download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 0.9

Kościół

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Chinese • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Indonesian • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Polish • ‎Spanish • ‎Tamil
More information about Polish

Church as a family

Family.png

Kiedy pozytywnie odpowiemy na Boże zaproszenie i otrzymamy Ducha Świętego, stajemy się członkami Bożej rodziny. Każde duchowe dziecko musi stać się częścią duchowej rodziny. Bóg jest naszym niebiańskim Ojcem, a wszyscy wierzący są jak bracia i siostry z tej samej rodziny. "...w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego..." (1 Tymoteusza 3,15). Ten dom nie jest budynkiem, a "kościół" nie jest miejscem gdzie wielbi się Boga, jest on grupą wierzących.

Church as a body

Body.png

We are the body of Jesus – that’s how the New Testament describes the relationship between Jesus and His followers. A body means that everyone is a part and has a special role. Jesus is the head; we need to be connected to Him so that He can coordinate everything and lead us. We’re supposed to work together just like a body does. That way we resemble Jesus and He can work through us.

Church as a team

Team.png

A team is a group of people who decide to work together for a common vision. They train together and do whatever is necessary to reach the goal. Jesus wants His church to be united for His kingdom. He shows us who we could build a team with and who should train us.

Kościół może spotykać się wszędzie: w parku, w szkole, kafejce, budynku kościelnym, biurze czy w pokoju gościnnym w domu.

What do the three images of church (as a family, as a body, as a team) look like in your life?

Definicja kościoła (zgodnie z księgą Dziejów apostolskich)

In the New Testament, the word “church” is used in three different ways:

  1. All the followers of Jesus in the world (the global “body of Christ”)
  2. All the followers of Jesus in a city / a region
    Example: the “church in Jerusalem” (Acts 11:22)
  3. A group of followers of Jesus that regularly meet together
    Example: the “church in the house of Priscilla and Aquila” (Romans 16:5)

Here we look at the third meaning. What elements make up a specific church?

Read Acts 2:37-47.

Elements of church

Baptism

Złączenie z Jezusem: Chrzest

Słowo "chrzest" oznacza "zanurzenie, złączenie" jako oczyszczenie lub obmycie. Tak jak Jezus był ochrzczony, każdy kto wierzy w Niego również potrzebuje być ochrzczony. Jezus nakazuje swoim naśladowcom na końcu Ewangelii Mateusza: "... udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." (Mateusza 28,19)

Znaczenie tego wersetu staje się jasne w Dziejach 2,38:
Chrzest wodny, nazywany jest także "obmyciem odradzającym" (Tytus 3,5). Rzymian 6,1-11 wyjaśnia jego znaczenie:

W ten sam sposób jak Jezus został pogrzebany i potem powstał do życia, my w czasie chrztu zanurzamy się pod wodę i wychodzimy z wody rozpoczynając nowe życie. Nasza stara natura umiera i już nie jesteśmy "niewolnikami grzechu". To oznacza, że nie musimy już więcej grzeszyć. Teraz jesteśmy "nowym stworzeniem" (2 Koryntian 5,17). W chrzcie grzebiemy nasze stare życie i rozpoczynamy nowe, całkowicie nowy styl życia kształtowany przez przykład Jezusa.

The Lord’s Supper

Pamięć o Jezusie: Wieczerza Pańska

Jezus osobiście ustanowił Wieczerzę Pańską jako wspomnienie Swojej śmierci i przelania krwi za nasze grzechy. (Łukasz 22,15-20)

Przymierze

Grupa ludzi, którzy zostali ochrzczeni i zdecydowali się pójść za Jezusem. Grupa ludzi, którzy postrzegają siebie jako kościół i są oddani temu, żeby wspólnie wypełniać wolę Bożą.

Przywódcy

Zdrowe kościoły mają przywódców, którzy troszczą się o wszystkich członków i pomagają im poznawać Boga, oraz wypełniać Jego wolę we wszystkich dziedzinach ich życia.

Giving

Dawanie

Dawanie to podziękowanie złożone Bogu jako akt uwielbienia. Składamy Bogu ofiary w różnych dziedzinach życia, np: z czasu czy naszych umiejętności. Bóg także prosi nas o oddawanie Mu części naszych finansów.

Wielbienie

Wychwalanie Boga i przebywanie w Jego obecności

Wspólnota

Troszczyć się o siebie nawzajem z miłością i być gotowym poświęcić się dla innych

Modlitwa

Być razem w więzi z Bogiem i rozmawiać z Nim

Trening

Czytanie Biblii i uczenie się posłuszeństwa Bogu w życiu codziennym

Pomnożenie

Dzielenie się Ewangelią i czynienie uczniów mocą Ducha ŚwiętegoTake time now as a group and evaluate: Which of these elements do you have in your group?

What are your next steps so that you can get closer to God’s ideal of church? (What do you need to add? Where do you need to use your time differently? etc.)