download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 2.0

Kerk

Kerk als familie

Family.png

Wanneer we Gods offer aannemen en opnieuw geboren zijn, worden we ook onderdeel van Gods familie. Ieder geestelijk kind heeft ook een geestelijke familie nodig. God is onze hemelse Vader en als volgelingen van Jezus zijn we allemaal als broers en zussen van elkaar. Familie zijn betekend dat we op een veilige plek mogen groeien, en mogen leren wie we zijn als kinderen van God. Familie zorgt voor elkaar, en we leren hoe we samen in relatie kunnen leven.

Kerk als lichaam

Body.png

Wij zijn het lichaam van Jezus - Zo beschrijft het nieuwe testament de relatie van Jezus met Zijn volgelingen. Het lichaam houdt hier in, dat iedereen er een onderdeel van is en ook een speciale rol speelt. Jezus is het hoofd; we moeten met Hem in verbinding blijven, zodat Hij alles kan coördineren en ons kan leiden. Van ons wordt verwacht dat we samenwerken, zoals een lichaam ook samenwerkt. Op die manier vertegenwoordigen we Jezus en kan Hij zijn werk door ons heen doen.

Kerk als team

Team.png

Een team is een groep mensen die besloten hebben om samen te werken aan een bepaald gezamenlijk doel. Ze trainen elkaar en doen wat maar nodig is om hun doel te bereiken. Jezus wil dat Zijn kerk één is voor Zijn koninkrijk. Hij laat ons zien met wie we een team moeten vormen en wie ons moet trainen.

Het is daardoor duidelijk dat "kerk" geen gebouw is, maar een groep volgelingen van Jezus. De kerk kan overal samenkomen: in parken, scholen, cafés, kerkgebouwen, kantoren, thuis of online.

Hoe ziet dat beeld van de kerk (als familie, als lichaam, als een team) er uit in jou leven?

De kerk in het boek Handelingen

In het nieuwe testament word het woord "kerk" op drie verschillende manieren gebruikt:

  1. Alle volgelingen van Jezus in de wereld (het globale “lichaam van Jezus”)
  2. Alle volgelingen van Jezus in een stad / regio
    Voorbeeld: de “kerk in Jeruzalem” (Handelingen 11:22)
  3. Een groep volgelingen van Jezus die regelmatig bij elkaar komen
    Voorbeeld: de “kerk in het huis van Priscilla en Aquila” (Romeinen 16:5)

We kijken hier naar de derde betekenis. Uit welke elementen bestaat deze specifieke kerk?

Lees Handelingen 2:37-47.

Elementen van de kerk

De doop

Het woord "doop" betekend "onderdompelen, onderwater gaan" als reinigen of wassen. Net zoals Jezus gedoopt werd, worden we één met Hem door zelf ook te worden gedoopt. Jezus geeft Zijn volgelingen de opdracht:
"...doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest." (Matteüs 28:19)

Lees opnieuw Handelingen 2:38, bekijk hoe dit wordt uitgelegd en het de belangrijkste onderdelen van "wedergeboorte" laat zien:
We bekeren ons en begraven ons oude leven. Op dezelfde manier als Jezus was begraven en daarna weer is opgestaan in het leven, gaan wij in de doop onder water en komen het water weer uit met een nieuw leven (Romeinen 6:1-11). In onze nieuwe familie starten we dan een compleet nieuw leven met Jezus als ons voorbeeld en gevuld met de Heilige Geest. (Bekijk hiervoor het werkblad “De Doop” voor meer details).

De maaltijd van de Heer

Jezus stelde de maaltijd van de Heer in, zodat wij ons Zijn dood en het vergieten van Zijn bloed voor onze zonden kunnen gedenken (Lukas 22:15-20) We nemen tijd om te reflecteren wat Jezus voor ons deed en danken Hem daarvoor. Wanneer we het vieren, moeten we onze daden onderzoeken en onze zonden bekennen (1 Korintiërs 11:23-29 kijk ook bij het werkblad “Zonden belijden en zich bekeren”).

Verbond

Een groep van mensen die gedoopt zijn, besluiten nu om samen Jezus te volgen. Ze maken een verbond met elkaar, beginnen zichzelf als een kerk te zien en verbinden zich er toe om samen Gods wil te gaan doen.

Leiders

Gezonde kerken hebben leiders die zorgen voor de anderen en ze helpen om Gods wil te doen in alle delen van hun leven.

Geven

Het geven van een dankbaarheids-gift aan God is een daad van aanbidding. We geven God op vele gebieden in ons leven offers, bv. met onze tijd en onze mogelijkheden. God vraagt ons net zo om ook een deel van onze financiën aan Hem te geven. Dit is een belangrijk onderdeel om te geven in de familie van God - Zijn wereldwijde, regionale en lokale koninkrijk.

Aanbidden

We prijzen God en zijn in Zijn aanwezigheid.

Gemeenschap

We zorgen liefdevol voor elkaar en zijn ook bereid om offers te geven voor elkaar.

Gebed

We praten samen met God.

Training

We lezen de Bijbel en leren iedereen om God te gehoorzamen in hun dagelijkse leven.

Vermenigvuldiging

We delen het evangelie en maken volgelingen door de kracht van de Heilige Geest.Neem nu de tijd als groep om te evalueren: Welke van deze onderdelen hebben wij in onze groep?

Wat zijn onze volgende stappen om dichterbij Gods ideale beeld van een kerk te komen? (Wat is er nog nodig om toe te voegen? Waar moet onze tijd anders worden besteed? enz.)