download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0b

Helbredelse

Da Gud skapte himmel og jord fantes det verken sykdom eller død. Men helt siden menneskene for første gang var ulydige mot Gud, har vi hatt sykdommer i verden. Men vi ble ikke skapt slik fra begynnelsen, og på grunn av Guds kjærlighet til oss, ønsker Gud å helbrede og gjenopprette menneskene. For å gjøre dette hadde Gud en spesiell plan, nemlig å sende oss en frelser. Bibelen sier om denne frelseren: «Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» (Jesaja 53:5).

Denne frelseren er Jesus, Messias. Da han var på jorden, helbredet Jesus mange mennesker (se Lukas 5:17-26). Ifølge Guds plan døde Jesus for oss, som et offer, og stod opp igjen slik at vi kan få nytt liv. Selv om Jesus ikke er fysisk til stede på jorden lenger, er han fortsatt den samme og han har fortsatt all makt til å helbrede folk og til å sette dem fri. Han kaller oss til å følge ham og adlyde det han sa. Det viktigste i Guds øyne er at vi tar beslutningen om å ta imot hans tilbud og motta følelsesmessig og åndelig helbredelse fra ham.

Jesus kaller sine etterfølgere til å be for syke mennesker og han gir dem makt til å gjøre det. «Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke.» (Lukas 9:1-2)

Hvordan be (introduksjon)

 • Spør først personen: «Hva er problemet? Hva kan jeg be for?»
  Spør også:« Har du noen smerte eller nedsatt funksjon akkurat nå?» (slik kan du finne ut om noe er endret etter bønnen.)
 • Forklar at du vil be en kort bønn i Jesu navn og legge hendene på dem. Be om tillatelse.
 • Legg hånden (eller begge hender) på dem på en passende måte.
 • Når du ber, tal direkte til smerten eller kroppsdelen etc.
 • Hold øynene åpne under bønnen, så du kan se om noe skjer.
 • Be korte og konkrete bønner. En setning som «Smerte, gå bort i Jesu navn! Amen.» er nok.
 • Etter bønnen, spør personen: «Kjente du noe? Hvordan er smerten nå?»
  Du kan bruke en skala for å gradere smerten: «På en skala fra 0 (ingen smerte i det hele tatt) til 10 (ekstrem smerte), hvordan var det før? Hvordan er det nå?»
  Hvis de hadde nedsatt funksjon, be dem om å teste for å se om det har skjedd en endring.
 • Tilby dem å fortsette og be. Ofte kommer helbredelse trinnvis eller etter flere runder med bønn.
 • Når personen mottar helbredelse: Si takk til Jesus sammen!

Legg merke til:

 • Å be «i Jesu navn» er ikke det samme som å bruke en magisk formel. Det er å gi Jesus æren for det han gjør og å sørge for at alle involverte etterpå vet hvem som har forårsaket helbredelsen.
 • Minst én av de involvert trenger å ha tro på Jesus, å stole på at han kan helbrede. Tro er som en muskel: Jo mer du bruker den og trener den, desto sterkere blir den. Hvis du fortsatt føler deg overveldet av et bestemt problem, kan du tilby å be en annen gang sammen med andre som har mer erfaring med å be om helbredelse.
 • La folk være forsiktige når de prøver å bruke kroppen sin, siden de kjenner sin egen kropp best. Hvis en lege har foreskrevet medisiner, bør legen bekrefte helbredelsen og være den som gir ordre om å slutte å ta medisinene.

Når det ser ut som det ikke skjer helbredelse ...

Helbredelse eller forandring skjer ikke alltid umiddelbart etter bønn, i hvert fall ikke synlig. Dette kan det være ulike grunner til:
Utilgivelighet, synd (Jakobs brev 5:15-16), usunn mat, ikke ta godt vare på kroppen sin, demonisk undertrykkelser eller angrep, vår mangel på tro (Matteus 17:14-21), etc. Eller det kan rett og slett være fordi Gud har en annen timing (Johannes 11).

I slike tilfeller, er det ofte ikke problemet personen fortalte deg om som faktisk er hovedproblemet. I hovedsak handler det om å finne den virkelige årsaken bak symptomene, for deretter å være i stand til å håndtere den. Bruk følgende fire bønner for å gjøre dette:

Fire nyttige bønner

 1. «Gud, vær så snill å gjør det som gir deg meste ære i denne situasjonen.»
 2. «Vis meg hva du vil lære meg denne gangen.»
 3. «Vær så snill å avslør årsaken og/eller hensikten med denne sykdommen.»
 4. «Gud, hva skal jeg gjøre nå?»

Spør den syke personen om de kom til å tenke på noe. Når Gud åpenbarer noe for dem eller deg, ta hånd om det først.

Forbindelsen mellom kropp og ånd

Sjelen vår varsler kroppen når noe er galt. Derfor kan fysiske problemer ha sin årsak i vårt indre liv, og derfor bare være symptomer på det faktiske problemet.

I så fall er det liten nytte i å be om fysisk helbredelse. Det kan føre til en forbedring i begynnelsen, men symptomene vil komme tilbake etter en stund. Her må vi håndtere det åndelige problemet, og når vi gjør dette, vil de fysiske symptomene gradvis forsvinne.
Den slags sykdom gir oss ofte et hint om det åndelige problemet.

For eksempel / nakkesmerte
Et feil åk/byrde kan tynge meg ned og/eller jeg bærer andres byrder som det ikke egentlig er meningen at jeg skal bære (se Matteus 11:30).

Trekk aldri forhastede konklusjoner – lytt alltid nøye til Den Hellige Ånd og samarbeid i kjærlighet med den andre personen, med deres beste i tankene!