องค์ประกอบสำคัญ

Other languages:
More information about Thai

ในส่วนนนี้คุณจะพบกับเนื้อหา “สำคัญ” ที่จำเป็นต้องใช้บ่อยครั้งสำหรับการสร้างสาวก

บทเรียนแรก

เรื่องเล่าของพระเจ้า

ในบทเรียนแรกนี้จะรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับแผนของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเรา ใช้สิ่งนี้สำหรับผู้เชื่อใหม่เพื่อที่จะให้เขาได้เข้าใจความหมายและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้ฟัง

บัพติสมา

ใช้เนื้อหานี้สำหรับการเตรียมตัวรับบัพติสมา ในพระคัมภีร์เราเห็นคนมากมายรีบรับบัพติสมาหลังจากรับเชื่อ คุณสามารถใช้บทเรียนนี้ได้ทันทีหลังจากบทเรียนแรกหรือตอนอื่นๆระหว่างการฝึกสอน

อธิษฐาน

บทเรียนที่สองนี้เกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการพูดคุยกับพระเจ้า ผ่านมันไปให้ได้และอย่าลืมฝึกฝนหลายๆรูปแบบในการอธิษฐานเมื่อคุณกำลังฝึกฝนคนอื่น!

การให้อภัยอย่างเป็นขั้นต้น

สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการให้อภัย: ความหมายของการให้อภัย, วิธีการรับมือและวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นตอนนี้

การสารภาพบาปและการสำนึกผิด

สรุปเกี่ยวกับการสำนึกผิด: วิธีการสารภาพบาปและหันหลังจากความบาป

ใช้เวลากับพระเจ้า

พระเจ้าต้องการจะสอนเรา เราต้องเรียนรู้วิธีการใช้เวลาและเรียนรู้จากพระเจ้า บทเรียนนี้อธิบายวิธีการใช้เวลากับพระเจ้าและตัวอย่างจากพระคัมภีร์

การฟังเสียงพระเจ้า

พระเจ้าต้องการที่จะพูดกับทุกคน แต่เราจะได้ยินพระองค์อย่างไร? บทเรียนนี้อธิบายวิธีต่างๆที่พระเจ้าตรัสกับเราและวิธีรู้ว่าเสียงของพระเจ้า

โบสถ์

เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เราอยู่ร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นเป็นสังคมหรือสามัคคีธรรม บทเรียนนี้อธิบายเกี่ยวกับโบสถ์ว่าโบสถ์คืออะไรและทำอะไร

การรักษา

การอธิษฐานเพื่อการรักษา: การเริ่มต้น, วิธีการปฏิบัติเมื่อไม่มีการรักษาเกิดขึ้น, คำใบ้และอื่นๆ เอกสารนี้ออกแบบมาเพื่อสามารถให้ใครก็ตามท่ีคุณอธิษฐานเผื่อ

เรื่องของฉันกับพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตฉัน: ฉันจะอธิบายเรื่องนี้กับผู้อื่นอย่างไร?

ขอบเขตของเนื้อหา

การอ่านพระคัมภีร์

เอกสารนี้ถูกออกแบบให้ปริ้นท์สองหน้าแล้วตัดออกเป็นสี่ส่วนย่อยๆ เอกสารนี้ประกอบไปด้วยคำใบ้ง่ายๆสำหรับผู้ที่สนใจอ่านและศึกษาพระคำของพระเจ้า(ซึ่งจำเป็นสำหรับ สามหลักการ)

สามหลักการ

แผนผังเกี่ยวกับส่วนต่างๆที่สำคัญเมื่อพบกัน ใช้แผนการนี้ทุกครั้งที่มีการเทรนและการสอนเนื้อหาทุกครั้งสำหรับสร้างสาวก

ขอบเขตการนัดพบเพื่อสอน

อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสามหลักการ: วิธีการเติมเต็มส่วนต่างๆของการนัดพบและทำไมบางส่วนถึงสำคัญกว่าส่วนอื่น

การอธิษฐานทุกวัน

เอกสารนี้ออกแบบมาเพื่อให้ปริ้นต์สองหน้าและตัดเป็นแปดส่วนเล็กๆ ที่มีขนาดพอดีกับหลายอย่างเช่นกระเป๋าตังค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถพกติดตัวและใช้อธิษฐานได้ทุกวัน