Version: 1.0

Procesi i Tre të Tretave

From 4training
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Chinese • ‎Czech • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Hindi • ‎Indonesian • ‎Italian • ‎Korean • ‎Kurmanji (Sinjar) • ‎Kyrgyz • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil • ‎Turkish • ‎Turkish (secular)
More information about Albanian
Tre te tretat.png

Për më shumë detaje se si të përdorësh këtë diagramë, shiko Pikat kryesore të takimit trajnues.

  1. Si je?
  2. Llogaridhënie
  3. Vizion
  4. Adhurim
  5. Mësim
  6. Praktikë
  7. Caktimi i objektivave
  8. Lutja