download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

Katër lloje Dishepujsh

Trajnues

Shpall ungjillin, fillon grupe të reja dhe i trajnon ata ta përsërisin prapë këtë proces

Rritja e Mbretërisë me anë të shumëfishimit

Pengesa e VIZIONIT
Fokus i brendshëm – mungesë e një vizioni për brezat – më shumë kontroll se ç'duhet
Startues

Shpall ungjillin, fillon grupe të reja

Rritja e Mbretërisë ndalon tek brezi i 2-të

Pengesa e MARRJES SË LEJES
Nuk ka leje për të filluar grupe të reja – e shikon bërjen e dishepujve si diçka vetëm për "specialistët"
Dëshmitarë

Shpall ungjillin, merr njerëz të rinj tek grupi ekzistues

Rritja e Mbretërisë vetëm me anë të shtimit

Pengesa e VETËBESIMIT
Ka frikë për të dëshmuar – gjen justifikime – e lë ungjillizimin në dorë të "njerëzve të talentuar"
Pjesëmarrës

Nuk shpall ungjillin, nuk fillon grupe, nuk trajnon të tjerët

Nuk ka rritje të Mbretërisë