கர்த்தரின் கதை

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Brazilian Portuguese • ‎Chinese • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Hindi • ‎Indonesian • ‎Italian • ‎Kannada • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Swedish • ‎Tamil • ‎Telugu • ‎Thai • ‎Vietnamese
More information about Tamil

மனிதர்களுடனான கர்த்தரின் கதை நிச்சயமாக நீண்டது மற்றும் முடிவில்லாத விவரங்களைக் கொண்டுள்ளது. இங்கே நாம் அதன் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் கவனம் செலுத்த விரும்புகிறோம். இதன் நோக்கம் என்னவென்றால், நீங்கள் அதைப் பகிரும் நபர்கள் அதை நன்கு புரிந்துகொண்டு, அது அவர்களின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதைக் காணலாம். ஆனால் உங்கள் பார்வையாளர்களின் பின்னணியைப் பொறுத்து பெரிய வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்: மக்களுக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும்? எந்த அம்சங்கள் பொதுவாக அவர்களுக்கு முற்றிலும் புதியவை?

அதனால் தான் வெவ்வேறு சிறப்பு அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்தி நாங்கள் வெவ்வேறு பதிப்புகளை வழங்குகிறோம்:

==

(((கடவுளின் கதை (ஐந்து விரல்கள்)))

==

  • " ஒரு நவீன மேற்கத்திய" பின்னணி கொண்ட மக்களுக்கு நல்லது.

கர்த்தரின் கதை (முதலும் கடைசித் தியாகமும்)

  • உலகத்தின் உருவாக்கம், மனிதனின் வீழ்ச்சி மற்றும் தியாகம் போன்ற கருத்துக்களை மக்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று அனூமானிக்கப்படுகிறது.
  • எல்லா மக்களுக்கும் நல்லது.உதாரணமாக இஸ்லாமிய சமூகத்தினருக்கு.