download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 0.8

Kohë me Perëndinë

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Arabic • ‎Czech • ‎English • ‎German • ‎Turkish • ‎Turkish (secular)
More information about Albanian

Kur një foshnjë fillon të marrë frymë, ka nevojë edhe për të ngrënë. Po ashtu edhe ne kemi nevojë çdo ditë për ushqim frymëror. Kjo është Fjala e Perëndisë, Bibla, dhe të jesh në kontakt me Perëndinë. Në rast se do që të njohësh një person ti duhet të kesh kontakt të vazhdueshëm me të dhe për ta arritur këtë gjë shpesh duhet të caktojmë një kohë për t’u takuar. Është e njëjta gjë edhe në marrëdhënien tonë me Perëndinë: për ta njohur Atë më mirë, ne rezervojmë kohë në axhendën tonë për të qenë në kontakt me Të.

Qëllimi i kohës tonë me Perëndinë

 • Për të adhuruar Perëndinë: Perëndia e meriton adhurimin tonë dhe na mirëpret gjithmonë.
 • Për të patur marrëdhënie me Perëndinë: ne ndajmë me Të çfarë është e rëndësishme për ne dhe e njohim Atë më mirë. Marrëdhënia jonë me Të do të rritet dhe do të forcohet.
 • Për të dëgjuar Perëndinë: Ai do të na flasë dhe do të na drejtojë.

Shembuj nga Bibla

Look up the following Bible verses and fill out the table: Which person is it talking about? When, where and how exactly does this person spend time with God?

Vargjet Personi Koha Vendi Aktiviteti
Psalmet 5:3 David in the morning ? praying and waiting for answer
Danieli 6:10
Marku 1:35
Lluka 6:12
Vep. 10:9
Vep. 16:25

Mjete dhe sugjerime për kohën tonë me Perëndinë

 • Bibla: Lexo një pasazh nga Bibla, mendo dhe lutu për të. Ka katër pyetje të mira që mund të bëhen: Çfarë mësojmë këtu për Perëndinë? Çfarë mësojmë këtu për njerëzit? Çfarë duhet të bëj? Me kë mund ta ndaj këtë gjë?
  Head-32.pngHead: What do I learn here?
  Heart-32.pngHeart: What touches my heart?
  Hands-32.pngHands: How can I apply this?
 • Vendi: zgjidh një vend ku mund të takohesh me Perëndinë pa të të shqetësuar njeri.
 • Ora: gjej kohën më të mirë ku mund të takohesh rregullisht me Perëndinë.
 • Plani: Zgjidh një libër në Bibël për ta lexuar deri në fund. Si fillim lexo Zanafillën (në Dhiatën e Vjetër) dhe Mateun (në Dhiatën e Re). Më pas lexo Eksodin (Dhiata e Vjetër) dhe librin e Veprave (Dhiata e Re).
 • Mbaj shënime dhe ndaj me të tjerët: shkruaj ose ndaj me miqtë e tu mendimet e tua, çfarë ndjen që Perëndia po të thotë, pyetjet e tua, kërkesat e lutjes të tua ose të miqve të tu, se si Perëndia u është përgjigjur lutjeve, vargje inkurajimi etj.

Angazhimi im për kohën time me Perëndinë:

Koha:


Vendi:


Plani: