download: Pdficon.png
Printpdficon.png
Odticon.png
Version: 2.0

Kutsal Kitabı okuma ipuçları

God gave us His word so that we can know who He is and what He wants. We read it to understand Him better and to do what He says. These principles are the same everywhere. The question is: Where to start reading? Depending on your situation and background we provide different suggestions. In these versions the main structure of the bookmark is the same, only the suggested reading is different. Below you find the "standard" version that suggests to start reading with Luke and Acts.

Kutsal Kitabı okuma ipuçları (umut veren yedi hikâye)

  • Includes a selection of seven stories from the New Testament
  • Good for people with a "modern Western" background.

Kutsal Kitabı okuma ipuçları (yaratılıştan başlayarak)

  • Suggests to start reading with Genesis, Matthew and Acts
  • Good for people from e.g. Muslim societies.

Kutsal Kitabı okuma ipuçları

Kutsal Kitabı okumaya başladığında aşağıdaki kitapçıklarla başlayabilirsin:

1. Luka
2. Havarilerin Faaliyetleri

Okumadan önce dua ediyoruz: „Rab, okuyacağımı anlayabilmem için bana yardım et.“

Okuduğumuz ayetleri daha iyi anlamak ve uygulamak için arka taraftaki soruları soruyoruz.

Düşüncelerimizi, sorularımızı ve Allah'ın bize söylediklerini paylaşabilir veya not alabiliriz.

Kutsal Kitabı beraber okurken...

Şöyle yapabiliriz:

1. Hal hatır sorma
Nasılsın?
2. Değerlendirme
Geçen sefer öğrendiğimiz şeyleri nasıl uyguladık?
3. Şükretme
Geçen hafta yaşadığımız iyi şeyler için hamdedelim.


4. Okuma
Ayetleri beraber yüksek sesle okuyalım. Bunları anlayabilmek için Rab'den yardım dileyelim.
5. Tekrarlama
Kitaba bakmadan ayetleri beraber tekrarlayalım.
6. Anlama
Aşağıdaki soruları cevaplayalım:
Head-32.pngKafa: Burada neler öğreniyoruz? (Allah / insan / ... hakkında)
Heart-32.png Yürek: Yüreğime ne dokundu? (İnsanlar nasıl hissetmiş? Ben nasıl hissediyorum?)
Hands-32.png El: Bunu nasıl uygulayabiliriz? (Neyi örnek alalim? Bunu kiminle paylaşalım?)7. Hedef belirleme
Gelecek toplantıya kadar hangi hedefimiz var?
8. Dua
Birbirimiz için dua edelim

Önemli olan:

  • Okuduğumuz ayetlere odaklanıyoruz
  • Herkes katılıyor
  • Birbirimizi teşvik ediyoruz