download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

Štyri druhy učeníkov

Školitelia

Zdieľajú evanjelium, zakladajú nové skupinky a školia ľudí, aby sa tento proces opakoval.

Rast kráľovstva multiplikáciou.

Prekážka VÍZIE
Zameranie dovnútra – nemyslia na ďalšie generácie – priveľká kontrola
Štartéri

Zdieľajú evanjelium, zakladajú nové skupinky.

Rast kráľovstva zastavuje pri 2. generácii.

Prekážka SÚHLASU
Bez povolenia začať nové skupinky – učeníctvo odovzdávajú „špecialistom“
Svedkovia

Zdieľajú evanjelium, privádzajú ľudí do existujúcich skupín.

Rast kráľovstva len sčitovaním.

Prekážka SEBAISTOTY
Strach zo svedectva – robia výhovorky – evanjelium ponechávajú na „obdarovanejších“ ľudí
Návštevníci

Nezdieľajú svoju vieru, nezačínajú nové skupinky, neškolia iných.

Žiadny rast kráľovstva.