Негизгилер

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎English • ‎German • ‎Polish • ‎Thai
More information about Kyrgyz

Бул бөлүмдөн шакирттерди даярдоо үчүн керектелүүчү "негизги" окуу баракчаларын таба аласыз.

Алгачкы тренинг сабактары

Кудайдын окуясы

Биринчи сабак Кудайдын пландары жана Ал бизден эмнени күтөөрү тууралуу кыскача маалыматты камтыйт. Жаңы ишенип калган бир туугандар менен бул сабакты эң алгачкы тренинг катары колдонуңуз. Ошондо алар бул сабак аркылуу өздөрүнүн чечиминин маанисин жана ал тууралуу башкаларга кантип түшүндүрүүнү үйрөнө алышат.

Чөмүлүү

Бул сабакты чомүлүүгө даярданып жатканда колдонуңуз. Ыйык Китепте адамдар чечим чыгараары менен дароо сууга чөмүлүшөт. Бул сабакты биринчи сабактан кийин же окутуу процессиндеги башка учурларда колдонсоңуз болот.

Сыйынуу

Экинчи сабак катары, бул сабак Кудай менен болгон сүйлөшүүбүз тууралуу негизги маалыматты камтыйт. Бул баракчаны колдонуп жатканда сыйынуунун ар кандай түрлөрүн бирөө менен практика жүзүндө колдонгонду унутпаңыз!

Forgiving Step by Step

Summary on forgiveness: What does forgiving mean, how do we do it and how do we help others in that process.

Confessing Sins and Repenting

Summary on repentance: How do we confess sins and turn away from them?

Time with God

God wants to teach us. We need to learn how to spend time with him and learn from him. This lesson explains how to do this and shows some examples from people in the Bible about their time with God.

Hearing from God

God wants to speak to everyone. But how can we hear from Him? This lesson explains the different ways God communicates with us and how to discern His voice.

Church

We're not alone. Together with other followers of Jesus we form a community or fellowship. This lesson explains what church is and does.

Healing

How to pray for healing: Getting started, what to do when it seems like no healing is coming, important hints and more. This worksheet is also designed in a way that you can give it to anyone you're praying for.

My Story with God

When God has changed a lot in my life: How do I explain that to others?

Meeting outlines

Bible Reading Bookmark

This worksheet is meant to be printed two-sided and cut into four small bookmarks. It contains some simple hints for interested people how to start reading God's word and an outline for a discovery Bible study meeting (which is essentially the same as the Three-Thirds Process).

The Three-Thirds Process

The diagram with the different parts of a training meeting. Use this scheme for every training meeting and in the section "lesson" you teach each time one of the discipleship lessons.

Training Meeting Outline

Explaining the three-thirds process in more detail: How to fill the different parts of a training meeting and why some of them are even more important than others.

A Daily Prayer

This worksheet is meant to be printed two-sided and cut into eight small pieces. It fits perfect e.g. into your wallet to have it always along and use it for prayer every day!