Version: 1.1

Modlitwa

Dlaczego powinniśmy się modlić?

Kiedy dziecko się rodzi musi oddychać. Modlitwa to "rozmowa z Bogiem", która jest jak oddech dla naszego życia duchowego. Bogu zależy na tobie i chce mieć bliską więź z tobą. I tak samo jest w innych więziach z ludźmi - czym więcej i szczerzej rozmawiamy ze sobą, tym głębsza i znacząca staje się ta więź.

Mateusz 6,5-13

Czego tutaj uczymy się o modlitwie?


Sześć rodzajów modlitwy

Wielbienie
Uwielbiaj Boga za to kim jest. (Psalm 34,2)
Dziękczynienie
Dziękuj Bogu za Jego miłosierdzie i opatrzność. (1 Tesaloniczan 5,18)
Lamentacja
Wykrzycz swój ból i przedstaw swoje narzekanie Bogu. (Psalm 13,1-3)
Wyznawanie grzechów
Proś Boga, żeby przebaczył ci grzechy. (1 Jana 1,9)
Prośby
Proś Boga, żeby zaspokoił twoje potrzeby. (Filipian 4,6-7)
Wstawiennictwo
Proś Boga, żeby zaspokoił potrzeby innych. (1 Tymoteusza 2,1)

Jak wola Boża wpływa na nasze modlitwy

Możemy wyróżnić trzy rodzaje modlitwy w zależności od ich związku z wolą Bożą:

 1. Bóg już podjął decyzję
  Przykład: "Panie, chciałbym się urodzić w innymi miejscu i w innym czasie."
  → Nie ma znaczenia jak długo będziesz się o to modlić, to się nie zmieni.
 2. Bóg wie, że to, o co się modlimy nie jest w rzeczywistości dobre dla nas. Ale ponieważ ciągle się o to modlimy i nie słuchamy tego, co On nam chce powiedzieć, wtedy Bóg w końcu mówi "ok" i ma nadzieje, że wyciągniemy odpowiednie wnioski z tej sytuacji.
  Przykład: Małe dziecko przychodzi do rodziców i chce przenieść kubek wody na stół. Rodzice wiedzą, że stół jest dla dziecka za wysoki i proponują, że zrobią to razem z nim. Ale dziecko jest uparte: "Nie ja chcę sam!". W końcu rodzice się zgadzają. Ale dokładnie jak oczekiwali, kubek wypada z rąk dziecka.
  Rodzice pocieszają dziecko, dają mu suche ubrania i wycierają wodę. Ponownie sugerują, żeby zrobić to razem. Tym razem dziecko się zgadza i wszyscy są szczęśliwi.
  → Czy to, o co się modlisz jest naprawdę dobre? Czy modlisz się z właściwych motywacji?
  → Musisz przyjąć odpowiedzialność za rezultaty.
 3. Modlimy się zgodnie z wolą Bożą
  → On to zrobi! Poznaj lepiej wolę Bożą i módl się zgodnie z nią. (1 Jana 5,14)

Światła drogowe: Ilustracja Bożej odpowiedzi na naszą modlitwę

"Tak" Światło zielone Bóg zgadza się i odpowiada na twoją prośbę.
"Nie" Światło czerwone Bóg nie zgadza się z twoją prośbą, ma inne zdanie.
"Czekaj" Światło żółte Bóg nie odpowiada (dotychczas), musimy więc wykazać się cierpliwością.

Słuchanie Boga

Tak samo jak my mówimy do Boga, On chce mówić do nas. Czym więcej czasu spędzamy z Nim, tym łatwiej nam usłyszeć i rozpoznać Jego głos. Oto cztery kluczowe zasady:

Skup się na słuchaniu Boga
Znajdź miejsce, gdzie nic nie będzie cię rozpraszać i będziesz miał czas poukładać swoje myśli. Wszystkie rzeczy, które przetaczają się przez twoją głowę, albo oddaj je Bogu, albo zanotuj na później, tak żebyś teraz mógł skupić się na Nim.
Zobacz
Bóg rzadko przemawia dźwiękiem głosu, więc nie musisz skupiać tylko swoich uszu. Często decyduje się użyć naszej wyobraźni i pokazuje różne rzeczy "oczom naszego umysłu".
Spontaniczne myśli
Kiedy otrzymaliśmy Ducha Świętego, On wpływa na nasze myśli. Czym więcej miejsca Mu dajemy, tym bardziej będzie kształtował nasze myślenie. Bóg nie często mówi do nas głośnymi poleceniami, On raczej mówi delikatnie poprzez myśli, które przechodzą nam przez głowę.
Zapisz
Bardzo dobrą rzeczą jest zapisać rozmowę z Bogiem, zapisać zarówno nasze pytania do Boga jak i myśli, które otrzymaliśmy jako odpowiedź. Nie przeżuwaj każdej myśli, zastanawiając się czy pochodzi od Boga, czy też nie, lepiej spisz wszystko bez przefiltrowywania. Później możesz wrócić do tego, jeśli nie będziesz pewien niektórych punktów.

(porównaj Habakuk 2,1-2)

Więcej wskazówek

 • Możemy rozmawiać z Bogiem tak, jak rozmawiamy z inną osobą. On słyszy to, co mówimy we wnętrzu naszego serca. Kiedy jesteśmy razem z innymi dobrze jest modliś się na głos tak, żeby to była nasza wspólna rozmowa z Bogiem.
 • Czasami potrzebujemy wytrwałości w modlitwie: "Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać" (Łukasz 18,1).
 • Możemy się modlić w każdym czasie i w każdym miejscu.
 • Modlimy się w imię Jezusa (Jana 14,13)
  On daje ci moc, żeby działać w Jego imieniu. Musimy modlić się tak, jak Jezus by się modlił. Wtedy modlimy się zgodnie z "Jego wolą" i wtedy On odpowie. Ważne: "w imię Jezusa" nie jest magiczną formułką, dzięki której modlitwa staje się z automatu potężną.
 • Bóg dał nam autorytet przez Jezusa, ma który możemy się powoływać w modlitwie. To znaczy, że możemy ogłaszać różne rzeczy (np. wypowiadać błogosławieństwo, odrzucać grzech czy zerwać ze złym duchowym dziedzictwem). Możemy także nakazywać chorobom czy demonom, żeby sobie poszły (Łukasza 9,1-2).

Zastosowanie

Który z sześciu rodzajów modlitwy (uwielbienie, dziękczynienie, lamentacja, wyznawanie grzechów, proszenie czy wstawianie się za innymi) chciałbyś bardziej świadomie włączyć w swoje życie modlitewne?

Jakie pytania chciałbyś zadać Bogu? Gdzie i kiedy będzie na to dobry czas?

Moje cele: