download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

Шакирттердин төрт түрү

Окутуучулар

Жакшы Кабар менен бөлүшүп, жаңы топторду түзүп, процессти кайталоону үйрөтөт

Падышачылык көбөйүү менен өсөт

КӨРӨ АЛУУ Тоскоолдугу
ички багыт – муундар аркылуу көрө билүүнүн жоктугу – өтө көп көзөмөл
Стартер

Жакшы Кабар менен бөлүшүп, жаңы топторду түзөт

Падышачылыктын өсүүсү 2-муунда токтойт

УРУКСАТ БЕРҮҮ Тоскоолдугу
жаңы топторду түзүүгө уруксат жок – шакирттен өсүп – "адистикке" жетүү
Күбөлөр

Жакшы Кабарды бөлүшүп, учурдагы топторго жаңы адамдарды кабыл алат

Падышачылык кошулуу менен гана өсөт

ИШЕНИМДҮҮЛҮК Тоскоолдугу
күбөлөндүрүүдөн коркот – шылтоо табат – жакшы кабарды "таланттуу адамдарга" өткөрүп берет
Катышуучулар

Бөлүшпөйт, жаңы топ түзбөйт, башкаларды үйрөтпөйт

Падышачылыкта өсүү жок