download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 0.9

دعا

چرا باید دعا کنیم؟

دعا به معنی صحبت کردن با خدا و به منزله نفسی برای زندگی روحانیمان میباشد.خداوند مشتاق شماست و خواهان برقراری رابطه با شما میباشد.و مانند سایر رابطه ها:هرچه بیشتر و صادقانه تر با یکدیگر صحبت کنیم٬رابطه مان عمیقتر و قویتر میشود.

متی ۱۳-۵: ۶

​در مورد دعا چه می آموزیم؟​


شش نوع دعا

ستایش کردن
پرستش خدا به خاطر آنکه او می باشد.(مزامیر ۳۴:۲ )
شکرگزاری
تشکر از خدا به خاطر لطف و فراوانی نعمت (اول تسالونیکیان ۵:۱۸)
مراثی و ضجه و زاری
اشک و زاری و بیان دردها و ابراز گله و شکایتها به خداوند (مزامیر ۳-۱: ۱۳)
اعتراف به گناهان
درخواست از خدا برای بخشیدن گناهانت.(اول یوحنا ۱:۹ )
تقاضاها
درخواست از خدا برای برآورده کردن نیازهایت . (فیلیپیان ۷-۶: ۴)
شفاعت
درخواست از خدا برای برآورده کردن نیازهای دیگران (اول تیموتائوس ۲:۱)

چگونگی تاثیر اراده خداوند بر دعای ما

با توجه به اراده خداوند سه نوع دعا وجود دارد:

 1. خدا قبلا تصمیم گرفته باشد
  مثال:”خدایا٬میخواهم که زمان دیگری و در جای دیگری متولد شوم.“
  ​فرقی ندارد که چقدر دعا میکنید٬چیزی عوض نمیشود.​
 2. خداوند میداند که آنچه که برایش دعا میکنیم در واقع به نفع ما نیست.اما وقتی که با پافشاری به دعا برای آن موضوع ادامه میدهیم و به آنچه او میخواهد به ما بگوید گوش نمیدهیم٬درنهایت او میگوید”باشد“٬بااین امید که ما از عواقب و پیشامدها درس بگیریم.
  مثال:کودکی نزد پدر و مادر خود آمده و درخواست میکند که لیوان آب را به طرف میز ببرد.پدر و مادر میدانند که ارتفاع میز برای کودک زیاد است و پیشنهاد میدهند که با هم اینکار را انجام دهند اما کودک سرکشی کرده و میگوید” نه!من انجامش میدهم“در نهایت پدر و مادر موافقت میکنند.اما همانطور که انتظارش را داشتند٬لیوان از دست کودک به زمین میافتد.پدر و مادر کودک را آرام کرده و به او دستمالی برای خشک کردن آب از روی زمین میدهند.باری دیگر به کودک پیشنهاد داده که باهم لیوان را روی میز بگذارند و این بار کودک موافقت کرده و خوشحال میشوند.
  ​آنچه برایش دعا میکنید واقعا خوب است؟آیا با انگیزه های صحیح دعا میکنید؟​
  ​ شما باید مسئولیت نتایج را قبول کنید.​
 3. ما براساس اراده و خواست خدا دعا میکنیم.
  ​او آن را انجام خواهد داد!درباره اراده و خواست خداوند بیشتر اطمینان حاصل کرده و دعا کنید.(اول یوحنا ۵:۱۴)​

چراغ راهنما:تصویری از پاسخ خدا به دعای ما

„ بله.“ چراغ سبز خدا موافق است و درخواستتان را برآورده میکند.
„ نه.“ چراغ قرمز خدا با درخواستتان موافق نیست٬او نظر متفاوتی دارد.
„ صبر کن.“ چراغ زرد خدا هنوز جوابی نداده٬پس باید صبور باشید.

گوش دادن به خدا

همانطور که ما با خدا صحبت میکنیم٬او نیز میخواهد با ما صحبت کند.هرچه بیشتر و بیشتر با او زمان بگذرانیم٬با صدای او بیشتر آشنا خواهیم شد.در اینجا به چهار اصل کلیدی در اینباره اشاره میکنیم.

نزد خداوند آرام باشید.
مکانی را که در آنجا افکارتان متمرکز باشد و حواستان پرت نشده باشد بیابیدوتمام افکار و چیزهایی که در ذهنتان همچنان میگذرد را به خداوند بسپارید یا اینکه یادداشتی از آنها برای بعد کنار بگذارید٬اینگونه بر خداوند و شنیدن او متمرکز میشوید.
دیدن
خدا به ندرت با صدایی قابل شنیدن صحبت میکند٬در نتیجه نباید کانون تمرکزتان بر گوشهایتان باشد.به جای آن٬خدا ترجیح میدهد که از ذهن و تصورات ما استفاده کرده و گاهی نیز چیزهایی را جلوی” چشم ذهن“ به ما نشان دهد.
افکار نا خودآگاه
اگر روح القدس را دریافت کرده باشیم٬او بر افکار ما تاثیرگزار خواهد بود.هرچه فضای بیشتری در اختیارش قرار دهیم او نیز بیشتر به افکار ما فرم و شکل خواهد داد.

نوشتن؛نوشتن مکالمه ها با خدا که شامل سوال هایمان وجواب هایی که از او میگیریم مفیداست،نگذارید که با هر افکاری بلعیده شوید ومدام از خودتان بپرسید ایا این از طرف خداست یا نه بلکه همه چیز رایادداشت کنیدوسپس میتوانید در مورد نکاتی که مطمئن نیستید چک کنید. متحان حبقوق نبی 1:2_2

نشانه های بیشتر

 • ما میتوانیم با خدا مثل انسانهای دیگر صحبت کنیم.ان چیزی که ما در قلب هایمان میگویم او می شنود.مخصوصا وقتی که با اشخاص دیگری هستیم خوب است که با صدای بلند دعا کنیم.اینگونه یک مکالمه دست جمعی با خدا داریم .
 • بعضی وقتا ما به مصر بودن تو دعا هامون نیاز داریم ."سپس مسیح به شاگردانش مثلی گفت که همیشه باید دعا کنند وتسلیم نشوند"

(لوقا باب 18 آیه 1)

 • ما میتوانیم در هر مکان وزمانی دعا کنیم .
 • ما در نام عیسی مسیح دعا میکنیم.(یوحنا ۱۴:۱۳) مسیح به شما قدرت میدهد که بخاطر او کار کنید. ما باید مثل مسیح دعا کنیم. باید "خواست او را دعا کنیم واو قطعا پاسخ خواهد داد.دعا کردن در نام عیسی مسیح یک فرمول جادویی نیست که هر دعایی را قویتر کند .
 • خدا به ما اجازه داده که از مسیح در دعا هایمان برای " اعلام کردن " استفاده کنیم .برای مثال ( صحبت کردن در مورد نعمت ها ،ردکردن گناه ها،دست کشیدن از میراث های معنوی منفی) وهمچنین می توانیم دستور ترک بیماری وشریر رابدهیم .( لوقا ۹ ایه ۱ تا ۱۰)

درخواست

​کدام یک از این نوع ۶ دعا ( ستایش ،شکرگزاری،اعتراف به گناهان ،در خواست ها وشفاعت را می خواهید در زندگی معنوی تان ادغام کنید؟)​

​چه سوالی را می خواهید از خدا بپرسید ؟ کجا وچه موقع بهترین زمان است؟​

اهداف من