Version: ۱.۰

رویارویی با پول

Other languages:
More information about Persian

چه کم چه زیاد، همه پول دارند. و بحث پول همیشه پابرجا است. ما پول در می‌آوریم، به خرید میرویم، به قیمت اجناس نگاه می‌کنیم و بعد تصمیم میگیریم که آیا آن محصول ارزش مقدار پولی که ما برایش پرداخت می‌کنیم را دارد یا نه. و هر روز تصمیم میگیریم با پولی که داریم چه کار کنیم.

این مهم است که به یاد داشته باشیم:پول فقط یک ابزار است و من با همان یک اسکناس میتوانم باعث برکت و یا آسیب و ضرر بشوم. ما در برابر کاری که با پول و اختیارمان می‌کنیم مسئول هستیم چون خداوند برای چیزی که در اختیار ما گذاشته است ما را مسئول و پاسخگو می‌کند.

مسیح اغلب در مورد پول صحبت کرده است. امروز هم مانند قدیم همچنان یک سوال مطرح است: چگونه باید با موضوع مادیات و پول رو به رو شویم؟ در زمان مسیح تکنولوژی وجود نداشت و مانند دنیای امروزی دست و پنجه نرم کردن با پول راحت تر نبود. اما هسته این موضوع همچنان به صورت یکسان باقی مانده است. پول پرده از انگیزه‌های ما برمیدارد و نشان میدهد که واقعا چه چیز هایی برای ما اهمیت دارد.

با یک نگاه به قلب هایمان

میتوانیم از موضوع پول به عنوان آینه استفاده کنیم تا زشتی‌ها و آسیب‌ها را در درون خود پیدا کنیم:

خودخواهی
ما همیشه فقط به خود اهمیت میدهیم. " تمام این مال من است! با هیچ کسی این را سهیم نمیشوم!"
حسادت و طمع
ما به چیز هایی که داریم قانع نیستیم. همیشه خود را با دیگران مقایسه می‌کنیم و با خود فکر می‌کنیم "او چیزی بهتر از من دارد. پس آن را هم می‌خواهم!"
تکببر
"به من نگاه کنید! من از همه بهترم!"
نگرانی و ترس
"من به اندازه کافی ندارم. چطور دوام بیاورم اگر..."

​کدام یک از این‌ها را در قلب خود پیدا کردید؟ از خدا طلب بخشش کنید.​

عادل باشید.

پول با خود وسواسه میاورد. چه در کار، چه در بین دوستان و همسایه و یا حتی در حال پرداخت کردن مالیات به دولت، همیشه راهی برای فریب دادن دیگران وجود دارد. بعضی از این راه‌ها به صورت واضح غیر قانونی هستند و بعضی وقت‌ها راهی برای فهمیدن قانونی و یا غیر قانونی بودن آن کار‌ها وجود ندارد و همچنین بعضی از کار‌ها ممکن است که قانونی باشند ولی ناعادلانه هستند. اما مسیح هرگز دیگران را فریب نداده است و به طور واضح گفت است "همان رفتاری را به دیگران نشان دهید که که دوست دارید به شما نیز نشان داده شود" (لوقا ۶:۳۱) و "کارگر سزاوار دستمزد گرفتن است" (لوقا ۱۰:۷)

وقتی کسی را فریب میدهیم، آسیبی که به شخص وارد میشود قابل مشاهده است. به همین دلیل، ممکن است کم تر مایل به فریب دادن آنها شویم.امااگر به جای آن شخص یک کمپانی بزرگ و یا حکومت خودمان باشد, ممکن است کم تر احساس بی‌تمایلی نسبت به فریب دادن داشته باشیم. اما همچنان کار اشتباه، کار اشتباه است.

​خداوند، من کجا با دیگران ناعادلانه رفتار کرده ام؟ کجا قانون را زیر پا گذاشته ام؟​

از پول خود چگونه استفاده کنم؟

خداوند از ما می‌خواهد که در برابر پول‌هایمان مسئول باشیم و حافظ چیزی باشیم که او به ما سپرده است. این یعنی:

  • بدانیم که پول‌هایمان چگونه خرج میشود. (با استفاده از دفتر حساب، نرم افزار‌های مربوط به درامد و حساب و غیره )
  • سخت کوش باشیم و عاقلانه از چیزی که خداوند به ما سپرده است استفاده کنیم.
  • اسرافگر نباشیم.
  • از خدا بپرسیم که باید بر روی چه اهدافی کار کنیم.

مهم است که مراقب باشیم تا در وابستگی‌های ناسالم با مادیات‌هایمان وارد نشویم. (رمیان ۱۳:۸ را ببینید). زیر بار قرض رفتن میتواند به دلیل‌های خوبی باشد مثلا برای هدف‌های خوب و بزرگی مانند شروع کردن یک کمپانی و یا ساختن خانه میتوانند جزو این دلیل‌ها باشند. ولی دلیل‌های بد نیز برای متحمل شدن قرض وجود دارد مثلا مانند مقایسه کردن خود با دیگران و خواستن یک تعطیلات عالی که از عهده مخارج آن بر نمیایید و یا خواستن جدید‌ترین چیز‌ها که توان خریدنش را ندارید.

​خداوند، تو از من میخواهی که بر روی چه اهدافی کار و پول خود را پس انداز کنم؟​ ​خداوند، کجا پول خود را خرج کنم؟​

دریافت کردن و اهدا کردن

خداوند میگوید که او پدر خوبی از که به ما اهمیت میدهد. ما ممکن است که به گفته او شک کنیم ولی حقیقت این است که او بهتر از خود ما به ما اهمیت میدهد. تمام چیز هایی که دریافت کرده ایم از طرف او است و دلایل زیادی وجود دارد که شکر گذار و قدردان خداوند باشیم.

همه ما زندگی خود را به عنوان نوزاد، کسانی که فقط دریافت کننده بودند شروع کردیم. خداوند از ما می‌خواهد که رشد کنیم و مسئولیت زندگی خود و دیگران را به عهده بگیریم. و این به معنی تقسیم کردن تمام چیز هایی که تا کنون از طرف او به ما داده شده و سرمای گذاری در آنچه خداوند از ما می‌خواهد است.همانطور که خداوند بخشیدن به ما را دوست دارد، به همان اندازه دوست دارد تا ما نیز اهدا کردن را دوست بداریم و بخشنده باشیم!

​با دوستان و مربی خود درمورد چگونگی صرف کردن در پادشاهی خداوند صحبت کنید.​

اهداف من

​خداوند، در مورد کدام یک از این موضوعات به طور خاص میخواهی که با من صحبت کنی؟​

اهداف خود را بر روی اینکه چگونه میتوانید به چیزی که خداوند به شما نشان داده است عمل کنید بگذارید. از یک مربی خوب برای حمایت در این کار کمک بخواهید. از کسی کمک بخواهید که صادق و عاقل است و فقط به فکر فروش محصول نیست.

بزرگ‌ترین مانع برای یاد گرفتن برای چگونگی خرج کردن پول در راه درست، معمولا در قلب‌های ما پیدا میشود. سربرگ های “اعتراف به گناهان و توبه ” و “رها شدن از لنز‌های رنگی” را میتوانید برای رهایی پیدا کردن با کمک یک یاور انجام دهید. (با این سوال شروع کنید:“ خداوند از طریق کدام لنز‌ها دارم پول را میبینم?”)