Version: 1.0

De Rol van een Helper in Gebed

From 4training
Other languages:
Albanian • ‎Dutch • ‎English • ‎German • ‎Indonesian • ‎Persian • ‎Romanian
More information about Dutch

Anderen leiden in een gesprek met God

Wanneer we pijn en lasten uit het verleden meedragen, beïnvloed dit onze relatie met God. Vaak zijn we er niet van bewust dat dit aan elkaar verbonden is - we hebben alleen besef van het gene waar we daadwerkelijk in vastlopen. Zoals negatieve gedachtes en steeds weer terugvallen in de zelfde zonden. Om bij de kern van het probleem te komen, kan ondersteuning van een ervaren iemand met een heldere kijk vanuit een nieuw perspectief erg helpend zijn. Zo kan je geleid worden in een gesprek met God om de juiste vragen aan Hem te stellen en noodzakelijke stappen te zetten om vrij te komen.
Wanneer we ons leven gereinigd hebben en vrijheid hebben ontvangen door de hulp van een helper in gebed, is een volgende stap om te leren hoe je anderen kan leiden in een gesprek met God. Zodat wij anderen kunnen helpen om vrij te komen!

God wilt mensen genezen en bevrijden. In de rol van helper is het onze verantwoordelijkheid om de ander te leiden in een ontmoeting met God, zodat deze genezing en bevrijding mogelijk word. De Heilige Geest heeft de hoofdrol - we werken met hem samen en laten Hem leiden. Dit betekent dat we luisteren naar de Heilige Geest en de ander assisteren om te communiceren met Hem. We doen dit door vragen voor te stellen, wat de ander kan herhalen en vragen aan God. We ondersteunen ze op de volgende gebieden:

  • Aanvoelen wat de Heilige Geest bekend wilt maken aan de ander
  • Begeleiden in het nemen van stappen die de Heilige Geest laat zien.

​ De relatie met God is de sleutel

God
Relationship Triangle.png
Jij (helper) Relationship Arrow.png De ander

Het hoofddoel van elke tijd van gebed is om de relatie tussen de ander en God sterker te maken. Dat is waarom deze lijn het dikst is gemaakt in de diagram. We vertrouwen erop dat God tot de ander wilt spreken en we gaan er van uit dat ze de stem van God verstaan. Samen met God leiden we de ander om obstakels te identificeren en op te ruimen.

Onze eigen relatie met God is hierin erg belangrijk, als een helper ben je continu verbonden met God tijdens de gehele tijd van gebed. Hierdoor kunnen we zo nauw mogelijk met God samen werken om de ander te leiden op de weg naar vrijheid.

In de relatie met de ander is het belangrijk dat er vertrouwen is en ze zich laten leiden door ons. De focus ligt niet op deze vertrouwensband tijdens de tijd van gebed, tijdens deze tijd praat je amper met elkaar. We willen namelijk de ander helpen om een gesprek te hebben met God, over de problemen waarmee ze worstelen en te ondersteunen om zelf de juiste vragen aan God te stellen. Hij weet precies waar de problemen vandaan komen en Hij is het die geneest en bevrijd.

Ben ik klaar voor de rol van een helper?

Als je zelf nog gebonden bent, is het lastig om andere te helpen op de weg naar vrijheid. De volgende punten zijn noodzakelijk om deze verantwoordelijkheid op je te kunnen nemen.

  • Je bent opnieuw geboren, ervaren in innerlijke genezing en je levensstijl laat zien dat je continu bezig bent om steeds meer op Jezus te lijken.
  • Nederigheid om geduldig te luisteren naar anderen en iedereen lief te hebben en te accepteren zoals ze zijn.
  • Je bent betrouwbaar en vertrouwelijk

Onderzoek jezelf aan de hand van deze drie criteria en praat met God: Ben ik klaar om deze rol op mij te nemen?
Praat met je mentor / trainer en met een ervaren helper: Vraag om hun mening. En vraag in hoeverre ze het gevoel hebben dat je klaar bent om te leren de rol als helper op je te nemen!

Principes voor een gebedstijd

Wees afhankelijk van God
We kunnen geen enkele verandering teweeg brengen uit onze eigen kracht. Daarom focussen we er altijd op wat de Heilige Geest wilt dat we doen. Verwacht dat God wat gaat doen!
Geef geen adviezen
Geef tijdens de tijd van gebed geen advies, maar laat de ander zelf de juiste vragen stellen aan God om Zijn leiding te ontvangen.

De ander heeft jouw wijsheid niet nodig, maar heeft het nodig om zelf verbonden te zijn met God en te luisteren wat Hij zegt.

Geef hoop
We willen dat de ander zich beter voelt na afloop van de tijd van gebed dan hoe diegene zich daarvoor voelde.
Vertrouwelijk
Alles wat er is gebeurt tijdens te tijd van gebed blijft tussen jullie. Als het noodzakelijk is voor je leerproces kan je het zonder naam (anoniem) bespreken met je mentor / trainer. Vraag hiervoor wel toestemming aan de ander.

Eer de ander

De ander is kostbaar en waardevol in Gods ogen. Op deze manier willen we ook met ze omgaan!

  • We forceren de ander nooit om iets te doen, we jagen ze niet op en zetten geen druk. Als ze nog niet klaar zijn om vooruit te gaan of niet willen, doen we dit ook niet.
  • Bemoedig de ander en veroordeel nooit. Creëer een relaxte atmosfeer zodat de ander zich op zijn gemak voelt en eerlijk kan zijn (bijv. als de ander niks hoort of een zonde aan het licht brengt)
  • De ander heeft zijn eigen gevoelens en perspectief over een situatie. Dit is wat God aanwijst en wilt genezen. Houd je eigen mening voor je en twijfel niet aan wat de ander dit beredeneerd.
  • We gebruiken hun eigen taal. Als God een waarheid openbaart, herhaal dit dan precies zoals diegene het zegt. Maak er geen nieuwe woorden of zinnen van.

Hoe je een goede helper word

Jezus is ons rolmodel. Hij trainde zijn discipelen door hun te eerst te laten observeren hoe Hij dingen aanpakte. Daarna liet Jezus de discipelen het zelf uitproberen terwijl Hij erbij was. Later was Hij niet meer aan hun zijde en gingen ze na de tijd samen evalueren. En uiteindelijk zond Jezus hen uit om het zelf te doen.

De eerste stap is om zelf een tijd van gebed te hebben met iemand die je hierin leid. De volgende stap is om een ervaren iemand - in de rol helper in gebed - te vinden die je kan trainen. Een volgende goede stap is om verschillende tijden van gebed te observeren als 'stagiair'. Daarna kan je in de rol van medeleider stappen, en daarna de laatste stap is om zelf een tijd van gebed te leiden. Je kan je trainer vragen om medeleider zijn om feedback te kunnen ontvangen.

Mijn volgende stappen

Vraag God: Welke problemen heb ik nog op het gebied van innerlijke genezing?

Het leiden van mensen in vrijheid en genezing is gebaseerd op verschillende basis principes en processen. Ze zijn opgesplitst in verschillende thema's en uitgelegd in de werkbladen: “Vergeven Stap voor Stap”, “Zondes Belijden en Bekeren”, “Overwinnen van Angst en Woede” etc. Het is belangrijk om elk deel te leren totdat je er prettig bij voelt, en dan kan je oefenen om het aan elkaar te koppelen. Hoe ervaren/hoe bekend ben je met deze individuele principes in je eigen leven en de levens van anderen?

Lees door de paragraven “Principes voor een gebedstijd” en “Eer de ander”.
Welke punten zijn uitdagend/lastig voor jou? Vraag je trainer voor zijn/haar perspectief en praat erover: Hoe kan ik groeien op deze vlakken?

Ga samen met je trainer om de tafel en maak een trainingsplan!