download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Jak pokonać strach i złość

Zamykanie pootwieranych drzwi w naszym życiu

Prawdopodobnie wszyscy doświadczyliśmy kiedyś strachu. Czasami jest on pomocny, być może stoimy w obliczu niebezpieczeństwa i strach powstrzymuje nas przed ślepym skokiem w tę stronę. Ale kiedy indziej, możemy czuć zbyt duży strach przed czymś, co wcale nie jest straszne, a strach nas paraliżuje. Nawet kiedy wiemy, że strach w danej sytuacji jest nieusprawiedliwiony czy przesadnie duży, ciągle nie możemy się go pozbyć.

Gniew może w podobny sposób wpływać na nas. Mogą być sytuacje, które są w stanie bardzo szybko nas rozgniewać. Czasami nasz gniew jest słuszny, ale czasami jest zbyt duży do danej sytuacji. To co się wydarzyło może nie być dużym problemem, ale wyzwoliło coś w nas. To co wychodzi z nas to głębszy gniew, który nie pochodzi z tej sytuacji. Tak długo jak gniew jest tam w nas, od czasu do czasu będzie wychodził na powierzchnię.

Niektórzy ludzie doświadczają takich niewytłumaczalnych uczuć codziennie inni bardzo rzadko. To nie jest przypadek, są ku temu powody. Dobrym sposobem na wyjaśnienie dlaczego tak się dzieje jest ilustracja z drzwiami do naszego życia. Możemy wyobrazić sobie, że mamy drzwi strachu. Tak długo jak pozostają one otwarte, wpuszczają strach do środka. Drzwi mogą być tylko uchylone i wtedy tylko czasami odrobina strachu wchodzi do nas. Ale mogą też być otwarte na oścież powodując, że dana osoba jest przepełniona strachem we wszystkim co myśli i robi. Podobnie możemy powiedzieć, że mamy drzwi gniewu. Jeśli te drzwi będą zamknięte żaden niezdrowy strach czy gniew nam nie zagrozi. Te drzwi mogą być otwierane przez innych i przez nas samych. Często drzwi zostały po raz pierwszy otwarte kiedy byliśmy młodzi przez kogoś kto miał na nas wpływ, np. rodzice. Później, możemy otwierać drzwi szerzej przez to, co robimy.

Dobra wiadomość jest taka, że te drzwi można ponownie zamknąć. Bóg nie chce, żebyśmy byli pod złym wpływem strachu czy gniewu, On chce nas uwolnić od tego!

Drzwi strachu i drzwi gniewu

Drzwi strachu

Drzwi gniewu

Możliwe symptomy wskazujące na otwarte drzwi
 • kontrolowanie
 • poddenerwowanie
 • izolowanie się
 • obojętność
 • narkotyki/alkohol
 • nienawiść
 • nienawiść do siebie
 • plotkowanie
 • zazdrość
 • zgorzknienie
 • oszczerstwa
Zły wzór Próba ochrony siebie Próba usprawiedliwiania siebie
Prawda Bóg chce nas ochronić Bóg chce nas usprawiedliwić i wymierzyć sprawiedliwość

Jak zamknąć otwarte drzwi

Bóg nigdy nie chciał, żebyśmy byli pod wpływem strachu i gniewu. Kiedy stworzył nasz świat wszystko było dobre. Nie było strachu, bólu, śmierci ani niesprawiedliwości. Niestety, pierwsi ludzie, podobnie jak my wszyscy, zbuntowali się przeciwko Bogu i zamiast Jego woli wybrali złego. W rezultacie tego żyjemy w upadłym świecie, w którym diabeł ma silny wpływ. On stale próbuje panować nad ludźmi. On wykorzystuje te otwarte drzwi do wprowadzenia niezdrowego strachu i złości i w ten sposób zniewalać ludzi.

To grzech otwiera drzwi, czy to nas czy kogoś innego. Grzech daje diabłu wpływ na nasze życie. Oprócz tego, zaczynamy wierzyć kłamstwom. To właśnie te kłamstwa powodują, że drzwi są stale otwarte. Przykłady:

 • Twój ojciec zezłościł się na to co zrobiłeś i wcale cię nie słuchał. Ty z kolei zezłościłeś się na jego niewłaściwe zachowanie. Zacząłeś wierzyć "Nie będę uczciwie traktowany dopóki nie zawalczę o moje prawa."
 • Twój nauczyciel poniżył cię przed całą klasą. Teraz boisz się powiedzieć cokolwiek w klasie bo uwierzyłeś, że "nie jestem bystrym uczniem".

Bóg obiecał rozwiązanie problemu grzechu i zepsucia tego świata. Zaraz po pierwszym grzechu ludzkości On obiecał przyjście zbawiciela, który zmiażdży głowę diabłu (Rodzaju 3,15). Ten zbawiciel to Jezus, Mesjasz. On był jedyną osobą na ziemi, która nigdy nie zgrzeszyła. Z tego powodu diabeł nigdy nie miał nad nim władzy. Jezus został zabity, ale powrócił do życia po trzech dniach. Dzięki temu, Bóg potwierdził komunikat, że Jezus zwyciężył diabła! Każdy kto ufa Jezusowi zostanie uwolniony od władzy diabła. Skoro Jezus jest tym jedynym, który może nas uwolnić, jego rola w zamykaniu drzwi jest kluczowa. On mówi w Jana 8,31-32: "Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Trzy ważne wersety odnośnie dwóch drzwi

"Gniewajcie się, a nie grzeszcie": niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie miejsca diabłu! (Efezjan 4,26-27)

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.(2 Tymoteusza 1,7)

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność.(2 Koryntian 3,17)

Proces zamykania drzwi

Często są różne rzeczy, które powodują, że drzwi w naszym życiu są otwarte. Bóg chce je wszystkie zamknąć i to On wie najlepiej od których zacząć. Kiedy pytamy Go o to wprost, dajemy Mu szansę mówić bardzo konkretnie do nas. Ten proces zaczyna się od zadawania Mu pytań i wtedy Bóg odkrywa coś, często konkretną sytuację, w czasie której otworzyły się dane drzwi. Z pomocą Jezusa możemy zrobić wszystkie konieczne kroki, aby wytępić wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z tamtej sytuacji.

Bóg zwykle nie pokazuje wszystkiego od razu, ponieważ to mogłoby być zbyt dużo dla nas. On raczej chce nas zachęcić i przejść z nami przez ten proces krok po kroku.

Zastosowanie

Skorzystaj ze wsparcia dobrego pomocnika! Jeśli czujesz się naciskany albo nie czujesz się dobrze robiąc to, proszę powiedz to wprost! Jeśli jesteś gotowy rozpocząć rozmowę z Bogiem, możesz zacząć:

Duchu Boga, do których drzwi chcesz mnie zaprowadzić? Jezu, proszę chroń mnie w czasie tej drogi.

Kiedy te drzwi po raz pierwszy otworzyły się w moim życiu? Kto je otworzył?

Pozwól Bogu pokazać ci co się wydarzyło. Jeśli drzwi zostały otwarte nie przez ciebie: przebacz tej osobie za to co zrobiła i za otwarcie tych drzwi w twoim życiu. Tutaj znajdziesz więcej o tym jak przebaczyć krok po kroku.
Jeśli ty sam otworzyłeś te drzwi: proś Boga o przebaczenie i pokutuj.

W jakie kłamstwo wierzę, które utrzymuje te drzwi otwarte?

Boże, przepraszam że współpracuję z tym kłamstwem, proszę o wybaczenie. Odrzucam kłamstwo, które mówi, że _____________ .

Jezu, co jest prawdą zamiast tamtego?

Wypowiedz tę prawdę i to, że ją przyjąłeś.

Sprawdź znowu: Jezu, jak te drzwi wyglądają teraz? Czy mógłbyś je zamknąć?

Jeśli one nie mogą zostać całkiem zamknięte teraz, poproś Go aby stał przy nich, tak aby nie mogły być używane.