Podstawy

Other languages:
More information about Polish

W tej części możesz znaleźć "podstawowe" materiały, które są bardzo często potrzebne do trenowania kogoś, aby stał się uczniem Chrystusa.

Pierwsze lekcje treningowe

Boża historia

Ta pierwsza lekcja zawiera streszczenie Bożego planu i to, czego On chce od nas. Korzystaj z niej na pierwszym spotkaniu treningowym dla nowego wierzącego tak, żeby mógł dobrze zrozumieć znaczenie swojej decyzji i dowiedzieć się, jak wyjaśnić to innym.

Chrzest

Wykorzystaj tą lekcję jako przygotowanie do chrztu. W Biblii widzimy, że ludzie są ochrzczeni zaraz po ich decyzji wiary. Możesz przeprowadzić tę lekcję zaraz za pierwszą lekcją lub w późniejszym momencie procesu treningowego.

Modlitwa

Ta druga lekcja daje podstawowe zrozumienie naszego porozumiewania się z Bogiem. Przeróbcie to spotkanie i nie zapomnijcie przećwiczyć różnych form modlitwy kiedy będziesz kogoś trenował!

Przebaczenie krok po kroku

Krótko na temat przebaczenia - co to znaczy przebaczenie, jak to robić i jak pomóc innym w ty procesie.

Wyznawanie grzechów i przemiana

Krótko na temat wyznawania grzechów: Jak je wyznawać i już do nich nie wracać?

Czas z Bogiem

Bóg chce nas nauczać. My musimy nauczyć się w jaki sposób spędzać czas z Nim i uczyć się od Niego. Ta trzecia lekcja wyjaśnia jak to robić i pokazuje przykłady tego jak różne osoby z Biblii spędzały czas z Bogiem.

Jak usłyszeć Boga

Bóg chce mówić do każdego. Jak jednak mamy Go usłyszeć? To spotkanie wyjaśnia różne sposoby, na które Bóg komunikuje się z nami oraz to, w jaki sposób możemy odróżnić Jego głos.

Kościół

Nie jesteśmy sami. Wspólnie z innymi naśladowcami Jezusa tworzymy wspólnotę. Ta czwarta lekcja wyjaśnia czym jest i czym się zajmuje kościół.

Uzdrowienie

Jak modlić się o uzdrowienie: Jak zacząć, co zrobić, kiedy wydaje się, że uzdrowienie nie nadchodzi, ważne wskazówki i więcej. Ten arkusz jest tak przygotowany, że możesz go dać osobie, o którą się modlisz.

Moja historia życia z Bogiem

Kidy Bóg zmienił wiele w moim życiu - jak mogę opowiedzieć o tym innym?

Notatki do spotkań

Zakładka do czytania Biblii

Ten arkusz jest przeznaczony do wydrukowania dwustronnego i pocięcia na cztery małe zakładki. Zawiera w sobie proste wskazówki dla zainteresowanych osób dotyczące tego, jak rozpocząć czytanie Bożego słowa i plan odkrywczego studium Biblii (który jest właściwie taki sam jak Proces trzy trzecie).

Proces trzy trzecie

Diagram pokazujący różne części spotkania treningowego. Poprowadź każde spotkanie treningowe w oparciu o ten schemat a w części "nauczanie" nauczaj kolejnej z lekcji dotycząecj uczniostwa.

Plan spotkania szkoleniowego

Wyjaśniamy szczegóły procesu trzy trzecie - jak zapełnić poszczególne części spotkania szkoleniowego i dlaczego niektóre są ważniejsze od innych.

Codzienna modlitwa

Ten arkusz jest przeznaczony do dwustronnego wydrukowania i pocięcia na osiem małych części. Pasuje doskonale np. do twojego portfela, tak żeby zawsze mieć go ze sobą i używać go codziennie do modlitwy!