download: Pdficon.png
Version: 2.0

Biserica

Biserica - văzută ca familie

Family.png

Când acceptăm oferta lui Dumnezeu și renașterea, devenim membri în familia lui Dumnezeu. Fiecare copil spiritual are nevoie de o familie spiritauală. Dumnezeu este tatăl nostru ceresc, iar noi, care călcăm pe urmele lui Isus, suntem frați și surori în credință. Familia înseamnă un loc prielnic pentru a ne dezvoltă și pentru a învață cine suntem ca și copii ai lui Dumnezeu. Familia se asigură de siguranța noastră, și ne învață cum să trăim în armonie în relațiile cu cei din jurul nostru.

Biserica - văzută că un trup

Body.png

Noi suntem trupul lui Isus - acesta este modul în care Noul Testament descrie relațiile dintre Isus și urmașii Lui. Un trup înseamnă că fiecare membru are un rol special. Isus este capul; trebuie să fim conectați cu El în așa fel încât El să poată coordona și conduce viața noastră. Noi trebuie să lucrăm împreună așa cum un corp uman lucrează împreună cu toate membrele. În acest mod, ne asemănăm lui Isus, și El poate lucra prin noi.

Biserica - vazută ca o echipă

Team.png

O echipă este de fapt un grup de oameni care lucrează pentru un scop comun, aceeași viziune. Ei se antrenează împreună și fac tot ceea ce este necesar pentru a atinge scopul echipei. Isus vrea că biserica Lui să fie unită pentru împărăția Lui. El ne arată cu cine putem creea o echipă, și cine ne poate antrena.

Așadar, este clar faptul că "biserica" nu se referă la o clădire, ci la un grup de oameni, urmași ai lui Isus. Membrii bisericii se pot întâlni oriunde: în parcuri, școli, cafenele, clădiri de biserici, birouri, acasă sau online.

Ce înseamnă aceste 3 imagini a bisericii ( familie, trup, echipă ) înseamnă pentru viața ta?

Biserica - văzută în Cartea Faptele Apostolilor

În Noul Testament, cuvântul “biserică“ este folosit în 3 moduri diferite:
1. Toți urmașii din toată lumea ai lui Isus (trupul lui Isus)
2. Toți urmașii lui Isus dintr-un oraș sau regiune Exemplu: “Biserica din Ierusalim” (Faptele Apostolilor 11:22)
3. Un grup de urmași ai lui Isus care se întâlnesc regulat
Exemplu: “Biserica din casa lui Priscilla și Aquila” (Romani 16:3-5)

Aici putem vedea și a treia însemnătate. Ce elemente constituie o biserică?

Citește Faptele Apostolilor 2:37-47

Elementele unei biserici

Botezul

Cuvântul "botez" înseamnă "a te scufunda" precum curățarea sau spălarea. La fel cum Isus a fost botezat, noi ne alăturăm de El prin botezul nostru. Isus a dat această porunca urmașilor Lui:

"... botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh." (Matei 28:19)

Citeștedin nou Faptlele Apostolilor 2:38, și vezi exact cum este explicat acest lucru, în special partea cu "nașterea din nou":
Ne pocăim și îngropăm stilul nostru de viață vechi. În același fel cum Isus a fost îngropat și apoi a înviat, așa și noi ne botezăm în apă și suntem aduși la o viață nouă. (Romani 6:1-11). Apoi în noua noastră familie, începem un stil de viață total nou, ghidați fiind de exemplul lui Isus, umpluți de Duhul Sfânt. (vezi pagină cu “Botez” pentru mai multe detalii).

CIna Domnului

Isus a inițiat Cina Domnului pentru a ne aminti de moartea Lui și de sângele care a curs pe cruce pentru păcatele noastre (Luca 22:15-20). În acest timp ne gândim la ceea ce a făcut Isus pentru noi și îi mulțumim. Când luăm parte la Cina Domnului, ar trebui să ne examinăm acțiunile noastre și a mărturisi păcatele noastre. (1 Corinteni 11:23-29, vezi și “Mărturisirea păcatelor şi pocăinţa”).

Legământul

Un grup de oameni care au fost botezați, iar acum decid a-l urma împreună pe Isus. Ei fac un legământ unul altuia, sunt conștienți că sunt membre în trupul Bisericii noi formate, și fac voia Domnului împreună.

Liderii

Bisericile sănătoase au lideri care se ocupă de membri și îi încurajează să facă voia Domnului în toate capitolele vieții lor.

Dăruirea

Actul de a aduce daruri de mulțumire lui Dumnezeu, este considerat a fi o laudă din partea noastră. Ne sacrificăm în multe capitole din viață noastră, spre exemplu: timpul nostru și abilitățile noastre. Dumnezeu de asemenea, ne-a cerut să fim implicați și cu finanțele noastre. Acesta este un aspect important în familia spirituală a lui Dumnezeu - Împărăția lui globală, regională și locală

Lauda

Îl lăudăm pe Dumnezeu și prezența Lui

Părtășia

Ne pasă unul de altul într-un mod plin de dragoste, și suntem gata să ne sacrificăm pentru alții.

Rugăciunea

Împreună vorbim cu Dumnezeu

Antrenarea

Citim BIblia și îi învățăm pe alții să asculte de voia lui Dumnezeu.

Multiplicarea

Vestim evanghelia și facem ucenici prin puterea Duhului Sfânt.Faceți-va timp acum ca și grup și evaluați: Care din aceste elemente sunt prezente în grupul tău?

Care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a te apropia mai tare de Biserica pe care Dumnezeu o vrea? ( Ce trebuie să adaugi? Unde ar trebui să folosești timpul într-un mod diferit? etc.)