ದೇವರ ಕಥೆ

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Brazilian Portuguese • ‎Chinese • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Hindi • ‎Indonesian • ‎Italian • ‎Kannada • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Swedish • ‎Tamil • ‎Telugu • ‎Thai • ‎Vietnamese
More information about Kannada

ಮಾನವಕುಲದೊಂದಿಗಿನ ದೇವರ ಕಥೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ: ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ತಿಳಿದಿದೆ? ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತವೆ?

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ:

ದೇವರ ಕಥೆ (ಐದು ಬೆರಳುಗಳು)

  • "ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ" ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ದೇವರ ಕಥೆ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ತ್ಯಾಗ)

  • ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ
  • ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಉದಾ., ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಗಳು