download: Pdficon.png
Printpdficon.png
Odticon.png
Version: 2.0

Wskazówki do czytania Biblii

Bóg dał nam Swoje Słowo po to, żebyśmy wiedzieli kim On jest i czego od nas chce. Czytamy je, żeby zrozumieć Go lepiej i robić to, co mówi. Te zasady są wszędzie takie same. Pojawia się jednak pytanie: Od czego zacząć czytanie? W zależności od twojej sytuacji i pochodzenia mamy różne sugestie. W tych wersjach zasadnicza struktura zakładki jest taka sama, różnią się tylko one od siebie propozycjami czytań. Poniżej znajdziesz 'standardową' wersję, która sugeruje rozpocząć czytanie od Łukasza i Dziejów.

Wskazówki do czytania Biblii (Siedem opowieści pełnych nadziei)

  • Składa się z siedmiu wybranych opowieści z Nowego Testamentu
  • Odpowiednia dla ludzi ze 'współczesnym zachodnim' pochodzeniem.

Wskazówki do czytania Biblii (Rozpocznijmy od stworzenia)

  • Zachęca rozpocząć czytanie od ks. Rodzaju, Mateusza i Dziejów
  • Odpowiednia dla ludzi mających np. muzułmańskie pochodzenie.

Wskazówki do czytania Biblii

Kiedy zaczynacie czytać Biblię, zacznijcie od następujących ksiąg

1. Ewangelia Łukasza
2. Dzieje Apostolskie

Zawsze kiedy czytacie rozpocznijcie od modlitwy: Proście Boga, żeby pomógł wam zrozumieć co czytacie.

Odpowiedzcie na kilka pytań (są z drugiej strony) aby uczyć się z tekstu.

Dzielcie się z innymi, albo notujcie swoje myśli, pytania i to, co Bóg wam mówi.

Odkrywcze Studium Biblijne w grupie.

Plan spotkania:

1. Jak żyjesz?
2. Gotowość do rozliczenia
Co zastosowaliście z ostatniego spotkania?
3. Dziękczynienie
Jakich dobrych rzeczy doświadczyliście w ostatnim tygodniu? Uwielbiajmy za nie Boga.


4 Przeczytajmy
wspólnie dany fragment. Prośmy Boga, żeby pomógł nam go zrozumieć.
5. Opowiedzmy
wspólnie ten fragment (bez zaglądania do tekstu).
6. Odpowiedzmy
na poniższe pytania dotyczące tekstu:
Head-32.pngGłowa: Czego uczymy się tutaj? (o Bogu, ludziach, ...)
Heart-32.png Serce: Co porusza moje serce? (Jak oni się czuli? Jak ja się czuję z ...?)
Hands-32.png Ręce: Jak możemy to wcielić w życie? (Wzór do naśladowania? Z kim możemy się tym podzielić?)7. Cele
wyznaczmy osobiste cele do realizacji do następnego spotkania.
8. Módlmy się
Módlmy się za siebie nawzajem.

Zasady:

  • Należy trzymać się danego tekstu Biblii.
  • Niech każdy bierze aktywny udział.
  • Niech wszyscy będą dla siebie zachęcający.