download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.1

Gebed

Waarom zouden we bidden?

Gebed betekend praten met God, het is als adem voor je geestelijk leven. God is geïnteresseerd in je en wil een relatie met je. Het is net als in iedere relatie: Als je regelmatig en eerlijk met elkaar praat, zal je relatie steeds sterker en dieper worden.

Matteüs 6:5-13

Wat leren we hier over gebed?


Zes soorten gebed

Prijzen
Aanbid God voor wie Hij is. (Psalm 34:2)
Dankzeggen
Dank God voor Zijn genade en voorzienigheid. (1 Tessalonicenzen 5:18)
Klagen
Roep je pijn uit en vertel God wat je dwars zit. (Psalm 13:1-3)
Zonden belijden
Vraag God om je zonden te vergeven. (1 Johannes 1:9)
Vragen
Vraag God om in jou behoeften te voorzien. (Filippenzen 4:6-7)
Voorbede
Vraag God om in de behoeften van anderen te voorzien. (1 Timoteüs 2:1)

Hoe Gods wil onze gebeden beïnvloed

Er zijn 3 soorten gebed die betrekking hebben op Gods wil:

 1. God heeft de beslissing al gemaakt
  Voorbeeld: "Heer, Ik zou niet nu, en niet hier geboren willen zijn."
  → Hoe veel je ook zal bidden, er zal niets veranderen.
 2. God weet dat waar we voor bidden niet altijd goed voor ons is. Maar omdat we doorgaan met daar voor bidden en niet luisteren naar wat Hij eigenlijk tegen ons wil zeggen, zegt Hij uiteindelijk "oké", in de hoop dat we zullen leren van de consequenties.
  Voorbeeld: Een klein kind komt bij zijn ouders en wil een kopje water naar de tafel brengen. De ouders weten dat de tafel nog te hoog is voor hem en bieden aan om het kopje samen te brengen. Maar het kind is eigenwijs: "Nee! Ik doe het!" Ze staan het toe, maar zoals verwacht laat het kind het kopje vallen.
  De ouders troosten het kind, ze drogen zijn tranen en vegen het water weer weg. Opnieuw bieden ze aan het kopje samen te dragen. Dit keer vind het kind het goed en zijn ze allemaal blij.
  → Is dat waar je voor bid echt goed? Bid je met de juiste motieven?
  → Je moet verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten.
 3. We bidden volgens Gods wil
  → Hij wil het doen! Ontdek meer over Gods wil en bid dat. (1 Johannes 5:14)

Verkeerslichten: Een beeld van Gods antwoord op ons gebed

“Ja” Groen licht God is het eens met ons verzoek.
“Nee” Rood licht God is het niet eens met je verzoek, Hij heeft een ander plan.
“Wacht” Oranje licht God antwoord (nog) niet, je moet geduld hebben.

Luisteren naar God

Net zoals wij praten met God, wil Hij ook met ons praten. Als we meer tijd bij Hem zijn, zullen we ook meer bekend worden met Zijn stem. Hier zijn vier basisprincipes voor:

Stil zijn voor God
Vind een plek waar je niet zal worden afgeleid en waar je tijd hebt om je gedachten tot rust te brengen. Geef alle dingen die dan nog door je hoofd gaan aan God, of schrijf ze op voor later, zodat je nu je tijd met God kan besteden.
Zien
God spreekt slechts zelden met een hoorbare stem, dus richt je niet alleen op je oren. Hij gebruikt vaak juist onze verbeeldingskracht en laat ons vaak dingen zien in onze 'gedachten'.
Spontane gedachten
Wanneer we de Heilige Geest hebben ontvangen, beïnvloed Hij ons denken. Als we Hem meer de ruimte geven, kan Hij ook meer onze gedachten vormen. God spreekt niet vaak met duidelijke luide opdrachten, Hij spreekt eerder zachtjes door de gedachten die in ons op komen.
Opschrijven
Het helpt om je gesprek met God op te schrijven, zowel de vragen die je Hem stelt als de gedachten die je als antwoord krijgt. Blijf niet iedere gedachte helemaal uitdiepen met de vraag of het van God is of niet, maar schrijf liever gewoon alles op zonder het te filteren. Later kan je het altijd nog checken als je onzeker bent over sommige punten.

(vergelijk Habakuk 2:1-2)

Meer tips

 • Je kan gewoon met God praten, zoals je ook met andere mensen praat. Hij hoort ook wat we in ons hart zeggen. Vooral als we met anderen samen zijn, is het goed om hardop te bidden zodat het een gesprek kan worden waarin iedereen samen met God praat.
 • Soms hebben we doorzettingsvermogen nodig in gebed: : “Jezus vertelde hun een ​gelijkenis​ over de noodzaak om altijd te ​bidden​ en niet op te geven.” (Lucas 18:1).
 • We kunnen bidden op elk tijdstip en op elke plek.
 • We bidden in de naam van Jezus (Johannes 14:13)
  Hij machtigt je om in Zijn naam te handelen. We moeten bidden wat Jezus gebeden zou hebben. Dan bidden we in "Zijn wil" en zal Hij antwoorden. Let op: "in de naam van Jezus" is niet zomaar een toverformule waarmee je een gebed krachtiger maakt.
 • God heeft ons autoriteit gegeven door Jezus, wat we kunnen gebruiken in gebed. Dit betekend dat we dingen kunnen uitspreken (bv. een zegen uitspreken, zonde afwijzen of afstand doen van een negatieve geestelijke erfenis). We kunnen ook ziekte of demonen bevelen om te vertrekken (Lucas 9:1-2).

Toepassing

Welke van de zes soorten gebed (prijzen, dankzeggen, klagen, zonden belijden, vragen, voorbede) zou je meer in jou gebedsleven willen toepassen?

Welke vragen zou je God willen stellen? Waar wil je het doen en wanneer is het een goed tijdstip?

Mijn doelen: