Version: 1.0

نقش کمک کننده در زمان دعا

From 4training
Other languages:
Albanian • ‎Dutch • ‎English • ‎German • ‎Indonesian • ‎Persian • ‎Romanian
More information about Persian

​هدایت کردن دیگران به سمت مکالمه داشتن با خدا​

وقتی‌ آسیب دیده ایم و بار های  گذشته خود را  حمل می‌کنیم، این در رابطه ما با خدا تاثیر میگذارد .ما اغلب  آگاه نیستیم که چطور این مسائل با هم مرتبط هستند  فقط گاهی احساس می‌کنیم که گیر کرده ایم و افکارمان معمولا منفی‌ هستند و بعد ما دوباره و دوباره در دام این خطا می افتیم . برای ریشه یابی مشکلمان  بهتر است با کسی که تجربه و یک بینش "بیرونی"  دارد کمک بگیریم. آنها ما را رهبری میکنند و اینگونه میتوانید از خدا سوال‌های متناسب بپرسیم و قدم به سمت آزادی برداریم.

وقتی‌ ما زندگی‌ هایمان را از خطا پاک کردیم و آزادی را با کمک کسی‌ تجربه کردیم،.قدم بعدی چطور کسی‌ رو به سمت مکالمه با خدا هدایت کنیم، خواهد بود. اینطور میتوانیم به دیگران کمک کنیم تا  آزادی را تجربه کنند.

خدا می‌خواهد مردم رو شفا دهد و رستگار کند. به عنوان یاور این وظیفهٔ ماست که کمک کنیم تا اشخاص با خدا رو به رو شوند. روح القدس  اینجا بیشترین نقش را دارد . ما در هدایت کردن با او شریک میشویم. این به این معنا است که ما به روح القدس گوش میدهیم و همراه با  او به دیگران کمک می‌کنیم تا با خدا ارتباط بگیرند. ما این کار را با سوال‌های پیشنهادی که آنها میتوانند از خدا بپرسند می‌کنیم. همچنین ما آن‌ها را در این مراحل حمایت می‌کنیم:

  • حس کردن اینکه روح القدوس چه چیزی را می‌خواهد برای آن‌ها آشکار کند.
  • راهنمایی‌ کردن آنها و دنبال کردن قدم‌هایی‌ که روح القدس  به انها نشان داده است

​ رابطهٔ با خدا کلید است.

خدا
Relationship Triangle.png
تو (یاور) Relationship Arrow.png اشخاص دیگر

اصلی‌‌ترین هدف دعا، قوی تر کردن رابطهٔ افراد با خدا است. به همین علت این در نمودار به عنوان قوی‌ترین، نشان داده شده است . ما همیشه باور داریم  که خدا با آنها میخواهد صحبت کند و آنها صدای خدا را میشنوند. باهم با کمک خدا به آنها کمک می‌کنیم تا موانع زندگیشان  را بشناسند  و از بین ببرند.

به همین علت این مهم است که رابطهٔ ما با خدا درست باشد و به عنوان‌یک یاور با خدا به طور پیوسته در دعا باشیم . بدین ترتیب میتوانیم با خدا تنگا تنگ کار کنیم و دیگران را به سوی رهایی هدایت کنیم.

مهم است اگربه کسی‌ کمک می‌کنیم به ما اطمینان  کند و اجازه دهد که او را هدایت کنیم.ولی‌ این رابطه نباید هدف اصلی‌ ما در زمان دعا باشد. این به این معناست که در زمان دعا باهم، ما کم تر با یک دیگر صحبت  می‌کنیم. در عوض اجازه میدهیم که آنها با خدا درمورد مسائلشان صحبت کنند. خدا  ریشهٔ مشکلات ما را میشناسد و او تنها کسی است که که شفا و رهایی میبخشد.

آیا من آمادهٔ رهبری هستم؟

هر چه بیشتر خودتان را محدود کنید، کم تر میتوانید دیگران را به سمت رهایی هدایت کنید.  موارد زیر برای قبول کردن این مسئولیت  لازم است:

  • دوباره متولد شوید و شفای درونی‌ را تجربه کنید و سبک زندگی‌ شما به شما نشان میدهد که بیشتر دارید  شبیه مسیح میشوید.
  • با فروتنی و صبر به مردم گوش دهید و مردم را همان طور که هستند دوست داشته باشید.
  • مورد اعتماد و مهربان

خودتان رو بر اساس این ۳ شاخص برسی کنید و با خدا صحبت کنید:چقدر برای رهبری آماده هستید؟
با مربی یا کسی‌ که تجربه بیشتری دارد صحبت کنید:از انها نظرشان را بپرسید و ببینید ایا آنها شما را به اندازه کافی‌ برای رهبری کردن آماده میبینند.

اصول‌های دعا کردن

به خدا توکّل کنید.
ما نمیتوانیم با قدرت خودمان در کسی‌ تغییر ایجاد کنیم.بنابر این ما هدفمان را بر   اینکه روح القدس چه  می‌خواهد می گذاریم. انتظاراتتان  را از خدا برای انجام این کار داشته باشید‌
نصیحت نکنید.
در طی دعا کردن نصیحت نکنید و اجازه دهید  آنها خودشان از خدا سوال‌هایشان را بپرسند تا راهنمایی‌‌های او را دریافت کنند. این حکمت شما نیست که آنها نیاز دارند بلکه حکمت خداست. با ارتباط گرفتن با خدا میتوانند حکمت‌ او را دریافت کنند.
امید دهید.
ما میخواهیم مردم بعد از ملاقات با ما به نسبت به قبل احساس بهتری داشته باشند.
محرمانه .
ما چیزی که اتفاق افتاده را با کسی‌ در میان نمیگذاریم ، اگر لازم است که کمک بگیرید، میتوانید با محفوظ نگه داشتن نام فرد،با مربی خود گفت و گو کنی . اگر از خود شخص برای انجام این کار اجازه بگیرید بهتر خواهد بود.

محترم شمردن مردم

همه در چشمان خدا با ارزش و گران بها هستند. این چیزی است که میخواهیم آنها  درک کنند.

  • ما به دیگران فشار نمی‌اوریم که کاری را انجام دهند. اگر آماده نیستند یا نمیخواهند که بیشتر از این پیش بروند ما این کار را انجام نمیدهیم.
  • فرد را تشویق کنید و هرگز قضاوت نکنید . فضای راحتر ایجاد کنید که فرد با خدا راحت و صادق باشند و احساس بدی نکنند (به عنوان مثال،اگر چیزی نمیشنوند یا گناهی را نام‌میبرند ).
  • آن‌ها دیدگاه خودشان را دارند و این چیزی است که خدا می‌خواهد نشان و شفا دهد. نظرات خودتان را نگویید یا منطقشان را سوال نکنید.
  • ما از زبان خود آنها استفاده  می‌کنیم. . یعنی وقتی‌ خدا چیزی را برایشان آشکار می‌کند، دقیقا چیزی که انها گفتند را تکرار کنید.

روش‌های یک یاور خوب شدن.

در همه مورد، مسیح الگوی ماست. او شاگردانش را اول با انجام دادن کار‌ها توسط  خودش آموزش میدادو سپس مسیح کنار شاگردان می‌‌ایستاد و اجازه میداد که خودشان امتحان کنند. سپس دیگر کنار آنها نمی‌‌ایستاد و آنها را ارزیابی میکرد. و در آخر آنها را بیرون میفرستاد تا این کار را خودشان انجام دهند .

قدم اول این است که یک زمان دعا برای خود داشته باشید جایی‌ که اجازه میدهید کس دیگری شما را راهنمایی‌ کند. وسپس به دنبال یک فرد با تجربه باشید که به شما آموزش بدهد.  قدم خوب بعدی این است که به عنوان یک کارآموز چگونه دعا کردن را نگاه کنید. بعد میتوانید به عنوانِ لیدر کنار کسی که جلسه را رهبری میکند، دعا کردن را رهبری کنید. میتوانید از مربی خود بخواهید که به عنوان لیدر به شما بازخورد بدهد.

قدم بعدی

​از خدا بپرسید: که هنوز چه مشکلی‌ در شفای درونیم دارم؟​

هدایت کردن مردم به سمت ازادی و کمک به بهبودی آنها بر‌ این اصول‌های ساده است. این اصول‌ها تیکه تیکه در  سربرگ‌های "بخشش قدم به قدم"، " غلبه بر‌ترس و ناراحتی‌" و غیره جا داده شده اند. مهم است که هر قسمت را یاد بگیرید و با آن احساس راحتی‌ کنید . بعد میتوانید ‌ تمرین کنید که این مطالب را به هم مرتبط کنید. ​چقدر با این اصول‌های شخصی‌ در زندگی‌ خودتان و دیگران تبحر دارید؟​

پاراگراف  "اصول دعا کردن" و "محترم شمردن مردم" را بخوانید.
​کدام یک از این نکات برای شما به صورت  خاصی‌ چالش برانگیز است؟ از مربی خود در مورد دیدگاهش  بپرسید و باهم درمورد اینکه چطور میتوانید در این زمینه‌ها پرورش پیدا کنید صحبت کنید.​

​با مربی خود بنشینید و یک برنامه تمرین برای خود ایجاد کنید.​