Version: 1.1

பாவங்களை ஒப்புக்கொண்டு மனந்திரும்புதல்.

From 4training
Jump to: navigation, search
Other languages:
Albanian • ‎Arabic • ‎Brazilian Portuguese • ‎Dutch • ‎English • ‎German • ‎Indonesian • ‎Korean • ‎Kyrgyz • ‎Malayalam • ‎Persian • ‎Polish • ‎Romanian • ‎Russian • ‎Spanish • ‎Tamil • ‎Turkish • ‎Turkish (secular)
More information about Tamil

சிரமமான உண்மையைக் கேட்பது கடினம், குறிப்பாக அந்த உண்மை நம்மைப் பற்றி கவலைப்படும்போது, ​​நாம் மாற வேண்டும். பொதுவாக, மற்றவர்களின் வாழ்க்கையில் உள்ள சிக்கல்களைத் தேடுவோம், அவர்கள் எதை மாற்ற வேண்டும் என்பதைப் பற்றி பேசுவோம்; ஆனால் நம் வாழ்க்கையை நேர்மையாகப் பார்த்தால், நல்லதல்ல எண்ணங்கள், சொற்கள் அல்லது செயல்களை நாம் தினமும் காணலாம். சத்தியத்தை எதிர்கொள்வதற்கு பதிலாக, நாங்கள் மூன்று வழிகளில் ஒன்றில் செயல்படுகின்றோம். பொதுவாக நாம் சிக்கலைப் புறக்கணிப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறோம். நாம் கம்பளத்தின் கீழ் எல்லாவற்றையும் துடைத்து, பாவத்தை மறைக்க முயற்சிக்கின்றோம். மன்னிப்பு கேட்பதில் நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கின்றோம் அல்லது நாங்கள் வெட்கப்படுகின்றோம் என்பதால் எதுவும் நடக்கவில்லை என்பது போல நாங்கள் நடிக்கின்றோம். அல்லது மற்றவர்களுடன் நம்மை ஒப்பிடுவதன் மூலம் நாங்கள் எதிர்வினையாற்றுகிறோம், அவர்கள் நம்மை விட சிறந்தவர்கள் அல்லர் என்று நாங்கள் முடிவு செய்கின்றோம்: “ இது அந்தளவிற்கு கெடுதல் இல்லை. நாங்கள் அனைவரும் மனிதர்கள். ” இறுதியாக, சூழ்நிலைகள் அல்லது கடந்த காலத்தை குற்றம் சாட்டுவதன் மூலம் நம்மை நியாயப்படுத்துகின்றோம், எங்களுக்கு மாற்று வழி இல்லை என்று கூறுகிறோம்.

இந்த உத்திகள் எங்கள் மனநிறைவின் வெளிப்பாடு மற்றும் முகத்தை காப்பாற்றுவதற்கான எங்கள் முயற்சிகளுமாகும். ஆனால் உண்மையில் அவை நம்மை அநீதியின் பாதைகளுக்கு மேலும் இட்டுச் செல்கின்றன, மேலும் விடயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதைத் தடுக்க பொய்களின் வலையை உருவாக்குகின்றோம். உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வரும் என்ற பயத்தில் நாம் வாழ்கின்றோம். அதே சமயம், நம் மனசாட்சி மந்தமானதாக மாற அனுமதிக்கின்றோம், ஆகவே, நாம் உண்மையில் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எவ்வளவு தீங்கு செய்கிறோம் என்பதை மிக மிகக் குறைவாகவும் காண்கின்றோம்

(i) தன் பாவங்களை மறைக்கும் எவரும் வெற்றி பெற மாட்டார்கள். ஆனால், தன் பாவங்களை ஒப்புக்கொண்டு அவற்றைக் கைவிடுகின்றவன் கருணையைக் காண்கின்றான். (நீதிமொழிகள் 28:13)

பாவம் என்றால் என்ன?

முதலாவதாக, "பாவம்" என்ற சொல் உலகிலும் மக்கள் மீதும் ஆளும் ஒரு சக்தியைக் குறிக்க பொதுவான அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாவத்தின் காரணமாக நாம் கர்த்தரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம், ஆனால் இந்த பாவ சக்தியிலிருந்து விடுபட ஒரு வழியை அவர் நமக்கு வழங்குகின்றார். நாம் அந்த வழியைத் தெரிவுசெய்தால், அவர் நமக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கையைத் தருவார் - நாம் “மீண்டும் பிறக்கின்றோம்”.

நீங்கள் மீண்டும் பிறக்கவில்லை அல்லது உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால்: புதிய பிறப்பின் செயல்முறையை விரிவாக விளக்கும் “ கர்த்தரின் கதை” மற்றும் “ ஞானஸ்நானம்” என்ற வேலைத்தாள்களைப் பாருங்கள்.

இரண்டாவதாக, “பாவம்” என்ற சொல் கர்த்தரின் கட்டளைகளின் குறிப்பிட்ட, தனிப்பட்ட மீறல்களைக் குறிக்கும். எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை வரையறுக்க அவருக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு. அவர் எங்கள் சொந்த பாதுகாப்புக்காக சேவை செய்யும் விதிகளை அமைத்துள்ளார். பாவம் என்பது நடத்தை பற்றி மட்டுமல்ல. எங்கள் செயல்கள் உண்மையில் நம் எண்ணங்களிலிருந்தும், ஆசைகளிலிருந்தும் வருகின்றன. இதை மத்தேயு 5: 27-28: இயேசு விளக்குகிறார்: ‘நீங்கள் விபச்சாரம் செய்யக்கூடாது’ என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றீர்கள், ஆனால் ஒரு பெண்ணை காமமாகப் பார்க்கும் எவரும் ஏற்கனவே அவனுடைய இதயத்தில் விபச்சாரம் செய்ததாக நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். ”

நாம் பரிபூரணராக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் (மத்தேயு 5:48). அதாவது, தவறுகளைத் தவிர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், சரியானதைச் செய்வதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வது பற்றியும்: (i) “ஆகவே, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நல்ல காரியங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கும்போது, ​​அவற்றைச் செய்யாதீர்கள், நீங்கள் பாவம் செய்கிறீர்கள்.” (I) ( யாக்கோபு 4:17). சுருக்கமாக, பாவம் என்பது கர்த்தரின் தரத்திற்கு எதிரான எண்ணங்களும், வார்த்தைகளும் மற்றும் செயல்களுமாகும்.

பாவத்தின் விளைவுகள்.

நாம், நமக்கு எதிராகவும், மற்றவர்களுக்கு எதிராகவும், கர்த்தருக்கு எதிராகவும் பாவம் செய்யலாம். நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எதிரான ஒவ்வொரு பாவமும், கர்த்தருடைய மக்களுடன் நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்த அவரின் விதிகளை மீறுகிறது. எனவே இது இயல்பாகவே கர்த்தருக்கு எதிரான பாவமாகும். யார் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பதைப் பொறுத்தே பாவத்தின் விளைவுகள் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கலாம்: இது என் எண்ணங்களில் மட்டுமா இருந்தது? நான் செயல்பட்டதால், அதன் விளைவுகளால் மற்றவர்கள் பாதிக்கப்பட வேண்டுமா? அல்லது நான் மற்றவர்களை பாவத்தில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்தினேனா?

கர்த்தர் விரும்புவதை நாம் செய்யாதபோது, ​​சாத்தான் விரும்புவதை நாங்கள் செய்கிறோம். கர்த்தர் எதை விரும்புகிறாரோ அதற்கு எதிர்மாறாக சாத்தான் எப்போதும் விரும்புகிறான். நாம் பாவம் செய்யும்போது, ​​சாத்தானுக்கு ஒரு கதவைத் திறந்து, நம் வாழ்வில் அவனுக்கு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றோம். இதனை வேறுவிதமாகக் கூறினால்: பாவம் எப்போதும் ஒரு சாபத்தைக் கொண்டு வருகிறது (எடுத்துக்காட்டுகள்: பொய் சொல்லும் ஒருவர் சந்தேகத்திற்குரியவராக மாறுகின்றார்; பேராசை நிலையான அதிருப்திக்கு வழிவகுக்கின்றது; குற்ற உணர்வுகள் நம்மை சின்னாபின்னமாக்குகின்றன).எனவே அந்த சாபத்திலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் சாத்தானின் கதவை மூடுவதற்கான ஒரே ஒரு வழி பாவத்தை ஒப்புக்கொண்டு அதிலிருந்து முற்றிலும் விலகிவிடுவதுதான்.

படிப்படியாக மனந்திரும்புதல்.

பாவத்தை அங்கீகரித்தல்.

நான் பிரச்சினையை வெள்ளையாக ஆக்குவதை நிறுத்திவிட்டு முற்றிலும் நேர்மையானவனாக மாறுகின்றேன்: நான் செய்தது தவறு. என் பாவம் புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய சிறிய விடயமல்ல, ஆனால் அது எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அதற்கான பொறுப்பை இப்போது நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்.

பாவத்தை ஒப்புக்கொள்ளுதல்.

கர்த்தரிடம் நான் செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்கின்றேன், 'என்னை மன்னிக்கவும்' என்று கூறுகின்றேன். நான் மற்றவர்களுக்கு எதிராக பாவம் செய்தால், என் பாவங்களையும் அவர்களிடம் ஒப்புக்கொள்கின்றேன். நான் மன்னிப்பு கேட்கின்றேன்.

திருத்தங்கள் செய்தல்.

என் பாவத்தால் மற்றவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால், நஷ்டத்தை ஈடுசெய்ய என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும். நான் திருத்தங்களைச் செய்வதைத் தவிர்த்தால், நான் செய்த தவறுகளுக்கு, உண்மையில் நான் வருத்தப்படவில்லை என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

எண்ணங்களும் செயல்களும்(நடத்தைகளும்) புதுப்பிக்கப்பட்டன.

பாவத்திலிருந்து விலகிய பிறகு, அதற்கு பதிலாக கர்த்தர் விரும்புவதை நோக்கித் திரும்புகின்றேன். நான் என் மனதையும் என் பழக்கத்தையும் சரிபார்த்து, அவருடைய கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப சிந்திக்கவும் வாழவும் ஆரம்பிக்கின்றேன். அவ்வாறு செய்ய எனக்கு ஆதரவளிக்கும்படி கர்த்தரிடம் கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.

கடைசியில் கேளுங்கள்: (i) இந்த பாவத்திற்காக கர்த்தர் என்னை மன்னித்துவிட்டார் என்று நான் உறுதியாக நம்புகின்றேனா? உங்கள் பதில் இல்லை என்றால், ஒரு உதவியாளரின் ஆதரவைத் தேடுங்கள்.

(i) நாம் நம்முடைய பாவங்களை ஒப்புக்கொண்டால், அவர் உண்மையுள்ளவர், நீதியானவர், நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநீதியிலிருந்தும் நம்மைத் தூய்மைப்படுத்துவார். (i) (1 யோவான் 1: 9)

மேலும் குறிப்புகள்.

எந்த சூழலில் நான் பாவத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும்?
பாவத்தால் பாதிக்கப்படுபவர்களிடமும் அதன் விளைவுகளிலும் எப்போதும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டும். பலர் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது எனது பாவம் எனது பாத்திரத்திலிருந்து என்னைத் தகுதி நீக்கம் செய்தால் (எடுத்துக்காட்டாக. ஒரு தலைவராக), நான் அதை அனைவருக்கும் முன்னால் அல்லது பகிரங்கமாக ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும். என் எண்ணங்களில் மட்டுமே நான் ஒருவருக்கு எதிராக பாவம் செய்தால், நான் அதை கர்த்தரிடம் ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும், அதை அந்த நபரிடம் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது.  எந்தச் சூழல் பொருத்தமானது என்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், இந்த செயல்முறையின் மூலம் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் நபரிடம் கேளுங்கள்.

ஒரு உதவியாளரின் ஆதரவைப் பயன்படுத்துதல்: மனந்திரும்புதலுக்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வது பெரும்பாலும் நமக்கு மிகவும் கடினமாகும். பாவம் இனி ஒரு ரகசியமாக இல்லாதபோது, ​​அது அதன் பலத்தை இழக்கின்றது. அதனால்தான் இந்த நடவடிக்கைகளை மட்டும் செய்ய வேண்டாம் என்று யாக்கோபு 5:16 நம்மை ஊக்குவிக்கிறது: (i) “ஆகையால், உங்கள் பாவங்களை ஒருவருக்கொருவர் ஒப்புக்கொண்டு, நீங்கள் குணமடைய ஒருவருக்கொருவர் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்.”

எங்கள் மனசாட்சி: நாம், ஒரு விதியை மீறும்போது, ஒரு உள் குரலைப் போல நம் மனசாட்சி நம்மை எச்சரிக்கும். இது நாம் வளர்ந்த சூழலால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் "சரியானது" மற்றும் "தவறு" என்று கருதப்பட்டது. ஆனால் இவை கர்த்தரின் தரத்திற்கு ஏற்ப அவசியமில்லை. அதாவது நம் மனசாட்சியை மட்டுமே நம்ப முடியாது. சில நேரங்களில் நம் மனசாட்சி பிழையான மணிஓசையை நமக்குத் தரக்கூடும், மற்ற பகுதிகளில் அது மந்தமானதாக இருக்கலாம், மேலும் கர்த்தரின் பார்வையில் ஏதேனும் பாவமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யாது. கர்த்தர் அதனைப் பாவமாகக் கருதுகிறாரா என்பதை நாம் அவரிடம் கேட்டு அறிய வேண்டும்,அவர் எதையாவது பாவமாகப் பார்த்தால், அதற்கேற்ப நம் எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் அவனால் மாற்றட்டும்.

என்னை நானே பரீட்சிப்பது.

கலாத்தியர் 5: 19-21 -ஐ வாசியுங்கள். பின்வரும் கேள்வியை கர்த்தரிடம் கேட்க இரண்டு நிமிடங்கள் எடுத்து குறிப்புகள் செய்யுங்கள்:

கர்த்தரே, நான் உங்களுக்கு எதிராக அல்லது மற்றவர்களுக்கு எதிராக எங்கே பாவம் செய்தேன்?

விண்ணப்பம்.

எந்த விடயங்களை நான் முதலில் கையாள விரும்புகிறேன்? இதில் யார் எனக்கு ஆதரவு தர வேண்டும்?
நீங்கள் எவ்வாறு தொடருவீர்கள் என்பதை குறிப்பாக தெளிவுபடுத்துங்கள்!