download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: ۱.۱

داستان من با خدا

در اعمال رسولان باب ۹ آیات ۱ تا ۱۸، ما می خوانیم که چگونه خدا زندگی پولس را تغییر می دهد تا او به دنبال عیسی برود. در باب ۲۲ آیات ۱ تا ۲۱، پولس این داستان را در مقابل جمع بزرگی می گوید و در باب ۲۶ آیات ۱ تا ۲۳ او در دادگاه، درمقابل پادشاه درباره داستان خود شهادت می دهد. می توانیم فرض کنیم که پولس همیشه داستان خود را در همه جا و هر کجاکه میرفت به مردم می گفت.

به همین ترتیب، هر یک از ما داستان خود را با خدا داریم: واقعیت آنچه که ما با خدا تجربه کردیم و اینکه او چگونه ما را تغییر داده است. این بخشی از زندگی ما است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند درست مثل پولس، هر وقت فرصتی برای این کار وجود داشته باشد ما می توانیم داستان خود با خداوند را با دیگران به اشتراک بگذاریم. داستانهای شخصی ما می توانند:

 • نشان دهند که خداوند چقدر عظیم است.
 • مردم را برای شنیدن درباره خداوند، بیشتر علاقه مند کنن؛
 • به ما کمک کنند تا افراد علاقه مند به عالم روحانی را پیدا کنیم.

بنابراین، داستان شما می تواند مانند یک پل برای به اشتراک گذاشتن داستان خدا باشد.

طرح کلی

 1. قبل
  زندگی من قبلاً چگونه بود؟
 2. نقطه عطف
  من چه شنیدم و چه اتفاقی افتاد؟ چرا من را تحت تأثیر قرار داد؟ چطور تصمیم گرفتم که عیسی را دنبال کنم؟
 3. بعد
  خداوند مرا در مقایسه با قبل چگونه تغییر داد؟ چه انتظاری از زندگی جدیدم دارم؟

مهم:

 • داستان خود را کوتاه و ساده کنید (حداکثر ۳۰۰ کلمه در ۳ دقیقه؛ ۱ الی ۲ دقیقه حتی بهتر است): تصمیم بگیرید که روی چه بخشی از آن میخواهید متمرکز شوید و کدام جزئیات را میخواهید حفظ کنید و یا کدام جزئیات را میخواهید حذف کنید.
 • به طور قابل درک صحبت کنید: از واژگان مذهبی خودداری کنید و از خود بپرسید: آیا شخص دیگر متوجه آن چه می خواهم بگویم میشود؟

​تمرین: درباره ی این فکر کنید که چگونه می توانید داستان خود را به گونه ای با دیگران به اشتراک بگذارید که قابل فهم باشد و به خوبی جریان یابد، تا دیگران بتوانند آن را درک کنند. داستان خود را بنویسید و سپس گفتن داستان خود را با دیگران تمرین کنید..​

استفاده از داستان من

سه نکته زیر کلید های گفتگویی پرثمر با دیگران می‌باشند:

داستان آنها

مهم نیست که با یک غریبه یا دوست صحبت می کنید: گوش دهید! در مورد خانواده، زندگی، درگیری هایشان، اشتیاق هایشان‌و تجربیاتشان با خدا سؤال کنید. سعی کنید دریابید که خدا در کجای زندگی آنها در حال کار است.

داستان من

آمادگی به اشتراک گذاشتن چگونگی تغییر زندگی شما توسط خداوند را در مکالمات عادی داشته باشید.

داستان خدا

مهمترین چیز برای آنها این است که خداوند به آنها چه چیزی ارائه می دهد. برای توضیحات بیشتر به (« داستان خدا») مراجعه کنید و نحوه دریافت آنها را مشاهده کنید.

اهداف من

من می خواهم داستان خود را با این افراد به اشتراک بگذارم: