download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.2

Čas s Bohem

Pokud chceme poznat člověka, musíme mít s ním pravidelný kontakt. Je to stejné v našem vztahu k Bohu: Abychom Ho poznali lépe, musíme si na Něj vyhranit čas.

Cíl našeho času s Bohem

 • Uctívat Boha: Bůh je hoden naší chvály a zaslouží si náš čas.
 • Mluvit s Bohem: V modlitbě/rozhovoru, mluvíme s Ním o tom, co máme na srdci. Nasloucháme Mu, aby k nám mluvil a vedl nás.
 • Učit se od Boha: Bůh nás chce učit skrze Své Slovo, Bibli a svého Ducha. Je to pro nás taková duchovní strava pro náš růst.

Příklady z Bible

Podívej se na následující verše z Bible a doplň tabulku: O které osobě zde mluví? Kdy, kde a jak vlastně tato osoba tráví čas s Bohem?

Verš Osoba Čas Místo Co přesně?
Žalm 5:4 David ráno ? modlil se a čekal na odpověď
Daniel 6:11
Marek 1:35
Lukáš 6:12
Skutky 10:9
Skutky 16:25

Nástroje a návrhy pro náš čas s Bohem

 • Bible: Přečti pasáž z Bible a pak přemýšlej a mluv o tom s Bohem. Můžeš použít otázky hlava-srdce-ruce:
  Head-32.pngHlava: Co se tu učím?
  Heart-32.pngSrdce: Co se dotýká mého srdce?
  Hands-32.pngRuce: Jak to mohu použít v praxi?
 • Místo: Vyber si místo, kde se můžeš setkávat s Bohem, aniž by tě někdo rušil.
 • Čas: Vyber si nejvhodnější čas, kdy se můžeš pravidelně s Bohem setkávat.
 • Plán: Vyber si jednu knihu z Bible a přečti ji. Pro začátek začni evangeliem podle Lukáše a knihou Skutky (Nový Zákon).
 • Dělej si poznámky a předávej: Zapiš si nebo sdílej s přáteli své myšlenky co vnímáš,že ti Bůh říká, své otázky, potřeby na modlitby pro sebe i přátele, jak Bůh odpověděl na modlitbu, povzbuzující verše, …

Dávám Bohu svůj čas

Čas:


Místo:


Plán: