download: Pdficon.png
Odticon.png
Version: 1.0

Plan spotkania treningowego

Pamiętaj, żeby spotykać się ze swoją grupą systematycznie co tydzień lub co dwa tygodnie. Przygotuj się do każdego spotkania, módl się o każdą osobę i pytaj Boga, co chce ci powiedzieć o następnym spotkaniu twojej grupy.

Jedna rzecz może ci bardzo pomóc w czasie prowadzenia spotkania: połóż na stole diagram proces trzy trzecie i prowadź spotkanie wg niego. Wyjaśnij dlaczego tak robisz omawiając trzy najważniejsze polecenia.
Dobrze jest planować każde spotkanie na dwie godziny i podane poniżej czasy trwania poszczególnych części są właśnie przygotowane do dwugodzinnego spotkania. Ale jeśli zachodzi taka konieczność możesz przeprowadzić spotkanie krócej prawdopodobnie rezygnując z jakiejś części wydrukowanej nietłustym drukiem. Niezależnie jak to zrobisz, ważne jest pilnować czas, tak żebyście mieli po równo czasu na każdą z trzech części spotkania, czyli żeby każda z części dostała około jednej trzeciej czasu.

Pierwsza jedna trzecia: Kochaj ludzi

Dzielenie się, ocenianie, rozwiązywanie problemów i wspieranie się nawzajem (około 40 minut)

15 minut 1. Jak się masz? (Troska duszpasterska): Przeznaczcie czas na wysłuchanie tego, co dzieje się w życiu każdej z osób. Kiedy ktoś dzieli się konkretną potrzebą, poświęćcie chwilę, żeby zaplanować jak praktycznie pomóc i modlić się w tej sprawie.
15 minut 2. Gotowość do rozliczenia w miłości: Poproś każdą z osób, żeby podzieliła się ze wszystkimi jak udało się jej osiągnąć cele, które ustanowiła na ostatnim spotkaniu. Zamiast tego, możesz zadać dwa następujące pytania oparte o Mateusza 4,19:

Łowienie: Jak Ci poszło w zeszłym tygodniu rozmawianie z innymi o Bogu?
Posłuszeństwo: Jak Ci szło posłuszeństwo Bogu w tym, czego uczył Cię w zeszłym tygodniu?

Kiedy ktoś dzielił się swoją lub Bożą historią z kimś innym, zapytaj jak poszło. Dla tych z waszej grupy, którzy sami prowadzą inne grupy, zapytaj ich od czasu do czasu jak radzą sobie ich grupy i pomagaj im rozwiązywać problemy.
Jesteś liderem, nie zapomnij więc dzielić się jak ty sobie poradziłeś z twoimi celami, tak jak każdy z uczestników. Staraj się stworzyć otwartą i zachęcającą atmosferę, w której każdy może szczerze dzielić się swoimi sukcesami jak i porażkami.

10 minut 3. Wizja: Przekazanie wizji oznacza namalowanie obrazu tego, co jest możliwe dla Boga i potencjału jaki widzi On w każdym człowieku. Celem jest zachęcenie ich do stosowania tego, czego się nauczyli, dania motywacji i wskazania kierunku w procesie treningu. Mówiąc obrazowo, nasz wzrok może się szybko obniżyć, wtedy zaczniemy patrzeć na nasze stopy, a tam zobaczymy kurz i kamienie przed którymi stoimy. Podnieśmy ludziom wzrok, aby spojrzeli z Bożej perspektywy i daj im pomysł na to jakie mogą być ich kolejne kroki.

Możesz wykorzystać winietki budujące wizję, z których korzystają inni lub podzielić się swoimi osobistymi myślami dla tej szczególnej grupy. Jeśli to możliwe, bądź twórczy i korzystaj z mediów lub innych środków przekazu, żeby treść, którą chcesz przekazać została w nich na długo.

Druga jedna trzecia: Kochaj Boga

Wzrastanie w naszej więzi z Bogiem (około 40 minut)

15 minut 4. Wielbienie: Uwielbiajcie Boga i wyraźcie mu wdzięczność i adorację - korzystając przy tym z muzyki lub zróbcie do bez niej. Ważne jest, żeby pokazać uczestnikom prostą i powtarzalną metodę tego, jak prowadzić wielbienie (np. wielbienie a capella, wykorzystywanie nagrań z youtube lub innych nagranych piosenek, przeczytaj psalm i dziękujcie Bogu zainspirowani nim, ...)
25 minut 5. Nauczanie: Nauczaj lekcji i wyjaśniaj wszystkie wątpliwości, które mają. Możecie też przeczytać wspólnie fragment z Pisma św. i zadać pytania dotyczące tego, czego się z niego uczymy (możesz wykorzystać pytania z odkrywczego studium Biblii). Pamiętaj, żeby ta część nie była zbyt długa kosztem części ćwiczeniowej.

Trzecia jedna trzecia: Czyń uczniami

Przygotowanie do zastosowania i pomnożenia (około 40 minut)

25 minut 6. Ćwiczenie: Jeśli lekcja ma konkretne zastosowanie, zrób to w tej części( Twoja historia: zapisz ją teraz; Modlitwa: ćwiczcie różne rodzaje modlitwy itd). Możesz też, poprosić każdego, żeby przećwiczył tę lekcję, dzieląc uczestników w pary, w której każdy po kolei ćwiczy nauczanie danej lekcji. Celem tego ćwiczenia, jest to, żeby każdy poczuł się wygodnie w treści danej lekcji i żeby potem był w stanie z łatwością nauczać innych.
5 minut 7. Ustalenie celów: Daj każdemu czas na przemyślenie, modlitwę i ustalenie osobistych celów. Potem niech każdy podzieli się swoimi celami z grupą.
10 minut 8. Modlitwa: Módlcie się o siebie nawzajem: o Bożą moc, żeby zastosować to, czego się nauczyliście, o prowadzenie Ducha Świętego, o sprawy osobiste, itd. Możecie modlić się jako cała grupa razem albo podzielić się w mniejsze grupki.

Części grubą czcionką

W diagramie przedstawiającym proces trzy trzecie niektóre części są wydrukowane grubą czcionką: gotowość do rozliczenia w miłości, wizja, ćwiczenie, ustalenie celów i modlitwa. To są podstawowe części, których nie można nigdy pominąć. Są one kluczowe do tego, żebyś mógł zobaczyć pomnażające się grupy i uczniów czyniących uczniów czyniących uczniów ...
Jeśli nie masz za dużo czasu, możesz pominąć niektóre z części wypisanych niepogrubioną czcionką. To może wydawać się dziwne, ale możesz także ominąć lekcję! Wtedy ćwiczysz wcześniejszą lekcję, tak aby każdy czuł się wygodnie w jej prowadzeniu.