download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 0.9

سپری کردن زمان با خداوند

وقتی یک نوزاد شروع به نفس کشیدن کرده، نیاز به غذا خوردن هم دارد. این مثال مشابه ای هست که ما هم هر روز نیاز به غذای روحانی داریم. این کلام خدا، کتاب مقدس است، و در ارتباط با خدا است. اگر می خواهید کسی را بشناسید، شما نیاز به تماس منظم با او و یا او با شما دارد. برای انجام این کار، معمولا نیاز به تنظیم یک زمان و وقت ملاقات با آن فرد دارید. این دقیقا مثل رابطه ما با خداوند: برای شناخت بهتر او ما هم باید زمانی را در برنامه روزانۀ خود با او بگذاریم.

هدف مان از سپری کردن زمان با خداوند

 • ستایش خداوند: او شایسته ستایش است و همیشه درهنگام حمد و سپاسش با استقبال به پیش ما میاید.
 • همراه شدن با خداوند: آنچه را که برای ما مهم است با خدا در میان بگذاریم چرا که او خیر و صلاح مان را از خودمان بهتر میداند. روابط ما با او رشد خواهد کرد و قوی تر می شود.
 • گوش دادن به خدا: او می خواهد با ما صحبت کند و ما را راهنمای کند.

مثالهایی از کتاب مقدس

​به ادامه ایه های کتاب مقدس نگاه کنید وجدول را پرکنید .در مورد چه کسی صحبت میکند کی وکجا ودقیقا چطور این فرد با خدا زمان سپری میکند ؟​

آیه شخص زمان محل فعالیت
مزامیر 3:5 داوود در صبح ? دعا کردن ومنتظر پاسخ بودن
دانیال 11:6
مُرقَس 35:1
لوقا 12:6
اعمال رسولان 9:10
اعمال رسولان 25:16

راهنمایی و پیشنهادهایی برای گذراندن زمانمان با خدا

 • کتاب مقدس: پس از خواندن یک متن در کتاب مقدس، در مورد آنها فکر کنیم و در مورد آن دعا کنیم. چهار پرسش خوب برای پرسیدن وجود دارد: ما چه چیزی در مورد خدا اینجا یاد میگیرم؟ دربارۀ افراد اینجا چه چیزی یاد میگیریم؟ باید چکار کنم؟ با چه کسی من می توانم این را مطالب را به اشتراک بگذارم؟
  Head-32.pngمغز: من دراینجا چه چیزی می اموزم?
  Heart-32.pngقلب: چه چیزی من را لمس می کند?
  Hands-32.pngدستان: چطور میتوانم انجامش بدهم
 • محل: جایی را برای عبادت کردن و ملاقات باخدا انتخاب کنید که کسی نتواند مزاحمتان شود.
 • زمان: یافتن بهترین زمان، زمانی که شما همواره می توانید بطور مداوم با خدا دعا و ملاقات کنید.
 • برنامه: یک کتاب از کتاب مقدس را برای خواندن انتخاب کنید. برای شروع، کتاب پیدایش (در عهد عتیق) و کتاب متی (در عهد جدید) بخوانید. و بعد از آن کتاب خروج را ( در عهد عتیق) و کتاب اعمال رسولان را ( در عهد جدید) بخوانید.
 • یادداشت برداشتن و صحبت کردن با دیگران: افکار خود را بنویسید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید، آنچه که شما احساس می کنید که خداوند به شما می گوید، سوالات خود، درخواست دعا از شما یا از دوستانتان، چطور خداوند پاسخ عبادتهای شما رو داده، آیات تشویقی ، ...

تعهد من برای گذراندن زمان با پروردگارم

زمان:


محل:


برنامه: