download: Pdficon.png
Printpdficon.png
Odticon.png
Version: 2.0

Zanînên xwendina Kitêba Pîroz

God gave us His word so that we can know who He is and what He wants. We read it to understand Him better and to do what He says. These principles are the same everywhere. The question is: Where to start reading? Depending on your situation and background we provide different suggestions. In these versions the main structure of the bookmark is the same, only the suggested reading is different. Below you find the "standard" version that suggests to start reading with Luke and Acts.

Zanînên xwendina Kitêba Pîroz (TODO)

  • Includes a selection of seven stories from the New Testament
  • Good for people with a "modern Western" background.

Zanînên xwendina Kitêba Pîroz (TODO)

  • Suggests to start reading with Genesis, Matthew and Acts
  • Good for people from e.g. Muslim societies.

Zanînên xwendina Kitêba Pîroz

Dema destpêka xwendina Kitêba Pîroz bi vî awayî dest pê bikî:

1. Lûqa
2. Karên Şandiyan

Her demekê ku dest bi xwendina Kitêba Pîroz dikî, ewil dua bikî û ji Xweda re bixwazî ku bi te bide fahm kirin.

Bersiva her çar pirsyaran bidî (pel wergêrî), da ku tu ji xwendina xwe fahm bikî.

Fikrên te binivîsî û beşdar hevalên te bibî da ku de derbare hizir û pirsên xwe û çi Xweda ji te re dibêje, niqaş bikî.

Xwendina Kitêba Pîroz wekî komekê

Tareya mîting:

1. Çi ye te heye?
2. Berpirsyarî
tu ji dersa borî hînî çi buyî?
3. Spas kirin
çi tiştên baş hebûn hefteya borî? Spas ji Xweda re bikin.


4. Xwendin
bi hev re bixwînin, û ji Xweda re bixwazin bi hûn bide fahm kirin.
5. Dubare kirin
çîrok bi hev re dubare bikin, bêyî ku bixwînin.
6. Bersiva
van pirsyaran bidin li ser belgeya ku we ji Kitêbê xwendiye:
Head-32.pngSer: Li vir em çi fêr dibin? (Derbarê Xweda / Mirov / ...)
Heart-32.png Dil: Çi bandor li dilê min kir? (Mirovan çawa hest kirine? Ez çawa hest dikim?)
Hands-32.png Dest: Em dikarin vêya çawa pêk bînin? (Em çi mînak bigrin? Vêya bi kê re par ve bikin?)7. Armancên
şexsî çêkin heta kombûna din.
8. Dua kirin
demekê hilgirin jibo ku bi hev re dua bikin.

Pîvanan:

  • Hay ji vî belge hebin
  • Bila hemû beşdar bibin
  • Hev û du teşwîq bikin