download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Trainingsoverzicht

Zorg er voor dat je consequent wekelijks of tweewekelijks met je groep bij elkaar komt. Neem de tijd om iedere ontmoeting voor te bereiden, bid voor elke persoon en vraag God wat Hij zeggen wil over de volgende keer dat je met de groep bij elkaar komt.

Het helpt om het Drie delen proces diagram in het midden te leggen, zodat je het goed kan volgen. Leg ook uit waarom je dit zo doet en ga bij De drie belangrijkste opdrachten langs.
Het is goed om ongeveer twee uur aan te houden voor een training. De volgende tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op twee uur totaaltijd. Maar wanneer nodig kan je het ook in minder tijd doen en de niet Vetgedrukte delen weg laten. Hoe je het ook doet, hou altijd de tijd in de gaten, zodat je genoeg tijd voor ieder onderdeel hebt. Ieder derde deel moet ook een derde van de tijd in beslag nemen.

Eerste deel: Liefde voor mensen

Delen, evalueren, problemen oplossen en elkaar helpen (ongeveer 40 minuten)

15 minuten 1. Hoe gaat het? (Pastorale zorg): Neem tijd om te luisteren wat er in het leven van iedereen speelt. Als iemand specifieke zorgen deelt, neem dan even de tijd om te plannen hoe je praktisch kan helpen en bid er ook voor.
15 minuten 2. Verantwoording: Vraag aan iedereen hoe goed ze de vorige keer gestelde doelen hebben gehaald. Als alternatief kan je ook de volgende twee vragen stellen gebaseerd op Matteüs 4:19:

Vissen: Hoe heb je over God gedeeld met anderen in de afgelopen week?
Volgen: Hoe heb je opgevolgd wat God je de vorige week geleerd heeft?

Als iemand zijn, of Gods verhaal gedeeld heeft met iemand, vraag dan hoe het ging. Vraag de mensen in je groep die zelf ook weer andere groepen leiden ook regelmatig hoe het met hun groepen gaat, en help ze in het oplossen van hun moeilijkheden.
Vergeet niet om in jou rol als leider, net als iedereen, ook te delen hoe het met jou doelen ging. Zorg voor een open en bemoedigende sfeer, waar iedereen eerlijk zowel zijn successen, als zijn mislukkingen kan delen.

10 minuten 3. Visie: Visie delen betekent; het beeld schetsen van wat mogelijk is voor God en het potentieel dat hij in iedereen ziet. Dit bemoedigt en helpt mensen om toe te passen wat ze geleerd hebben, en om te motiveren en richting te geven in het trainingsproces. Figuurlijk gesproken, de focus van onze ogen kan snel naar onze voeten beneden zakken en enkel nog de modder en stenen zien die voor je liggen. Help ze om weer op Gods perspectief te focussen, en geef ze ideeën in wat hun volgende stap kan zijn.

Je kan visie van anderen gebruiken, of je eigen gedachten delen voor je groep. Wees creatief en gebruik wanneer mogelijk visuele media en andere middelen om goed je punt te maken.

Tweede deel: Liefde voor God

Groeien in je relatie met God (ongeveer 40 minuten)

15 minuten 4. Aanbidden: Prijs God en spreek je dankbaarheid en bewondering voor Hem uit - met of zonder muziek. Het is belangrijk dat je een makkelijk te kopiëren manier van het leiden van de aanbidding gebruikt (bv. a capella zingen, gebruik youtube of andere opgenomen aanbiddingsliederen, lees een psalm en gebruik die als inspiratie om je dankbaarheid te uiten, ...)
25 minuten 5. Les: Leer de les en verduidelijk alle vragen die er zijn. Als alternatief kan je ook samen een Bijbelgedeelte lezen en vragen wat je daarvan kan leren (je kan daar de Bijbel leeswijzer voor gebruiken). Zorg ervoor dat dit deel niet te lang wordt en ten koste gaat van je praktische deel.

Derde deel: Discipelen maken

Voorbereiden om toe te passen en te vermenigvuldigen (ongeveer 40 minuten)

25 minuten 6. Oefenen: Als de les een specifieke toepassing heeft, doe dat dan in dit deel (Mijn verhaal met God: schrijf het nu op; Gebed: oefen de verschillende soorten van gebed enz.). Als alternatief kan je oefenen door in tweetallen de les aan elkaar te leren. Het doel is dat iedereen zich thuis voelt met de inhoud van de lessen en in staat is om anderen er mee te trainen.
5 minuten 7. Doelen stellen: Geef iedereen de tijd om na te denken, te bidden en persoonlijke doelen te stellen. Laat daarna iedereen zijn doelen delen in de groep.
10 minuten 8. Gebed: Bid voor elkaar: voor Gods kracht om toe te passen wat je hebt geleerd, voor de leiding van de Heilige Geest, voor persoonlijke moeilijkheden, enz. Je kan als groep samen bidden of in kleinere groepen opsplitsen.

Vetgedrukte delen

In het Drie delen proces, zijn sommige onderdelen vetgedrukt: verantwoording, visie, oefenen, doelen stellen en gebed. Dit zijn de belangrijke onderdelen die nooit mogen worden weggelaten. Ze zijn cruciaal om vermenigvuldiging van groepen te zien en om discipelen te zien die discipelen maken die discipelen maken...
Als je weinig tijd hebt, dan zou je de niet vetgedrukte delen weg kunnen laten. Het kan heel raar voelen, maar je kan zelfs het les onderdeel weg laten! Dan kan je een vorige les oefenen zodat iedereen zich daar steeds zekerder over gaat voelen.