download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

Cztery rodzaje uczniów

Trenerzy

Dzielą się ewangelią, zaczynają nowe grupy i trenują kolejnych, żeby powtarzali ten proces.

Królestwo rozwija się dzięki pomnożeniu.

Bariera WIZJI
Skupienie na sobie, brak myślenia pokoleniowego, zbyt wiele kontroli.
Inicjatorzy

Dzielą się ewangelią, zaczynają nowe grupy.

Rozwój królestwa zatrzymuje się na drugim pokoleniu.

Bariera ZEZWOLENIA
Poczucie braku przyzwolenia na rozpoczynanie nowych grup, pozostawianie czynienia uczniami „specjalistom”.
Świadkowie

Dzielą się ewangelią, przyprowadzają nowych ludzi do istniejących grup.

Rozwój królestwa tylko poprzez dodawanie.

Bariera PEWNOŚCI
Strach przed świadczeniem, wymówki, pozostawianie ewangelizacji „obdarowanym”.
Uczestnicy

Nie dzielą się ewangelią, nie zaczynają nowych grup, nie trenują innych.

Królestwo się nie powiększa.