos Boży?