download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 2.0b

Vaftiz

Hikâye

(Matta 3:11, 13-17; 28:18-20)

İsa Mesih öğretmeye ve insanlara şifa getirmeye başladığında, Şeria Nehrine doğru gitti. Yahya peygamber orada insanları günahlarından tövbe etsin diye çağırıyordu çünkü bekledikleri kurtarıcı gelmek üzerindeydi. İsa bu kurtarıcı, Mesih'tir!

İsa'nın tövbe etmesi gereken hiç bir günahı yoktur ama, bize örnek olmak için ve Yahya'nın söylediklerini gerçekleştirmek için vaftiz olmak istedi. Başta Yahya İsa'yı vaftiz etmek istemedi. “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekiyor!” dedi. Yahya, İsa'nın daha büyük olduğunu biliyordu. Fakat İsa'nın “Böyle olsun!” demesinden sonra, Yahya onu vaftiz etmeyi kabul etti.

Yahya İsa'yı vaftiz etti. İsa tamamen suyun altına girdi. Sudan çıktığında, Allah'ın sesi gökten şöyle sesleniyordu: “Sevgili semavî Oğlum budur. O'ndan razıyım.”

Dünyadaki hizmeti sona erdiğinde, İsa talebelerine şöyle buyurdu: “Gidin, bütün halkları talebelerim yapın. Onları semavî Baba, semavî Oğul ve Mukaddes Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size emrettiğim her şeye itaat etmeyi onlara öğretin.” Ve talebeleri böyle yaptı, her yerde İsa Mesih'in takipçileri olmak isteyenleri vaftiz ediyorlardı.

Hikâyeyi tekrarlayalım!

Sorular

 1. Burada vaftiz hakkında neler öğreniyoruz?
 2. Ne yapmamız gerekiyor?

Vaftizin anlamı

“Vaftiz” kelimesi arınmak, temizlenmek ve boy abdesti olarak “batırmak, daldırmak” anlama gelir. İsa Mesih vaftiz olduğu gibi, O'na iman eden herkes de vaftiz olmalı. İncil'in Matta bölümünün sonunda İsa Mesih talebelerine şöyle buyurur: “... onları semavî Baba, semavî Oğul ve Mukaddes Ruh'un adıyla vaftiz edin.” (Matta 28:19) Bunun ne anlama geldiğini Havarilerin Faaliyetleri'nde 2:38'de (ezberleme ayeti) açıkça görebiliriz:

Petrus onlara şöyle dedi: “Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. O zaman Allah günahlarınızı affeder; sonra da size Mukaddes Ruh'u armağan eder.”

Semavî Baba'nın adıyla arınmak...

Günahları itiraf etmek ve tövbe etmek

Günahlarımızı itiraf ediyoruz ve onlardan dönüyoruz. Hatalarımızı yumuşatmıyoruz, tam tersine onları su yüzüne çıkartıp itiraf ediyoruz (1 Yuhanna 1:9). Hangi noktada Allah'ın iradesine karşı yaşadığımızı dile getiriyoruz. Allah'tan af diliyoruz ve yaptığımız kötü şeyleri tamamen bırakıyoruz. Allah'ın yardımıyla düşüncelerimizi ve davranışımızı değiştiriyoruz ve Allah'ın istediklerine uygun yaşamaya başlıyoruz.

Semavî Oğul'un adıyla arınmak...

İsa Mesih'in adıyla su vaftizi

Su vaftizine de “yeniden doğuş yıkaması” denir (Titus 3:5). Romalılar 6:1-11 bunu açıklar:
İsa Mesih'in gömüldüğü ve tekrar hayata döndüğü gibi biz de su vaftizi esnasında suyun altına giriyoruz ve yeni bir hayat alarak sudan çıkıyoruz. Eski varlığımız ölür ve artık “günahın kölesi” değiliz, yani şimdi günah işlemeyebiliriz. Artık “yeni bir yaratık” (2.Korintliler 5:17) oluruz. Vaftiz olurken eski hayatımızı gömüyoruz ve yeni hayatımız başlıyor, yani İsa Mesih'i örnek alarak bambaşka bir yaşayış.

Mukaddes Ruh'un adıyla arınmak...

Allah'ın Ruhu almak

Allah bize Ruh'unu vermek ister. Bu “Mukaddes Ruh” bizim için Allah'ın gücü olur. Allah'ın istediklerini bize öğretir ve Şeytan'a karşı direnebilmemizi sağlar. İçimizde sevgi, sevinç, esenlik ve sabır gibi iyi meyveleri yetiştirir (Galatyalılar 5:22).
Allah'ın Ruhu aldığımızda içimizde bir şeyler oluyor ve bu dışımızda da belli olur (örnek: Havarilerin Faaliyetleri 19:6). Doğaüstü armağanları alıyoruz (1. Korintliler 12:1-11 ve 14:1-40). Başkaları da Allah'ın gücü yaşasın diye ve onları talebe yapabilmemiz için bunlar bizim için destek olur.

Vaftiz için hazırlamak

Vaftizde yeni imanını kutlayabilirsin!

 • Ne zaman vaftiz olmak istiyorsun?
 • Kimleri davet edelim?
 • Herkesin Allah'ın seni nasıl kurtardığını duyabilmesi için Allah'la olan hikâyeni hazırlayıp vaftiz olduğu günde anlatabilirsin.

Mümkün olduğu kadar çabuk vaftiz olma fırsatını elde et. Vaftiz soruları hazır olmana yardımcı olur.

Vaftiz soruları

 1. Günahlarını Allah'a itiraf ettin mi?
 2. İsa Mesih'in kurban olmasıyla Allah'ın senin günahlarını bağışladığından emin misin?
 3. Eski hayatını gömmeye ve İsa Mesih'le beraber yeni bir hayata başlamaya hazır mısın?
 4. İsa Mesih'in ardından gitmeye ve O'na sadık kalmaya karar verdin mi?
 5. Diğer insanlar seni hor görürse, sana küfrederse veya seni döverse İsa Mesih'i izlemeye devam edecek misin? Ya ailen seni terk ederse veya farklı sıkıntıları yaşarsan?
 6. Allah'ın Ruhu'nu almak ister misin?