download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Uzdrowienie

Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, nie było tam ani choroby ani śmierci. Jednak od kiedy ludzie okazali Bogu po raz pierwszy nieposłuszeństwo, doświadczamy chorób w naszym świecie. Nie tak zostaliśmy pierwotnie stworzeni i ze względu na Jego miłość do nas, Bóg chce leczyć nas i przywracać do bliskiej więzi ze sobą. W tym celu miał konkretny plan, którym było przysłanie nam Zbawiciela. O tym Zbawicielu Biblia mówi: "Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie" (Izajasz 53,5).

Tym Zbawicielem jest Jezus, Mesjasz. Kiedy był na ziemi, Jezus uzdrowił wielu ludzi (np: Łukasz 5,17-26). Zgodnie z Bożym planem, Jezus umarł za nas jako ofiara i powstał z martwych, tak abyśmy mogli mieć nowe życie. Mimo, że nie ma Go już na ziemi, ciągle jest taki sam i ciągle ma moc uzdrawiać ludzi i uwalniać ich. Wzywa nas do pójścia za Nim i posłuszeństwa Jego poleceniom. To jest najważniejsza rzecz w Bożych oczach, żebyśmy podjęli decyzję zaakceptowania Jego oferty i przyjęcia emocjonalnego i duchowego uzdrowienia.

Jezus wzywa swoich naśladowców, żeby modlili się o chorych ludzi i daje im moc do robienia tego. "Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych." (Łukasz 9,1-2)

Jak się modlić (wstęp)

 • Po pierwsze zapytaj osobę:"Na czym dokładnie polega problem? O co mogę się modlić?"
  Zapytaj też "Czy doświadczasz teraz jakiegoś bólu lub cierpisz na jakieś upośledzenie?" (tak, żebyś po modlitwie mógł zapytać, czy coś się zmieniło)
 • Powiedz, że pomodlisz się krótką modlitwą w imię Jezusa i położysz na nich ręce. Zapytaj o ich zgodę.
 • Połóż swoją rękę (albo obie ręce) na nich w stosowny sposób.
 • Kiedy się modlisz, nazwij bezpośrednio ból czy część ciała itd.
 • Miej oczy otwarte w czasie modlitwy, żebyś mógł zobaczyć czy coś się dzieje.
 • Pomódl się krótką i treściwą modlitwą. Jedno zdanie, np: "Bólu, odejdź w imię Jezusa! Amen" wystarczy.
 • Po modlitwie, zapytaj osobę: "Czy coś czułeś? Jak jest teraz z bólem?"
  Możesz użyć takiej skali: "Na skali od 0 (całkowicie bez bólu) do 10 (ból nie do wytrzymania), jak było przedtem? Jak jest teraz?"
  Jeśli mieli jakieś niepełnosprawności, poproś, żeby sprawdzili czy coś się zmieniło.
 • Zaproponuj dalszą modlitwę. Często uzdrowienie przychodzi krok po kroku po kilkurazowej modlitwie.
 • Kiedy ta osoba zostanie uzdrowiona - wspólnie podziękujcie Jezusowi!

Uwaga:

 • Modlitwa "w imię Jezusa" nie jest żadną magiczną formułą. Ona oznacza, że oddajemy chwałę Jezusowi za to, co robi i dajemy wszystkim do zrozumienia, kto uzdrowił.
 • Przynajmniej jedna osoba zaangażowana w ten proces powinna mieć wiarę w Jezusa, ufać Mu, że On może uzdrawiać. Wiara jest jak mięsień, wzrasta wraz z używaniem. Jeśli dalej czujesz, że dany problem cię przygniata, zaproponuj modlitwę w innym czasie z innymi ludźmi, którzy mają więcej doświadczenia w modlitwie o uzdrowienie.
 • Pozwalaj ludziom ostrożnie sprawdzać czy ich ciało zostało uzdrowione, oni znają je najlepiej. Jeśli mają przepisane lekarstwa, lekarz powinien potwierdzić uzdrowienie i to on powinien zdecydować o zaprzestaniu przyjmowania lekarstw.

Kiedy wydaje się, że uzdrowienie nie przychodzi...

Uzdrowienie czy przemiana nie zawsze następuje natychmiast po modlitwie, przynajmniej nie w widzialny sposób. Może tak się dziać z kilu przyczyn:
Brak przebaczenia, grzech (Jk 5,15-16), niezdrowa dieta, nieodpowiednia troska o swoje ciało, demoniczne opętanie lub ataki demoniczne czy brak wiary (Mt 17,14-21) itd. Może też tak się dziać, bo Bóg ma na to inny czas (J 11).

Częściej niż rzadziej w takich sytuacjach, problem o którym powiedziała ci ta osoba nie jest tym zasadniczym problemem. Generalnie chodzi o to, żeby znaleźć rzeczywistą przyczynę stojącą za objawami i z nią sobie poradzić. W tym celu możesz modlić się zgodnie z tymi czterema modlitwami:

Cztery pomocne modlitwy

 1. "Boże, proszę zrób w tej sytuacji to, co najbardziej oddaje Ci chwałę."
 2. "Proszę pokaż mi czego Ty chcesz mnie nauczyć tym razem."
 3. "Proszę odkryj przyczynę i/lub skutek tej choroby."
 4. "Boże, co powinienem teraz zrobić?"

Zapytaj chorą osobę czy coś nie przychodzi jej na myśl. Kiedy Bóg objawia coś im lub tobie, zacznij właśnie od tego.

Połączenie pomiędzy ciałem i duchem

Nasza dusza informuje nasze ciało, kiedy dzieje się coś niedobrego. Dlatego fizyczne problemy mogą mieć swoje przyczyny w naszym życiu wewnętrznym, są więc tylko objawami świadczącymi o rzeczywistym problemie.

W takiej sytuacji, nie ma większego sensu modlić się o fizyczne uzdrowienie. Na początku może dojść do poprawy, ale objawy wrócą po jakimś czasie. W takiej sytuacji musimy zająć się duchowym problemem, a kiedy to zrobimy, objawy fizyczne odejdą krok po kroku. Taki rodzaj choroby często jest wskazówką mówiącą o problemie duchowym.

Przykład ból szyi / karku
Niewłaściwy jarzmo może mi ciążyć i/lub niosę brzemiona innych, których nie powinienem nosić (zobacz Mt 11,30).

Ale nigdy nie osądzaj pochopnie, zawsze uważnie słuchaj Ducha Świętego i rozmawiaj z tą osobą motywowany miłością i troską o nią!