download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.2

Tijd met God

Als we iemand willen leren kennen, zullen we regelmatig contact moeten hebben. Hetzelfde geld voor onze relatie met God: Om Hem beter te kennen, moeten we tijd maken om bij Hem te zijn.

Het doel van onze tijd met God

 • God aanbidden: God is onze aanbidding waard en verdient onze tijd.
 • Praten met God: In het gebed, delen we met Hem wat er in ons hart leeft. We luisteren naar Hem, zodat Hij tegen ons kan spreken en ons kan leiden.
 • Leren van God: God wil ons onderwijzen door Zijn Woord, de Bijbel, en door Zijn Geest. Dit is voor ons als geestelijk voedsel zodat we verder kunnen groeien.

Voorbeelden uit de Bijbel

Kijk naar de volgende bijbel gedeeltes en vul de tabel in: Over wie gaat het? Wanneer, waar en op welke manier besteed deze persoon tijd met God?

Vers Persoon Tijd Plaats Activiteit
Psalm 5:3 David 's morgens ? bid en wacht op een antwoord
Daniël 6:11
Marcus 1:35
Lucas 6:12
Handelingen 10:9
Handelingen 16:25

Handvaten en suggesties voor onze tijd met God

 • Bijbel: Lees een passage uit de Bijbel, denk erover na en bid. Je kan de hoofd-hart-handen vragen hiervoor gebruiken:
  Head-32.pngHoofd: Wat leer ik hier?
  Heart-32.pngHart: Wat raakt mijn hart?
  Hands-32.pngHanden: Hoe kan ik dit toepassen?
 • Plek: Zoek een plek waar je tijd met God kan hebben, zonder te worden afgeleid.
 • Tijd: Zoek naar het moment waar je het beste regelmatig tijd met God kan hebben.
 • Plan: Kies een Bijbelboek om door te lezen. Begin eerst met Lucas en Handelingen (in het nieuwe testament).
 • Maak aantekeningen en deel: Schrijf op of deel met vrienden; je gedachten, je vragen, de dingen die je denkt dat God tegen je zegt, de gebedsverzoeken van je vrienden, hoe God gebeden beantwoord, bemoedigende verzen,...

Mijn inzet voor mijn tijd met God

Tijd:


Plaats:


Plan: