Më shumë

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎English • ‎German • ‎Polish
More information about Albanian

Mposhtja e Frikës dhe Inatit

Të mbyllim dyer të hapura në jetët tona për t'u çliruar nga e gjithë frika dhe inati i dëmshëm.

Të çlirohesh nga vështrimet e ngjyruara

Perëndinë apo situatat ne shpesh i shohim përmes syzeve optikat e të cilave eleminojnë disa fusha dhe i shtrembërojnë të tjerat. Si t'i identifikojmë dhe si të çlirohemi prej tyre në mënyrë që të mund ta shohim realitetin me qartësi.

Familja dhe Marrëdhënia jonë me Perëndinë

Perëndia e krijoi konceptin e familjes për të përmbushur nevojat tona teksa rritemi. Në familje janë tre role: babai, nëna, dhe vëllezërit dhe motrat. Mënyra sesi ne i kemi përjetuar këto role përcakton po ashtu mënyrën sesi ne i qasemi Perëndisë - Perëndisë Atë, Jezusit dhe Frymës së Shenjtë. Këtu ne do të shqyrtojmë këto lidhje dhe sesi të çlirohemi nga ide të gabuara për Perëndinë.

Mposhtja e diçkaje negative të trashëguar

Si të çlirohesh nga një e trashëguar negative frymërore që kemi marrë nga paraardhësit tanë.

Falja Hap pas Hapi: Shënime trajnimi

Më shumë shpjegime se si të mësosh dhe të trajnosh lidhur me fletën e punës Falja hap pas hapi.

Të udhëheqësh të tjerët përgjatë Faljes

Zbatimi i Falja Hap pas Hapi: Si të marrësh rolin e ndihmuesit dhe ta drejtosh personin tjetër përmes pesë hapave që ato të mund të falin plotësisht.

Roli i një Ndihmësi në Lutje

Si t'i udhëheqësh të tjerët në bisedë me Perëndinë.

Katër llojet e dishepujve

Një diagramë e thjeshtë dhe thelbësore për të kuptuar shumëfishimin dhe hapat drejt tij!