Jak korzystać z tej strony internetowej

From 4training
Other languages:
Albanian • ‎Chinese • ‎English • ‎German • ‎Italian • ‎Polish
More information about Polish

Ustawienia językowe

Język interfejsu strony

Po pierwsze, znajdziesz możliwość wyboru tego języka w górnym prawym rogu caption. To zmieni język interfejsu strony. Zostanie on bez zmian na twoim komputerze do czasu, aż ponownie go zmienisz. Zmień go na swój ojczysty język (jeśli jest dostępny). Obecnie oferujemy pełne tłumaczenie tej strony tylko w kilku językach.

Język danej strony

Obok znajdziesz okienko wyboru języka

Widok okienka wyboru języka (po angielsku)

na każdej stronie. Tutaj możesz zmienić język danej strony, na której właśnie jesteś. Korzystaj z tego, kiedy chcesz mieć dostęp, albo ściągnąć dokument w innym języku. To ustawienie nie powoduje stałej zmiany i nie zmienia języka interfejsu strony.


Informacja na temat dostępnych języków

W końcu mamy Languages dział. Tutaj znajdziesz informację o różnych językach oraz o tym, które dokumenty są przetłumaczone i dostępne w danym języku.

Menu po lewej stronie

Po lewej stronie znajdziesz menu nawigacji z linkami do rożnych części tej strony, na której obecnie jesteś. Domyślnie ono jest widoczne, ale możesz je ukryć klikając na "rozwijane menu" w górnym lewym rogu. To jest bardzo użyteczne, kiedy prowadzisz spotkanie bezpośrednio z przeglądarki w twojej komórce i wtedy możesz wykorzystać cały ekran, żeby pokazać bieżącą zawartość.

Żeby móc rozwijać i zwijać menu musisz mieć JavaScript aktywny w twojej przeglądarce.