download: Pdficon.png
Printpdficon.png
Odticon.png
Version: 2.0

Một số gợi ý cho việc đọc Kinh Thánh

Chúa gửi đến chúng ta lời của Ngài, để chúng ta có thể biết được Chúa là ai và các ý muốn của Ngài. Ta đọc Kinh Thánh để hiểu ý Chúa và làm theo những gì Ngài chỉ dạy. Những nguyên tắc này đều như nhau ở mọi phần của Kinh Thánh. Câu hỏi chỉ là: Nên bắt đầu đọc từ đâu? Tùy thuộc vào tình huống và hoàn cảnh cụ thể của chính bạn mà chúng tôi có thể chọn ra những gọi ý khác nhau. Trong các phiên bản này, cấu trúc chung của các mục đánh dấu trang là đều giống nhau, chỉ có những gợi ý đọc là khác biệt. Bên dưới đây, quý anh chị có thể tìm thấy phiên bản "chuẩn", với các gợi ý bắt đầu quá trình đọc ở sách Lu-ca và sách Công vụ.

Các gợi ý đọc Kinh Thánh (Bảy câu chuyện tràng đầy niềm Hy vọng)

  • Bao gồm một tuyển chọn ra bảy câu chuyện từ các sách Tân Ước
  • Phù hợp cho quý anh chị đã có trải nghiệm trong môi trường "phương Tây hiện đại"

Các gợi ý đọc Kinh Thánh (Bắt đầu từ sự Khởi Tạo)

  • Các gợi ý đọc từ sách Sáng thế ký, sách Ma-thi-ơ và sách Công vụ
  • Phù hợp với quý anh chị đã có trải nghiệm trong các cộng đồng Hồi Giáo

Một số gợi ý cho việc đọc Kinh Thánh

Khi mới bắt đầu đọc Kinh thánh, hãy bắt đầu với các sách sau:

1. Lu-ca
2. Công vụ

Mỗi lần trước khi đọc, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện để Đức Chúa giúp bạn hiểu được những lời mình sẽ đọc trong Kinh thánh.

Trả lời bốn câu hỏi (xem mặt sau) để học từ trích đoạn bạn vừa đọc.

Trao đổi với người khác hoặc ghi chú lại các suy nghĩ, câu hỏi và những điều mà Chúa đang chỉ cho bạn nhận thấy.

Tìm hiểu Kinh Thánh theo nhóm

Gợi ý cho thảo luận nhóm:

1. Chào hỏi / Bạn có khỏe không?
2. Nghĩa vụ
Bạn đã đem vào thực hành được những gì, từ buổi gặp trước?
3. Lòng biết ơn
Những điều tốt lành gì bạn đã được trải qua trong tuần vừa rồi? Hãy ngợi ca Đức Chúa Trời vì điều đó.


4. Đọc
đoạn Kinh thánh cùng nhau. Xin Chúa giúp cho hiểu thấu được những lời dạy trong ấy.
5. Thuật lại
đoạn Kinh thánh ấy cùng nhau (mà không cần nhìn lại vào sách).
6. Trả lời
theo các câu hỏi sau về đoạn Kinh thánh đó:
Head-32.pngĐầu: Ta học được điều gì ở đây (về Chúa / về mọi người / ...)
Heart-32.png Tim: Điều gì chạm đến đáy lòng của mình? (Họ đã cảm thấy ra sao? Còn mình cảm nhận thế nào ...?)
Hands-32.png Tay: Chúng ta có thể áp dụng điều này như thế nào? (Ví dụ nào có để noi theo? Ta có thể chia sẻ điều này cùng ai?)7. Mục tiêu
Đặt ra mục tiêu phấn đấu cá nhân cho tới lần gặp kế tiếp.
8. Cầu nguyện
Dành thời gian để cầu nguyện cho nhau.

Nguyên tắc:

  • Bám sát vào các đoạn văn trong sách Kinh
  • Hãy để mỗi người có cơ hội được tham gia trao thảo luận
  • Khích lệ lẫn nhau