Version: 1.1

داستان من با خدا

From 4training
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Brazilian Portuguese • ‎Dutch • ‎English • ‎French • ‎German • ‎Indonesian • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Norwegian Bokmål • ‎Persian • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil
More information about Persian

در اعمال رسولان باب 9 آیات 1-18 ، ما می خوانیم که چگونه خدا زندگی پولس را تغییر می دهد تا او به دنبال عیسی برود. در باب 22 آیات 1-21، پولس این داستان را در مقابل جمع بزرگی می گوید و در فصل 26: 1-23 او درمقابل پادشاه درباره داستان خود شهادت می دهد. می توانیم فرض کنیم که پولس همیشه داستان خود را در همه جا و هر کجاکه میرفت به مردم می گفت

به همین ترتیب ، هر یک از ما داستان خود را با خدا داریم: واقعیت آنچه که ما با خدا تجربه کردیم و اینکه او چگونه ما را تغییر داده است. این بخشی از زندگی ما است و هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند درست مثل پولس ، هر وقت فرصتی برای این کار وجود داشته باشد ما می توانیم داستان های خود را با خداوند با دیگران به اشتراک بگذاریم. داستانهای شخصی ما می توانند:

  • نشان دهید خدا چقدر بزرگ است.
  • مردم را علاقه مند میکنید که درباره خدا بیشتر بشنوند و بدانند
  • به ما کمک میکنید تا افراد علاقه مند از نظر معنوی را پیدا کنیم.

بنابراین ، داستان شما می تواند مانند یک پل باشد برای به اشتراک گذاشتن داستان خدا .

طرح کلی

قبل
زندگی من قبلاً چطوری بود؟ نقطه عطف
من چه شنیدم و چه اتفاقی افتاد؟ چگونه توسط خداوند لمس شدم؟ چگونه تصمیم گرفتم که قلب خود را به عیسی مسیح بدهم؟ بعد
چگونه خدا مرا در مقایسه با قبل تغییر داده است؟ چه انتظاری از زندگی جدیدم دارم؟

مهم:

  • داستان خود را کوتاه و ساده کنید (حداکثر 300 کلمه در 3 دقیقه ؛ 1 الی 2 دقیقه حتی بهتر است): تصمیم بگیرید که روی آن متمرکز شوید و ببینید کدام جزئیات را حفظ میکنید و یا کدام جزئیات را ترک میکنید.
  • به طور واضح و قابل درک صحبت کنید: از واژگان دینی خودداری کنید و از خود بپرسید: آیا شخص دیگر متوجه آن چه می خواهم بگویم میشود؟

​تمرین: درباره ی این فکر کنید که چگونه می توانید داستان خود را به گونه ای با دیگران به اشتراک بگذارید که سازگار و قابل فهم باشد و به خوبی جریان یابد ، تا دیگران بتوانند آن را درک کنند. داستان خود را بنویسید و سپس گفتن داستان خود را با خداوند با دیگران تمرین کنید. .​

استفاده از داستان من

به این ترتیب دنبال کردن سه نکته زیر کلید های مثمر به ثمری است در گفتگوها با دیگران

داستان آنها

مهم نیست که با یک غریبه یا دوست صحبت می کنید: گوش دهید! در مورد خانواده ، زندگی ، مبارزات آنها، اشتیاق و تجربیاتشان با خدا سؤال کنید. سعی کنید دریابید که خدا درکجای زندگی آنها کار می کند.

داستان من

آماده گی به اشتراک گذاشتن چگونگی تغییر زندگی شما توسط خداوند را در مکالمات روزمره خود را داشته باشید

داستان خدا

مهمترین چیز برای آنها چیزی است که خداوند به آنها پیشنهاد می کند.برای توضیحات بیشتر به (" داستان خدا") مراجعه کنید و نحوه دریافت آن را مشاهده کنید

اهداف من

من می خواهم داستان خود را با این افراد به اشتراک بگذارم: