download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Tövbe Etmek

Hoşumuza gitmeyen gerçekleri duyduğumuzda çoğu zaman rahatsız oluruz, özellikle de söz konusu biz olursak ve bu yüzden kendimizi değiştirmemiz gerekiyorsa. Başkalarını suçlamayı tercih ederiz ve saatlerce onların hataları ve ne yapması gerektiği hakkında konuşuruz... Ama kendimize karşı dürüst olursak her gün düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptığımız kötü şeyleri görebiliriz.

Gerçekle yüzleşmektense çoğunlukla şu üç yoldan birine başvururuz: Birincisi, görmezden gelmek. Her şeyi örtbas edip suçumuzu gizlemeye çalışırız. “Özür dilerim” gibi sözleri gururumuzdan ya da utandığımızdan dolayı söylemez ve hiçbir şey olmamış gibi davranırız. Ya da kendimizi başkalarıyla karşılaştırır ve diğerlerinin de bizden daha iyi olmadığı sonucuna varırız: “Çok da büyük bir sorun değil ki. Sonuçta hepimiz insanız.” Üçüncü yol ise, kendimizi haklı çıkarmaya çalışmaktır. Mevcut koşulları ya da geçmişi suçlayarak, başka bir seçeneğimiz yoktu diye düşünürüz.

Bu yollarla nefsimize dayanarak onurumuzu korumaya çalışırız. Fakat aslında bu şekilde kendimizi hep daha büyük haksızlıklara sürükler ve kimse olanları öğrenmesin diye hep yeni yalanlar üretiriz. Ardından gerçeğin ortaya çıkacağı korkusu içinde yaşarız. Fakat vicdanımızı susturarak kendimize ve başkalarına ne kadar zarar verdiğimizin farkında değilizdir.

Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, itiraf edip bırakansa merhamet bulur. (Süleyman'ın Özdeyişleri 28:13)

Günah nedir?

İlk olarak günah kelimesi, genel olarak dünyayı ve insanları yöneten bir gücü ifade eder. Bundan dolayı Allah’tan uzaktayız. Ama Allah, bizi bu günahın gücünden kurtarmak için bize bir yol açtı. Bu öneriyi kabul ettiğimizde Allah bize yeni bir hayat verir – yani “yeniden doğarız”.

Yeniden doğmamışsanız ya da emin değilseniz: Yeniden doğma sürecini daha ayrıntılı anlatan “Allah’ın hikâyesi” ve “Vaftiz” derslerine bakınız.

Diğer yandan günah, Allah’ın verdiği buyruklarından belirli bir tanesini ihlal etmektir. Neyin iyi ve kötü olduğunu tanımlamak Allah’a mahsustur. O, bizi korumak için kurallar koymuştur. Bunlar sadece eylemlerle ilgili değildir. Yaptığımız her şey daha önce arzularımızda ve düşüncelerimizde başlar, yani yüreğimizden kaynaklanır. İsa Mesih bunu Matta 5:27-28’de açıklar: “’Zina etme’ emrini duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum, bir kadına şehvetle bakan her erkek, yüreğinde o kadınla zina ediyor demektir.”

Allah bizim kâmil olmamızı ister (Matta 5:48). Mesele sadece kötü şeylerden kaçınmak değildir, aynı zamanda iyi bir şeyi yapabilecekken yapmamak da bir hatadır: Velhâsıl, doğru olanı bilip de yapmayan kişi günah işlemiş olur. (Yakup 4:17).
Sonuçta günah, Allah’ın istediklerine karşı olan tüm düşünce, kelime ve eylemlerdir.

Günahın sonuçları

Kendimize, başkalarına ve Allah’a karşı günah işleyebiliriz. Kendimize ve başkalarına karşı olan her suç aynı zamanda Allah’a karşı da bir günah olur, çünkü O’nun davranışlarımız konusunda bize verdiği buyrukları çiğnemiş oluruz. Günahın sonuçları ise ondan kimlerin etkilendiğine göre değişir: Her şey sadece düşüncelerimizde mi oldu? Yaptıklarımızdan dolayı başkaları acı çeker mi? Ya da kasti olarak insanları daha çok günaha mı soktuk?

Allah’ın istediklerini yerine getirmezsek, Şeytan’ın istediklerini yapmış oluruz, çünkü o hep Allah’ın istediğinin zıddını ister. Günah işlediğimiz zaman Şeytana kapı açıp hayatımızda ona güç kazandırırız. Başka bir deyişle, günahtan her zaman lânet doğar (Örneğin; yalan söyleyen kişi hiç kimseye güvenemez. Açgözlü birisi hiç bir zaman tatmin olmaz. Suç duyguları bizi engeller). Lânetten kurtulmak ve bu kapıları kapatmak için tek bir yol vardır: Günahlarımızdan tövbe edip onlardan tamamen dönmemiz gerekir.

Tövbe adımları

Pray at the beginning: God, open my eyes to see my sin as you see it.

1. Fark etmek

Artık bir şeyleri örtbas etmeyi bırakırız ve tamamen dürüst oluruz: Yaptıklarımız yanlıştı. İhmal edilebilecek ufak bir şey değildi, tam tersine bizim ve başka insanlar için ciddi sonuçları doğurdu. Şimdi bunun sorumluluğunu üstleniyoruz.

2. İtiraf etmek

Allah’a günahımızı açıklarız ve O’ndan af dileriz. Başka insanlara karşı suç işlediysek onlara da suçumuzu itiraf ederiz. Özür dileriz.

3. Telafi etmek

Başkaları günahımızdan dolayı zarar gördüyse mümkün olduğu kadar bu eksiği gidermeye çalışırız. Bundan kaçınırsak aslında yaptıklarımızdan tam olarak pişman değiliz ve affedilmeyi hak etmiyoruz demektir.

4. Yeni bir şekilde düşünmek ve davranmak

Bu günahtan döndükten sonra artık Allah’ın buna karşılık ne istediğine yöneliriz. Düşüncelerimizi ve alışkanlıklarımızı kontrol ederiz ve Allah’ın istediklerine göre yaşamaya, düşünmeye ve davranmaya başlarız. O’ndan yardım dileriz.

Sonunda sorabilirsiniz: Allah’ın bunun için beni affettiğinden emin miyim?
Eğer cevabınız hayırsa bu konuda tecrübeli birisinden yardım alın.

Fakat günahlarımızı itiraf edersek, sadık ve adil olan Allah günahlarımızı bağışlar, bizi her kötülükten arındırır. (1.Yuhanna 1:9)

Notlar

Remorse
If I try to omit a step it’s a sign that I don’t really regret all of what I did.
Birinden yardım almak
Çoğu zaman tek başımıza gereken tüm adımları atmakta zorlanırız. Fakat günah artık sır olmayınca gücünü kaybeder. Yakup 5:16 şöyle der: “Bu sebeple günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin ki, şifa bulasınız.”
Vicdanımız
Kuralları çiğnemek üzere olduğumuzda vicdanımız içsel bir ses gibi bizi uyarabilir. Vicdanımız büyüdüğümüz yerde “doğru” ve “yanlış” sayılanlarla şekillenir. Fakat bunlar, Allah’ın ahlaki değerleriyle aynı olmayabilir. Bu yüzden yalnızca vicdanımıza dayanmamalıyız. Bazen vicdanımız yanlış alarm verebilir; bazense başka bir konuda, bir şey Allah’ın gözünde günah olmasına rağmen vicdanımız donuk kalıp bizi uyarmayabilir. Bir şeyin günah olup olmadığını anlamak için her zaman Allah’a danışmamız ve buna göre düşüncelerimizi ve hislerimizi O’nunla yenilememiz gerekir.
Kimin önünde günahımı itiraf edilmeli?
Günahı ve sonuçlarından etkilenmiş insanların önünde itiraf etmeliyiz. Birçok insan etkilendiyse ya da günahımız üstlendiğimiz rolünü zedeliyorsa (örneğin önder olarak), herkesin önünde veya kamuya açık bir şekilde itiraf etmeliyiz. Sadece düşüncelerimizde bir kişiye karşı günah işlememiz durumunda, Allah’tan af dilemek yeterlidir, bu kişiye anlatmamıza gerek yoktur.
Hangi durumun geçerli olduğu konusunda emin değilseniz, bu süreçte size yardım eden kişiye danışın.

Kendi yüreğimize bakmak

Galatyalılar 5:19-21’i okuyun. Allah’a aşağıdaki soruyu sormak ve not almak için 2 dakika ayıralım:

Allah’ım, hangi noktalarda sana ve başka insanlara karşı günah işledim?

Uygulama

Önce hangi şeylerin üstesinden gelmek istiyotum? Bu süreçte kim bana destek olmalı?
Şimdi net bir plan yapalım!